Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους επαγγελματίες – Όλες οι πληροφορίες

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
Κέντρο Ηµέρας Εφήβων µε Αυτισµό
Το Τµήµα Επιστηµονικής Τεκµηρίωσης και Εκπαίδευσης της ΑµΚΕ «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου»-Κ.Π.Ε διοργανώνει εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για νέους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και απόφοιτους /τελειόφοιτους συναφών σχολών µε θέµα: «Εισαγωγή στη θεραπεία & αποκατάσταση των ∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος Μέσης και Χαµηλής Λειτουργικότητας» - Εκπαίδευση µέσα από την κλινική πρακτική.  

Το Πρόγραµµα υλοποιείται από το Κέντρο Ηµέρας Εφήβων µε Αυτισµό στη ∆υτική Αττική “Στην Αυλή του Κόσµου”. Στόχος του Προγράµµατος είναι να αποκτήσουν οι συµµετέχοντες τις απαραίτητες εκείνες  επαγγελµατικές δεξιότητες, που  θα τους επιτρέψουν να εργαστούν αποτελεσµατικά  µε άτοµα µε ∆ΑΦ µέσης και χαµηλής λειτουργικότητας.

Τα τελευταία 8 χρόνια οι δοµές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στο Περιστέρι έχουν εκπαιδεύσει  περισσότερους από 100 νέους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης , πολλοί από τους οποίους εντάχθηκαν στη συνέχεια στο δυναµικό του ΚΠΕ, είτε άλλων  δοµών  για άτοµα µε ∆ΑΦ.

Το Πρόγραµµα συνδυάζει τη θεωρητική µε την πρακτική εκπαίδευση- εφαρµοσµένη κλινική πρακτική.

  • Θεωρητικό µέρος :  6 συναντήσεις συνολικής διάρκειας 30 ωρών.
  • Πρακτικό µέρος:  συµµετοχή των εκπαιδευόµενων, µε την καθοδήγηση των θεραπευτών του ΚΠΕ, στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων αποκατάστασης , συνολικής διάρκειας 130 ωρών και, επιπλέον,  12 ώρες ατοµική εποπτεία.
  •  ∆ιάρκεια: 3 µήνες.
  • 1ος κύκλος : Απρίλιος – Ιούνιος 2016, έναρξη 02/04/2016  Τόπος:  Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Χρυσολωρά 10-12, Περιστέρι, Αθήνα
  • Αριθµός συµµετεχόντων: 12 άτοµα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
  • Εγγραφές δεκτές µέχρι: 14 Μαρτίου 2016 (θα ακολουθήσει συνέντευξη για την οριστικοποίηση της εγγραφής).

kpe_logo_banner_0

Περισσότερες πληροφορίες, το Πρόγραµµα και η ∆ήλωση Συµµετοχής διαθέσιµα στο www.kpechios.gr.

Για διευκρινήσεις και εγγραφές: Τµήµα Επιστηµονικής Τεκµηρίωσης και Εκπαίδευσης, Κα Χούλη Παρασκευή, Τηλέφωνο: 6973988437, ∆ευτέρα – Παρασκευή: 11:00-15:00,

Ηλ.  Ταχυδροµείο: tete@kpechios.gr