Chiesi: Εκστρατεία «Πράξεις αντί Λόγων» για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

  • Ρούλα Τσουλέα
Chiesi
Η εκστρατεία αποσκοπεί στην έναρξη συζήτησης σχετικά με τη σημασία των εταιρικών δράσεων και την ανάγκη μετάβασης από τις «πανηγυρικές» δεσμεύσεις στην μετρήσιμη πλέον πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα.

Το σχέδιό του για να αποκτήσει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2030, όσον αφορά τις άμεσες εκπομπές και τις εκπομπές από αγορασμένη ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, παρουσίασε ο όμιλος Chiesi, ο διεθνής ερευνητικός όμιλος φαρμακευτικών προϊόντων και υγειονομικής περίθαλψης. Από το 2035, το σχέδιο θα αφορά και σε όλες τις άλλες έμμεσες εκπομπές.

Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος Chiesi, είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη ως Benefit  Corporation με B Corp διάκριση. Συγκαταλέγεται, δηλαδή, μεταξύ των επιχειρήσεων που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα:

  • Επαληθευμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης
  • Δημόσιας διαφάνειας
  • Νομικής ευθύνης

Επομένως, η εταιρεία είναι δεσμευμένη να αναπτύσσει ολοένα περισσότερο τη δράση της με τρόπο που εξασφαλίζει ταυτοχρόνως:

  • Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
  • Περιορισμό στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της

Το σχέδιο ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της Chiesi προς την εκπλήρωση αυτής της σημαντικής αποστολής.

Οι στόχοι μείωσης του Ομίλου Chiesi εγκρίθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Target  (SBTi,). Επιπλέον, συνάδουν με τον πιο φιλόδοξο στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων  για τον περιορισμό έως το 2100 της αύξησης της θερμοκρασίας παγκοσμίως στους 1,5°C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Ωστόσο, οι στόχοι της Chiesi υπερβαίνουν αυτές τις προσδοκίες.

Μείωση στις εκπομπές άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου

Για να εξασφαλίσει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2035, ο Όμιλος Chiesi πρέπει, μεταξύ άλλων, να επιτύχει έως το 2030 μείωση κατά περισσότερο από 80% των εκπομπών άνθρακα ανά μονάδα εισπνεόμενων διατιθέμενων προϊόντων, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2019.

Μέχρι το 2035, η φιλοδοξία είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατηγορίας 3 (εκπομπές προερχόμενες από αγορασμένα αγαθά και υπηρεσίες) από τη χρήση διατιθέμενων προϊόντων του Ομίλου κατά 90% σε σύγκριση με το 2019. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη σε ένα νέο προωθητικό αέριο με χαμηλό αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, που χρησιμοποιείται στις συσκευές εισπνοής.

Αφού μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εκπομπές άνθρακα μέσω των επιστημονικά βασισμένων στόχων μείωσης, η Chiesi θα περιορίσει την αντιστάθμιση άνθρακα και για τις υπόλοιπες εκπομπές.

Εκστρατεία #ActionOverWords

Ο Όμιλος Chiesi ανακοινώνει το σχέδιο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα με μια νέα ενημερωτική εκστρατεία που φέρει τον τίτλο #ActionOverWords (#Πράξεις αντί Λόγων). Η εκστρατεία υπογραμμίζει τη σημασία του μεγαλύτερου παγκόσμιου κινήματος εταιρικής βιωσιμότητας που έχει γίνει ποτέ.

Η Chiesi δεν είναι η πρώτη εταιρεία που ανέλαβε δημοσίως τη δέσμευση να μειώσει το αποτύπωμά της σε άνθρακα. Ωστόσο, ως η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία με πιστοποίηση B Corp, θέλει να αξιοποιήσει αυτήν την καθοριστική στιγμή για να αρχίσει μία συζήτηση σχετικά με τη σημασία των εταιρικών δράσεων και την ανάγκη μετάβασης από τις «πανηγυρικές» δεσμεύσεις στην μετρήσιμη πλέον πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα.

«Είναι καιρός να κάνουμε ανακοινώσεις που πράγματι σημαίνουν κάτι και να ενθαρρύνουμε τη λογοδοσία», σημειώνει ο Ugo Di Francesco, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Chiesi. «Οι εταιρείες θα πρέπει να λογοδοτούν για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους. Και η κοινωνία δεν πρέπει να ξεχνά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Για αυτό τον λόγο  θέλουμε να δεσμευτούμε σε στόχους και δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων, όντως, μπορούν να μετρηθούν. Τολμούμε επίσης να μοιραστούμε δημόσια την πρόοδό μας. Με αυτήν την εκστρατεία, καλούμε όλους τους συνάδελφους εταιρικούς οργανισμούς να μας ακολουθήσουν σε αυτό το μονοπάτι που επιλέξαμε».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εκστρατείας #ActionOverWords του Ομίλου Chiesi.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν