Υπ. Υγείας: Παράνομες και παραπλανητικές οι ετικέτες “βρεφικό νερό” ή “κατάλληλο για βρέφη”

  • Γιάννα Σουλάκη
βρεφικό νερό
Την προσοχή των υγειονομικών αρχών που διενεργούν ελέγχους σε επιτραπέζια και φυσικά μεταλλικά νερά, σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης, εφιστά με εγκύκλιό του το Υπ. Υγείας.

Mε αφορμή την έναρξη της θερινής περιόδου, και για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και των καταναλωτών, το Υπ. Υγείας εφιστά την προσοχή των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών που διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η σήμανση στις ετικέτες «βρεφικά νερά» ή νερά «κατάλληλο για βρέφη» είναι παραπλανητική και αντιβαίνει την υπάρχουσα νομοθεσία.

Η εγκύκλιος συγκεκριμένα αναφέρει:

«Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εμφιαλωμένων νερών στο εμπόριο, έχοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί η πώληση τους και σε φαρμακεία, θα πρέπει να εξετάζονται οι ετικέτες των εμφιαλωμένων νερών προκειμένου να διαπιστώνεται ότι τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί της επισήμανσης τους, όπως αυτή έχει αναλυθεί στην σχετική εγκύκλιο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην αναγραφή παραπλανητικών ενδείξεων όπως πχ «βρεφικό νερό» ή «κατάλληλο για βρέφη» σε εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται κυρίως στα φαρμακεία, ενδείξεις οι οποίες δεν επιτρέπονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία«.

Η απαγόρευση της διάθεσης από τα φαρμακεία νερού με την ένδειξη στην ετικέτα «νερό για μωρά» έχει τονιστεί και παλαιότερα, τόσο από τις ίδιες τις Ενώσεις των Φαρμακοποιών, όσο και από του έλληνες παιδίατρους.

Δείτε την επείγουσα εγκύκλιο που είχε αποστείλει το Υπουργείο Υγείας:

Τι περιλαμβάνουν οι έλεγχοι για το νερό που εκτελούνται από τις αρμόδιες αρχές

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας όλων των εμφιαλωμένων νερών (επιτραπέζιων και φυσικών μεταλλικών νερών) , περιλαμβάνει:

  1. υγειονομικούς ελέγχους των εμφιαλωτηρίων νερού 
  2. δειγματοληπτικούς ελέγχους εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο

Σημειώνεται ότι:

Οι έλεγχοι στα εμφιαλωτήρια περιλαμβάνουν:

  • υγειονομική αναγνώριση των γεωτρήσεων, πηγών υδροληψίας κ.λπ.,
  • υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης, αποθήκευσης κ.λπ.
  • διενέργεια δειγματοληψιών νερού από την πηγή υδροληψίας, από τη γραμμή παραγωγής (πριν και μετά την εμφιάλωση-έτοιμο προϊόν) καθώς και από την αποθήκη.