ΜΗΤΕΡΑ: Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΗΤΕΡΑ
Το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε συνεδρίαση στις 19 Μαΐου 2020, με την εκλογή νέου προέδρου και μελών.

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε η Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ έχει ως εξής:

 • Στέφανος Χανδακάς - Πρόεδρος
 • Ευάγγελος Δεδούλης - Α’ Αντιπρόεδρος
 • Βασίλειος Κελλάρης - Β’ Αντιπρόεδρος
 • Ανδρέας Καρταπάνης - Διευθύνων Σύμβουλος
 • Κωνσταντίνος Πάντος - Μέλος
 • Χαρίλαος Χηνιάδης - Μέλος
 • Ευαγγελία Λαγκώνα – Στάθη Μέλος
 • Ηλίας Αθανασιάδης - Μέλος
 • Στυλιανός Τζέης - Μέλος
 • Δημήτριος-Ελευθέριος Μαντζαβίνος - Μέλος
 • Δημήτριος Σύρμας - Μέλος
 • Σέργιος Σταμπουλούς - Μέλος
 • Αθανάσιος Χριστόπουλος - Μέλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ