Ερευνητική συνεργασία και συμφωνία χορήγησης αδειών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Sanofi και η Innate Pharma ανακοίνωσαν τη σύναψη ερευνητικής συνεργασίας και συμφωνίας χορήγησης αδειών για την εφαρμογή της νέας αποκλειστικής τεχνολογίας της Innate Pharma σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων ειδικών σε δύο αντιγόνα αντισωμάτων που δεσμεύουν κύτταρα «φυσικοί φονείς» (natural killer (NK) cells) για την απαλοιφή των καρκινικών κυττάρων μέσω του υποδοχέα ενεργοποίησης NKp46.

Η Sanofi και η Innate Pharma θα συνεργαστούν για την παραγωγή και αξιολόγηση έως και δύο ειδικών σε δύο αντιγόνα αντισωμάτων που δεσμεύουν τα κύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ), αξιοποιώντας την τεχνολογία της Innate Pharma καθώς και την αποκλειστική μορφή ειδικών σε δύο αντιγόνα αντισωμάτων της Sanofi αλλά και στόχους στον όγκο. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας χορήγησης άδειας, η Sanofi θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που θα προκύψουν από την ερευνητική συνεργασία. Η Innate Pharma δικαιούται μέχρι και € 400 εκατ. για την ανάπτυξη και τις εμπορικές πληρωμές, καθώς και δικαιώματα επί των καθαρών πωλήσεων.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Sanofi ξεκίνησε στρατηγικές εταιρικές συνεργασίες στον τομέα της ανοσο-ογκολογίας που αναδεικνύουν τη δέσμευσή μας στην ανοιχτή καινοτομία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη θεραπεία του καρκίνου», είπε ο κ. Gary Nabel, Chief Scientific Officer, Sanofi. «Μέσω της συνεργασίας μας με την Innate Pharma, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέα ειδικά σε δύο αντιγόνα αντισώματα που θα βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να εξουδετερώσει τα καρκινικά κύτταρα με τη συστράτευση κυττάρων «φυσικών φονέων» (NK cells)».

«Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για τα ειδικά σε δύο αντιγόνα αντισώματα στον τομέα της ανοσο-ογκολογίας. Βασισμένοι στις γνώσεις μας για την ενεργοποίηση του υποδοχέα NKp46, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια τεχνολογία που ειδικά ανάγει την «εξουδετέρωση» του όγκου με κύτταρα φυσικών φονέων. Αυτή η νέα τεχνολογική πλατφόρμα συμπληρώνει το καινοτόμο χαρτοφυλάκιό μας που αποτελείται από αντισώματα πρώτα στην κατηγορία τα οποία στοχεύουν σημεία ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος. Έχουμε την πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πλατφόρμα για την επέκταση του εσωτερικού χαρτοφυλακίου μας, καθώς και μέσω μη αποκλειστικών συμφωνιών με άλλες εταιρείες, όπως στην παρούσα συμφωνία με τη Sanofi», δήλωσε ο κ. Nicolai Wagtmann, Chief Scientific Officer, Innate Pharma.

Ο NKp46 είναι ένας υποδοχέας ενεργοποίησης που εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα φυσικοί φονείς, στο σώμα του οργανισμού. Αποτελεί τον ειδικότερο δείκτη των ανθρώπινων κυττάρων φυσικών φονέων και κατέχει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των καρκινικών κυττάρων. Τα ειδικά σε δύο αντιγόνα αντισώματα NKp46 που δεσμεύουν κύτταρα φυσικούς φονείς ενώνονται από τη μία πλευρά με ένα αντιγόνο στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων και από την άλλη με τον υποδοχέα NKp46 που βρίσκεται στα κύτταρα φυσικούς φονείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση και εξουδετέρωση όγκων από κύτταρα φυσικούς φονείς, ένα πληθυσμό ανοσοποιητικών κυττάρων που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου των κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων στο σώμα.