Βράβευση μονάδας ΜΑΦ για οξέα εγκεφαλικά

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μια διεθνής διάκριση για το ΜETROPOLITAN HOSPITAL έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό “European Stroke Organisation”. Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση του Οργανισµού, στο ΜETROPOLITAN απονεµήθηκε το πιστοποιητικό ESO (European Stroke Organisation) για τη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας - Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΜΑΦ/ΑΕΕ) του Θεραπευτηρίου.

H Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας – Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του ΜETROPOLITAN είναι η πρώτη και η µοναδική αναγνωρισµένη και πιστοποιηµένη µονάδα εγκεφαλικών στην Ελλάδα που
δέχεται ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο και 365 ηµέρες το χρόνο.

Απαρτίζεται από εξειδικευµένους νευρολόγους και επεµβατικό νευροακτινολόγο παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και εφαρµόζει τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα, µε έγκαιρες θεραπείες που µπορούν να αποτρέψουν την αναπηρία µετά από εγκεφαλικό.

Η πιστοποίηση “Certified ESO Stroke Unit” καταδεικνύει ότι η οµάδα των ειδικών νευρολόγων της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του ΜETROPOLITAN HOSPITAL συγκαταλέγεται πρώτη στην Ελλάδα και ανάµεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη. Η διάκριση αυτή στέλνει και ένα µήνυµα στους συµπολίτες µας, ότι είναι δυνατή η αποτελεσµατική αντιµετώπιση και των βαρύτερων περιστατικών στην Ελλάδα.
Το ΜETROPOLITAN µε αυτή τη πιστοποίηση συµµετέχει στην κινητοποίηση των διεθνών οργανισµών µε το σύνθηµα “Time is brain” για την ευαισθητοποιήση των ασθενών, ώστε να προσέρχονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο θεραπευτήριο µετά την εµφάνιση των πρώτων ύποπτων συµπτωµάτων.

Η άµεση προσέλευση του ασθενούς είναι εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας για την έκβαση της υγείας του, καθώς εξασφαλίζει την διόρθωση των πιθανών αιτιοπαθογενετικών παραγόντων και
προλαµβάνει την επέκταση της βλάβης.