Πνευμονία – 12 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας