ΙΑΣΩ: Αποτελέσματα οικονομικής χρήσης 2020

  • Ρούλα Τσουλέα
ΙΑΣΩ
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 2020 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμά του συνέχισε το 2020 ο όμιλος ΙΑΣΩ, βελτιώνοντας τα μεγέθη και τα αποτελέσματά του, παρά την πρωτοφανή αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας  του Covid-19.

Αυτό ανακοίνωσε ο όμιλος ΙΑΣΩ, επισημαίνοντας ότι παρέμεινε δυναμικά στην πρώτη γραμμή κάλυψης των ιατρικών αναγκών, παρέχοντας, υπό τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων, πλήρη ιατρική κάλυψη και νοσηλευτική προστασία στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Τα αποτελέσματα του 2020 του ΙΑΣΩ, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, είναι τα εξής:

Α) ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Κατά τη χρήση 2020, ο κύκλος εργασιών μετά από rebate & clawback διαμορφώθηκε σε 75,78 εκατ. ευρώ έναντι 72,13 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση. Αύξηση της τάξης του 5,1%.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,46 εκατ. ευρώ, έναντι 17,02 εκατ. ευρώ το 2019. Αύξηση κατά 2,6%. Το σχετικό περιθώριο ανήλθε στο 23,1% επί των πωλήσεων.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού 9,69 εκατ. ευρώ έναντι 4,54 εκατ. ευρώ το 2019. Άνοδος κατά 113,4%.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,39 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 3,84 εκατ. ευρώ το 2019. Άνοδος κατά 40,4%.

Β) ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε κατά τη χρήση 2020 σε 97,01 εκατ. ευρώ. Το 2019 ήταν 95,71 εκατ. ευρώ. Κατέγραψε άνοδο κατά 1,4%.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 20,32 εκατ. ευρώ, έναντι 7,84 εκατ. ευρώ, το 2019, καταγράφοντας άνοδο κατά 159,2%. Το σχετικό περιθώριο ανήλθε στο 20,9% επί των ενοποιημένων πωλήσεων.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2020 με προ φόρων κέρδη 3,66 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,89 εκατ. ευρώ το 2019. Η κερδοφορία της χρήσης 2020 επηρεάστηκε από τελικές λογιστικές εγγραφές ενοποίησης, συνδεόμενες με την πώληση και αποενοποίηση της ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους καταγράφηκε ζημία 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 10,82 εκατ. ευρώ το 2019.

«Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΙΑΣΩ, σε συνδυασμό με τα βελτιούμενα αποτελέσματα, επιτρέπει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας. Ενδεχόμενη συνέχιση, όμως, των περιοριστικών μέτρων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών και κατ’ επέκτασιν την ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας», καταλήγει το ΙΑΣΩ την ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν