Ωτοπλαστική: Οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επέμβαση στα πεταχτά αφτιά

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές μπορούν να βάλουν τα πεταχτά αφτιά στη… θέση τους, χωρίς πόνο και μετεγχειρητικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής είναι απόλυτα ικανοποιητικό, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Σκοπός της  ωτοπλαστικής στα πεταχτά αφτιά (αφεστώτα ώτα) είναι να δημιουργηθεί χειρουργικά η ανθέλικα του πτερυγίου (τσάκισμα στο πτερύγιο του αφτιού), η οποία εκ γενετής απουσιάζει. Με το σχηματισμό της ανθέλικάς του, το πτερύγιο παύει πλέον να πετάει και το αφτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση ως προς την απόστασή του από το κεφάλι. H παρουσία αφεστώτων ώτων είναι συνήθως υπόθεση κληρονομική και διαπιστώνεται αμέσως κατά τη γέννηση του παιδιού. Το 5% των παιδιών, τα οποία γεννιούνται σε όλο τον κόσμο, γεννιούνται με πεταχτά αφτιά, ανεξάρτητα από φυλή ή γεωγραφική περιοχή.

H ωτοπλαστική πεταχτών αφτιών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ενήλικης ζωής και δεν επηρεάζει καθόλου την ικανότητα της ακοής.

Στην πλαστική διόρθωση πεταχτών αφτιών, έχουν περιγραφεί και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, περισσότερες από 100 χειρουργικές τεχνικές ωτοπλαστικής και όλες ανεξαιρέτως αποσκοπούν στη δημιουργία φυσιολογικής ανθέλικας.

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, ειδικός στην ωτοπλαστική, παρουσίασε τις νέες χειρουργικές τεχνικές του, που εφαρμόζει στις ωτοπλαστικές πεταχτών αφτιών, καθώς και στη διόρθωση αποτυχημένων ωτοπλαστικών, στο ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, στο Regensburg της Γερμανίας.

Πριν από την επέμβαση

Ο εξειδικευμένος στην ωτοπλαστική πλαστικός χειρουργός, κατά την εξέταση του ενδιαφερόμενου, θα τον ενημερώσει σε ό,τι αφορά την εγχείρηση και θα του εξηγήσει τα πάντα για το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο θα εμφανισθεί μετά την επέμβαση. Η σωστή προεγχειρητική εκτίμηση (ψιλάφιση) , διάγνωση και αξιολόγηση του πραγματικού πάχους, της ελαστικότητας και της υφής του χόνδρου του πτερυγίου, εξασφαλίζεται από τη γνώση και την εμπειρία του πλαστικού χειρουργού, καθώς και από τον «αέρα», τον οποίο αυτός διαθέτει για την επέμβαση διόρθωσης πεταχτών αφτιών.

Ο χειρουργός μετρά επακριβώς το μέγεθος και την απόσταση των αφτιών του ενδιαφερόμενου από το κεφάλι και επεξηγεί τη χειρουργική πορεία της επέμβασης, ακόμη και με τη βοήθεια σκίτσων. H λήψη φωτογραφιών πριν την εγχείρηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προεγχειρητικής προετοιμασίας, όπως εξάλλου απαιτείται σ’ όλες τις πλαστικές εγχειρήσεις. Τα αφτιά φωτογραφίζονται από όλες τις πλευρές της κεφαλής, ώστε μετεγχειρητικά να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση του αισθητικού αποτελέσματος.

Η τεχνική που θα εφαρμοστεί επιλέγεται ανάλογα με τη δυσμορφία των αφτιών, το πάχος του χόνδρου και το μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου.

Η διαδικασία για την επέμβαση ωτοπλαστικής

Κατά την επέμβαση, πρώτα χειρουργείται το ένα αφτί και μετά το άλλο. Όλη η διαδικασία διαρκεί περίπου 2 ώρες και διενεργείται συνήθως σε κλινική ημέρας ή εξωτερικά χειρουργεία, παρουσία αναισθησιολόγου.

Αρχικά γίνεται τοπική αναισθησία (σε παιδιά που είναι αγχώδη και έχουν υπερβολικό φόβο για την επέμβαση μπορεί να γίνει γενική νάρκωση). Ακολουθεί τομή στο δέρμα πίσω από το αφτί, ώστε να μην είναι ορατή η ουλή που θα δημιουργηθεί, ακόμη και όταν τα μαλλιά είναι μαζεμένα πίσω. Κατόπιν ελευθερώνεται ο πτερυγιαίος χόνδρος, με στόχο να επιτραπεί η απρόσκοπτη διαμόρφωση (τσάκισμα) της χόνδρινης ανθέλικας. Δύο ώρες μετά την επέμβαση, ο χειρουργημένος μπορεί να πάει στο σπίτι του.

Η «συνταγή» της επιτυχίας

H εμπειρία του πλαστικού χειρουργού, σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη χειρουργική τεχνική είναι καθοριστικής σημασίας στην επίτευξη του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος. Όπως αναφέρει ο κος Παυλιδέλης, υπάρχουν πολλές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες εμφανίστηκαν και εφαρμόζονται στην ωτοπλαστική, με σκοπό να διασφαλίζεται πάντα το καλύτερο μακροπρόθεσμο, αισθητικό αποτέλεσμα για τον ενδιαφερόμενο.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνικής δεν πρέπει να επιφέρει κάποια από τα παρακάτω φαινόμενα, τα οποία μπορεί να εμφανισθούν ως μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, άλλοτε σε μικρότερη και άλλοτε σε μεγαλύτερη έκταση.

Τα φαινόμενα αυτά, δεν χαρακτηρίζονται ως επιπλοκές της επέμβασης, αλλά πρόκειται για κακοχειρουργημένα» αφτιά, δηλαδή πρόκειται για χειρουργικές αστοχίες, όπως:

-Αφύσικη εμφάνιση των πτερυγίων, προδίδοντας ότι αυτά είναι χειρουργημένα (πτερύγια με εμφανή χειρουργικά στίγματα).
-Παρουσία υπερτροφικής ουλής ή χηλοειδούς στα σημεία τομής.
-Έντονες και εμφανείς οξείες αιχμές στην περιοχή του σχηματισμού της ανθέλικας.
-Επιστροφή των πτερυγίων, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, στην αρχική, μη φυσιολογική τους θέση.

Όπως ο ίδιος εξηγεί, κατά την επιλογή του πλαστικού χειρουργού και της τεχνικής που θα εφαρμοστεί, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον υποψήφιο να χειρουργηθεί, καθώς πρόσφατα στη χώρα μας γίνεται προβολή διάφορων μεθόδων διόρθωσης πεταχτών αφτιών με Laser, καθώς επίσης και άλλων δήθεν απλουστευμένων μεθόδων, όπως π.χ. μέθοδος με μανταλάκια κ.α., οι οποίες όμως μέχρι σήμερα δεν αναφέρονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, ούτε ανακοινώνονται σε παγκόσμια και εγχώρια συνέδρια Πλαστικής Χειρουργικής. «Κατόπιν τούτου, καλό θα είναι, οι ενδιαφερόμενοι για διόρθωση πεταχτών αφτιών, να είναι προσεκτικοί απέναντι στις «σειρήνες» του δήθεν εύκολου, αναίμακτου, και χωρίς τομές και ράμματα χειρουργείου, τα οποία πολλοί ευαγγελίζονται», τονίζει ο κος Παυλιδέλης.

Μετά την επέμβαση

Η τομή ράβεται συνήθως με απορροφήσιμο ράμμα, ώστε να μην είναι απαραίτητη η αφαίρεσή του. Όμως, η τοποθέτηση μη απορροφήσιμων λεπτών, νάιλον δερματικών ραμμάτων αποτελεί επίσης ορθή τακτική, αφού η χρήση τους δεν προκαλεί καμία επιπλοκή, η αφαίρεσή τους είναι εύκολη και ανώδυνη και τελικά δεν αφήνουν σημάδια. Τα ράμματα αυτά αφαιρούνται σε 12-15 ημέρες μετά την επέμβαση.

Μετά την εγχείρηση αφεστώτων ώτων τοποθετούνται γύρω από τα δύο αφτιά ειδικές γάζες, εμποτισμένες με αντιβιοτική αλοιφή για αποφυγή μόλυνσης, ελαστικός επίδεσμος και προστατευτικό δίχτυ. Όταν κρίνεται απαραίτητο χορηγούνται ελαφρά αναλγητικά, όμως ποτέ ασπιρίνη, επειδή αυτή μπορεί να προκκαλέσει αιμορραγία. Προληπτικά, μετά την επέμβαση, η χορήγηση από το στόμα ενός ευρέως φάσματος αντιβιοτικού αποτρέπει τυχόν φλεγμονή.

Το αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει για όλη τη ζωή αναλλοίωτο και τα αφτιά δεν αλλάζουν ποτέ πια θέση, αρκεί η εγχείρηση να έχει γίνει από έμπειρο χειρουργό, ειδικό στην ωτοπλαστική.