Πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα για την Bayer

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο όμιλος Bayer είχε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά το 2016, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων.

«Τα αποτελέσματα του ομίλου έφθασαν πάλι σε επίπεδα ρεκόρ και σημειώσαμε επίσης σημαντική πρόοδο στην εξαγορά της Monsanto, που έχει ήδη συμφωνηθεί», δήλωσε ο κ. Werner Baumann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκε στο Λεβερκούζεν.

Στον Τομέα Φαρμάκων, οι πωλήσεις και η αύξηση των κερδών κινήθηκαν και πάλι σε ενθαρρυντικά επίπεδα. Στον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών, σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο (Fx & portfolio adj.), αλλά υπήρξε μείωση των κερδών. Στον Τομέα Γεωργίας, οι πωλήσεις κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο, καθώς και τα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι στο περιβάλλον της αγοράς εξακολουθούν να επικρατούν δύσκολες συνθήκες.

Στο τμήμα Κτηνιατρικών, σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο, ενώ τα κέρδη διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Η Covestro κατέγραψε σημαντική αύξηση των κερδών, ενώ οι πωλήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. «Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και ξεκινήσαμε καλά τη φετινή χρονιά», δήλωσε ο κ. Baumann. Για το 2017, εκτιμά ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη θα καταγράψουν περαιτέρω άνοδο.

Η συμφωνία για την εξαγορά της Monsanto πέρσι ήταν ένα μεγάλο βήμα στρατηγικής για την Bayer, είπε ο κ. Baumann. «Αυτή η συναλλαγή εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας, καθώς –μέσα από τις δραστηριότητές μας στο χώρο των Βιοεπιστημών– στόχος μας είναι να καταλάβουμε ηγετική θέση σε ελκυστικές αγορές, όπου η καινοτομία παίζει σημαντικό ρόλο». Όταν ολοκληρωθεί η ενοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η Bayer θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει πρόσθετη αξία σε σημαντικά επίπεδα μακροπρόθεσμα, με περισσότερες καινοτόμες λύσεις, δυναμικότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σε ειδική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, οι μέτοχοι της Monsanto ενέκριναν τη συναλλαγή. Η Bayer σημείωσε, επίσης, πρόοδο στις απαιτούμενες αντιμονοπωλιακές διαδικασίες και έχει ήδη υποβάλει αίτημα για τη σχετική έγκριση σε περίπου είκοσι από τις 30 αρχές. Η Bayer και η Monsanto βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αρχές. Η Bayer πιστεύει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017.

Οι πωλήσεις του ομίλου Bayer το 2016 αυξήθηκαν κατά 1,5% (Fx & portfolio adj. 3,5%) στα 46.769 εκατομμύρια ευρώ (2015: 46.085 εκατομμύρια ευρώ). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν κατά 10,2% στα 11.302 εκατομμύρια ευρώ (2015: 10.256 εκατομμύρια ευρώ). Τα κέρδη προ τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 12,8% στα 7.042 εκατομμύρια ευρώ (2015: 6.241 εκατομμύρια) μετά τις έκτακτες δαπάνες των 1.088 εκατομμυρίων ευρώ (2015: 819 εκατομμύρια ευρώ). Αυτές αφορούσαν κυρίως ζημίες απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων, δαπάνες για προγράμματα βελτίωσης της αποδοτικότητας, και δαπάνες για την ένταξη επιχειρήσεων που εξαγοράσθηκαν. Τα κέρδη προ τόκων (EBIT) χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 15,2% στα 8.130 εκατομμύρια ευρώ (2015: 7.060 εκατομμύρια ευρώ). Τα καθαρά έσοδα βελτιώθηκαν κατά 10,2% στα 4.531 εκατομμύρια ευρώ (2015: 4.110 εκατομμύρια ευρώ), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 7,3% στα 7,32 ευρώ (2015: 6,82 ευρώ).

Οι ταμειακές ροές από τις υπάρχουσες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 20,8% στα 8.259 εκατομμύρια ευρώ (2015: 6.836 εκατομμύρια ευρώ). «Σε αυτό το σημείο, ωφεληθήκαμε κυρίως από τη βελτίωση των κερδών και τη μείωση των επιπλέον διαθεσίμων που δεσμεύονται στο καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό», δήλωσε ο κ. Johannes Dietsch, CFO της Βayer. Οι καθαρές οφειλές μειώθηκαν κατά 32,5% το 2016, στα 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ταμειακές ροές από τις υπάρχουσες δραστηριότητες και την έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμων τίτλων αντιστοιχούσαν στις ταμειακές εκροές για μερίσματα και τις δυσμενείς επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών στον Τομέα των Φαρμάκων

Οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 8,7% (Fx & portfolio adj.) στα 16.420 εκατομμύρια ευρώ (2015: 15.308 εκατομμύρια ευρώ). «Οι πωλήσεις στον Τομέα των Φαρμάκων σημείωσαν ικανοποιητική άνοδο. Διευρύναμε σημαντικά τις δραστηριότητές μας σε όλες τις περιοχές», σημείωσε ο κ. Baumann. Οι πωλήσεις των βασικών αναπτυξιακών προϊόντων κατέγραψαν ιδιαίτερα δυναμική πορεία. Το από στόματος αντιπηκτικό Xarelto™, το οφθαλμολογικό σκεύασμα Eylea™, τα αντικαρκινικά φάρμακα Xofigo™ και Stivarga™, και το Adempas™ για τη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης κατέγραψαν συνολικά πωλήσεις της τάξης των 5.413 εκατομμυρίων ευρώ (2015: 4.231 εκατομμύρια ευρώ). Οι πωλήσεις του Xarelto™ αυξήθηκαν σημαντικά κατά 30,8%, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (Fx adj.), κυρίως χάρη στην αύξηση στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Η Bayer κατέγραψε, επίσης, σημαντικά κέρδη από τα έσοδα που προκύπτουν από τις άδειες προς τρίτους –τα οποία αναγνωρίζονται ως πωλήσεις– στις ΗΠΑ, όπου το Xarelto™ διατίθεται στην αγορά από μια θυγατρική της Johnson & Johnson. Οι πωλήσεις του Eylea™ επίσης αυξήθηκαν δυναμικά (Fx adj. συν 33,0%). Το προϊόν είχε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη, τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Στον Τομέα Φαρμάκων, τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν κατά 13,8% στα 5.251 εκατομμύρια ευρώ (2015: 4.616 εκατομμύρια ευρώ). Η σημαντική αύξηση στα κέρδη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πολύ καλή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Οι πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και οι δυσμενείς επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ύψους περίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Υγείας των Καταναλωτών ακολουθεί ανοδική πορεία ανάλογη του ανταγωνισμού

Οι πωλήσεις προϊόντων αυτοφροντίδας αυξήθηκαν κατά 3,5% (Fx & portfolio adj.) στα 6.037 εκατομμύρια ευρώ (2015: 6.076 εκατομμύρια ευρώ). «Αυτή η πορεία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ανταγωνιστών μας», εξηγεί ο κ. Baumann. Ο τομέας κατέγραψε σημαντική άνοδο στη Λατινική Αμερική και στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού, κατόπιν προσαρμογής βάσει νομίσματος, και συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων με μικρή άνοδο στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Οι πωλήσεις στη Β. Αμερική διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Στον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών, τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα μειώθηκαν κατά 3,1% στα 1.411 εκατομμύρια ευρώ (2015: 1.456 εκατομμύρια ευρώ). Τα κέρδη μειώθηκαν λόγω του μεγαλύτερου κόστους των πωληθέντων αγαθών και των δυσμενών συναλλαγματικών επιπτώσεων, συνολικά κατά περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ. Οι θετικές εξελίξεις στις πωλήσεις και οι συνέργιες σε επίπεδο κόστους αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους παράγοντες.

Επιτυχής πορεία του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς

Στον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, η Bayer κατέγραψε πωλήσεις ύψους 9.915 εκατομμυρίων ευρώ (2015: 10.128 εκατομμύρια ευρώ, Fx & portfolio adj. συν 0,1%). «Το περιβάλλον της αγοράς για τον Τομέα Γεωργίας του ομίλου μας εξακολούθησε να είναι υποτονικό κατά το προηγούμενο έτος, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική», είπε ο κ. Baumann. Παρ’ όλα αυτά, ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας διατήρησε τις πωλήσεις στα περσινά επίπεδα, εξήγησε ο CEO της Bayer. Η σημαντική πτώση κατά 6,9% (Fx adj.) στη Λατινική Αμερική αντισταθμίστηκε από την άνοδο που σημειώθηκε σε άλλες περιοχές. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,9% (Fx adj.) στη Β. Αμερική, 2,7% (Fx adj.) στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού και 1,8% (Fx adj.) στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Το Τμήμα Κτηνιατρικών ωφελείται από τη δυναμική άνοδο του Seresto™

Οι πωλήσεις του τμήματος Κτηνιατρικών αυξήθηκαν κατά 4,8% (Fx & portfolio adj.) στα 1.523 εκατομμύρια ευρώ (2015: 1.490 εκατομμύρια ευρώ). Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία στη Β. Αμερική και στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού λόγω της αυξημένης ζήτησης. Το Seresto™, κολάρο κατά των ψύλλων και κροτώνων, σημείωσε πολύ υψηλή αύξηση πωλήσεων κατά 55,4%, που οφείλεται, κυρίως, στην αυξημένη ζήτηση στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Τα κέρδη EBITDA εκτός των έκτακτων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα έναντι του προηγούμενου έτους (συν 0,6%) στα 349 εκατομμύρια ευρώ (2015: 347 εκατομμύρια ευρώ). Η θετική συμβολή στα κέρδη από την αύξηση των πωλήσεων και των τιμών αντισταθμίστηκε από τις μεγαλύτερες δαπάνες πώλησης και το μεγαλύτερο κόστος των πωληθέντων αγαθών. Τα κέρδη επίσης μειώθηκαν λόγω των δυσμενών συναλλαγματικών επιπτώσεων, συνολικά κατά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ.

H Covestro παρουσιάζει σημαντική αύξηση των κερδών

Οι πωλήσεις της Covestro παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το περασμένο έτος (Fx & portfolio adj. 0,0%) στα 11.826 εκατομμύρια ευρώ (2015: 11.982 εκατομμύρια ευρώ). Οι τιμές των πωλήσεων συνολικά σημείωσαν πτώση, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών των πρώτων υλών. Ο όγκος των πωλήσεων ήταν συνολικά υψηλότερος σε σχέση με το περασμένο έτος. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα κατέγραψαν σημαντική βελτίωση κατά 19,6% στα 1.984 εκατομμύρια ευρώ (2015: 1.659 εκατομμύρια ευρώ). Η θετική συμβολή από τις χαμηλότερες τιμές των πρώτων υλών και τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων αντιστάθμισε χωρίς δυσκολία τις χαμηλότερες τιμές των πωλήσεων και τις δυσμενείς επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που συνολικά ήταν της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Ενθαρρυντική αύξηση των καθαρών κερδών EBITDA κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016

«Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, εξακολουθήσαμε να καταγράφουμε θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο CFO της Bayer, κ. Dietsch. Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,7% (Fx & portfolio adj. 4,8%) κατά το τέταρτο τρίμηνο, στα 11.820 εκατομμύρια ευρώ (4ο τρίμηνο 2015: 11.285 εκατομμύρια ευρώ). Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα βελτιώθηκαν κατά 13,7% στα 2.179 εκατομμύρια ευρώ (4ο τρίμηνο 2015: 1.916 εκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, τα κέρδη EBIT μειώθηκαν κατά 14,3% στα 789 εκατομμύρια ευρώ (4ο τρίμηνο 2015: 921 εκατομμύρια ευρώ). Τα συνολικά καθαρά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 453 εκατομμύρια ευρώ (4ο τρίμηνο 2015: 613 εκατομμύρια ευρώ). Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 1,19 ευρώ (4ο τρίμηνο 2015: 1,08 ευρώ).

Καλή πρόοδος για τη χρηματοδότηση της συμφωνηθείσας εξαγοράς της Monsanto

Η Bayer σημειώνει, επίσης, καλή πρόοδο για την αναχρηματοδότηση της συμφωνηθείσας εξαγοράς της Monsanto, πρόσθεσε ο κ. Dietsch. Η εταιρεία υλοποίησε επιτυχώς τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, ύψους 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, καθώς και την κεφαλαιακή αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. «Οι συναλλαγές αυτού του μεγέθους δεν εξελίσσονται κατ’ ανάγκη ομαλά. Η επιτυχία μας σε αυτές τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες επιβεβαιώνει την καλή φήμη της Bayer στις κεφαλαιαγορές», επισήμανε ο κ. Dietsch. Το σχέδιο για την περαιτέρω αναχρηματοδότηση της χρηματοδότησης της εξαγοράς προβλέπει την έκδοση εταιρικών και υβριδικών ομολόγων και τη συγκέντρωση επιπλέον κεφαλαίων μέσω έκδοσης δικαιωμάτων. Ωστόσο, η Bayer θα εξετάσει και οποιεσδήποτε άλλες επιλογές ενδέχεται να εντοπίσει για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των χρηματοδοτικών δομών και μέσων, καθώς για τον χρόνο πραγματοποίησης των κινήσεων για την υλοποίηση της χρηματοδότησης της συναλλαγής.

«Η καινοτομία είναι το κύριο επίτευγμά μας»

Η καινοτομία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της επιτυχίας της Bayer, δήλωσε ο κ. Baumann. «Είναι το κύριο επίτευγμά μας». Όπως ανέφερε, η εταιρεία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές της για καινοτόμα προϊόντα. Πέρσι οι δαπάνες της Bayer σε έρευνα και τεχνολογία ανήλθαν σε περίπου 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ (άνοδος 9,2%). «Στις δραστηριότητες των Βιοεπιστημών, οι δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη ήταν της τάξης των 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 13% των πωλήσεων. Και αυτό αποτελεί, επίσης, νέο ρεκόρ για την Bayer», δήλωσε ο κ. Baumann. «Αυτές οι προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων μας σε καινοτόμα προϊόντα ήδη αποδίδουν καρπούς, όπως μπορούμε να δούμε με βάση τα προϊόντα που βρίσκονται σε εξέλιξη». Στον Τομέα των Φαρμάκων, για παράδειγμα, η Bayer έχει πολλά υποψήφια προϊόντα με πολύ καλές προοπτικές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση της κλινικής ανάπτυξης. Η εταιρεία εκτιμά ότι έξι από αυτά τα προϊόντα –που βρίσκονται σε κάποιο από τα μέσα ή όψιμα στάδια για την παραγωγή– ενδέχεται να αποφέρουν ετήσεις πωλήσεις της τάξης τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι θετικές εξελίξεις αναμένεται να συνεχιστούν και το 2017

«Εκτιμούμε ότι οι θετικές εξελίξεις θα συνεχιστούν και κατά το οικονομικό έτος 2017», δήλωσε ο κ. Baumann. Οι πωλήσεις του Ομίλου Bayer, συμπεριλαμβανομένης και της Covestro, προβλέπεται να αυξάνονται σε ύψος άνω των 49 εκατομμυρίων ευρώ. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με χαμηλή έως μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αναμένεται να σημειώσουν μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση. Στόχος της εταιρείας είναι και η μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση των κερδών ανά μετοχή από τις υπάρχουσες δραστηριότητες.

Στον Τομέα των Φαρμάκων, η Bayer προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα υπερβούν τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας μεσαία μονοψήφια αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Οι πωλήσεις των βασικών αναπτυξιακών προϊόντων Xarelto™, Eylea™, Stivarga™, Xofigo™ και Adempas™ αναμένεται να αυξηθούν σε επίπεδα άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αναμένεται να σημειώσουν υψηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση. Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου των κερδών EBITDA χωρίς τα έκτακτα.

Στον Τομέα της Υγείας των Καταναλωτών, η Bayer προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα υπερβούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και, σύμφωνα με τις αναμενόμενες εξελίξεις για την αγορά, αναμένεται να καταγράψουν μικρή έως μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αναμένεται να σημειώσουν μικρή έως μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση.

Στον Τομέα της Επιστήμης Γεωργίας αναμένονται πωλήσεις που θα υπερβούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με μικρή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο τμήμα των Κτηνιατρικών, η Bayer προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα καταγράψουν μικρή έως μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ιστοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο, και σχεδιάζει να βελτιώσει τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα με υψηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση.

Για το 2017, η Covestro αναμένει αύξηση των πωλήσεων και των κερδών EBITDA χωρίς τα έκτακτα στα ίδια επίπεδα ή υψηλότερα από το προηγούμενο έτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ