Μάθετε τα παιδιά σας να τρώνε υγιεινά!

  • Iatropedia
Η αύξηση των επιπέδων της παιδικής παχυσαρκίας και της συχνότητας των χρόνιων διατροφο- εξαρτώμενων νοσημάτων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ευρείας βάσης προσπάθειες πρόληψης.

Περιορίζοντας την προώθηση (marketing) των ανθυγιεινών τροφίμων και ποτών σε παιδιά

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται στην Αθήνα, συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δράσης του ΠΟΥ για τον περιορισμό της πίεσης που ασκείται στα παιδιά από την προώθηση (marketing) των ανθυγιεινών τροφίμων και ποτών.

Το δίκτυο αποτελείται από χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ, οι οποίες έχουν κοινό ενδιαφέρον για την εξεύρεση τρόπων για τον περιορισμό της πίεσης που ασκείται στα παιδιά από τη προώθηση προϊόντων υψηλής συγκέντρωσης σε αλάτι, υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και φτωχών σε θρεπτικά συστατικά.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του δικτύου είναι η προστασία της υγείας και της ευημερίας των παιδιών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η έκταση των επιπτώσεων από την κατανάλωση των ανθυγιεινών τροφίμων και ποτών από τα παιδιά. Στο δίκτυο συμμετέχουν 28 χώρες.

Ένα σημαντικό μέτρο είναι ο περιορισμός της πίεσης που ασκείται προς τα παιδιά, ιδίως με την προώθηση των τροφίμων και ποτών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και των φτωχών σε θρεπτικά συστατικά. Η Διεθνής 'Έρευνα στον τομέα αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφήμιση είναι εκτεταμένη και άλλες μορφές προώθησης τροφίμων στα παιδιά είναι διαδεδομένες σε όλο τον κόσμο. Τα τρόφιμα που προωθούνται είναι συχνά μη συμβατά με τις αρχές δημόσιας υγείας. Έχει αποδειχθεί ότι τέτοιες προσπάθειες προώθησης επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές των παιδιών.

Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2008, και η συνάντηση της Αθήνας αποτελεί τη 10η φορά που χώρες μέλη συναντούνται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να διατυπώσουν νέες πρωτοβουλίες δράσης.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και την αξιολόγηση των μέτρων πολιτικής για τον περιορισμό της προώθησης ανθυγιεινών τροφίμων.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη εύκολης στη χρήση, αλλά αξιόπιστης και έγκυρης μεθοδολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χώρες σε όλη την Ευρώπη. Έχοντας ενημερωμένα δεδομένα, και τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τάσεις σε όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη θα βοηθηθούν περαιτέρω στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη προώθηση των ανθυγιεινών τροφίμων και ποτών σε παιδιά.

Η συνάντηση συντονίζεται από την Επικεφαλής του Συνεργαζόμενου Κέντρου Διατροφής και Υγείας του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα, Καθηγήτρια κ. Αντωνία Τριχοπούλο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν