ΠΕΦ: Στην Αθήνα το μεγάλο διεθνές συνέδριο της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας

  • Ρούλα Τσουλέα
ΠΕΦ
Το συνέδριο διεξάγεται με φυσική παρουσία και θα συμμετάσχουν στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών βιομηχανιών και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης.

Στην Αθήνα θα διεξαχθεί το μεγάλο διεθνές συνέδριο της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας, το οποίο συνδιοργανώνουν ο οργανισμός Medicines for Europe, η Διεθνής Εταιρεία Γενοσήμων & Βιοομοειδών Φαρμάκων (IGBA) και η  Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Το συνέδριο τιτλοφορείται «Στόχος για το 2030: Πρόσβαση για όλους – Δημιουργώντας μία υγιή φαρμακευτική στρατηγική για την επόμενη δεκαετία». Οι εργασίες του αρχίζουν την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021.

Το συνέδριο θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο λόγω του διαλόγου που διεξάγεται στην Ευρώπη, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής φαρμάκων. Στόχος είναι η φαρμακευτική παραγωγή να εξασφαλίζει την αυτάρκεια της Ευρώπης και την επάρκεια φαρμάκων.

Την ατζέντα του συνεδρίου καθορίζουν οι παθογένειες των συστημάτων Υγείας και τα σημαντικά κενά στην φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα, που ανέδειξαν η πανδημία και η υγειονομική κρίση. Ρόλο παίζουν επίσης οι σύγχρονες τάσεις, που διαμορφώνουν το περιβάλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φαρμάκου και των συστημάτων υγείας και φαρμακευτικής φροντίδας των χωρών της ΕΕ, αλλά και διεθνώς.

Το συνέδριο είναι το πρώτο που διεξάγεται με φυσική παρουσία. Συμμετέχουν περισσότεροι από 200 σύνεδροι, εξέχοντα στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών βιομηχανιών, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης.

Γενόσημα, βιοομοειδή και φάρμακα προστιθέμενης αξίας

Η Medicines for Europe, εκπροσωπεί τη βιομηχανία των γενοσήμων, των βιο-ομοειδών και των φαρμάκων προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέλη της Ένωσης προμηθεύουν το 70% των φαρμάκων που διατίθενται στην Ευρώπη. Τα φάρμακα αυτά παράγονται σε 400 ευρωπαϊκά εργοστάσια. Σε αυτά απασχολούνται 190.000 εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης.

Η ΠΕΦ εκπροσωπεί την ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία. Συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Εθνικών Ενώσεων (National Association Committee) της Medicines for Europe, μαζί με άλλες 23 ενώσεις χωρών της ΕΕ.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ΠΕΦ, η διοργάνωση στην Αθήνα ενός τόσο σημαντικού, διεθνούς βεληνεκούς συνεδρίου και η συμμετοχή της στη διαμόρφωση νέων πολιτικών που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικά και προσιτά φάρμακα για όλους, χωρίς αποκλεισμούς», αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνωσή της.