Bayer: Σταθερά ετήσια αποτελέσματα, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 1,5 % , στα 35,015 δισεκατομμύρια ευρώ, ακόμη μία χρονιά με απόδοση ρεκόρ για τον Τομέα Φαρμάκων, μειωμένη απόδοση στον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών, μειωμένη απόδοση του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας λόγω της κατάστασης στη Βραζιλία, τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αυξάνονται στα 9,288 δισ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 61,9% στα 7,336 δισ. ευρώ και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 1,0% στα 6,74 ευρώ. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2017 της Bayer.

 

Το 2017, τα αποτελέσματα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Bayer διατηρήθηκαν στα επίπεδα της περασμένης χρονιάς, ενώ σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην εκτέλεση του στρατηγικού της σχεδιασμού. «Κάναμε μεγάλα βήματα όσον αφορά την επικείμενη εξαγορά της Monsanto», δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Werner Baumann, σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Λεβερκούζεν. Οι δραστηριότητες του τομέα Φαρμάκων κατέγραψαν ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ. Οι τομείς Υγείας των Καταναλωτών και Επιστήμης Γεωργίας εμφανίζονται να υποχωρούν, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδών, παρόλα αυτά, ειδικότερα στον τομέα Επιστήμης Γεωργίας τα αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στις δυσκολίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στην αγορά της Βραζιλίας. Το τμήμα  Κτηνιατρικών κατέγραψε άνοδο σε πωλήσεις και κέρδη. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας και βέβαιοι για τη μακροπρόθεσμη προοπτική μας. Ως εκ τούτου, έχουμε κάθε λόγο να αντικρίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία», δήλωσε  Baumann.

Την περασμένη χρονιά, η Bayer έλαβε πρόσθετες εγκρίσεις όσον αφορά την πρόταση εξαγοράς της Monsanto. «Μόλις πρόσφατα, πήραμε το πράσινο φως από τις αντιμονοπωλιακές αρχές στη Βραζιλία.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας προς της ολοκλήρωση της εξαγοράς. Σε τελική ανάλυση, η Βραζιλία είναι μία από τις πιο σημαντικές αγορές για την γεωργία, παγκοσμίως», ανέφερε ο κ. Baumann. Συνολικά, περισσότερες από τις μισές αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν πλέον εγκρίνει την εξαγορά. Παρόλο που η Bayer συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τους θεσμούς, αρχίζει να γίνεται σαφές ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την εξέταση των σχετικών φακέλων. «Ο στόχος μας τώρα είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εξαγορά μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2018», εξήγησε ο κ. Baumann. «Αυτό δεν επηρεάζει τις προσδοκίες μας για τη θετική έκβαση των κανονιστικών ελέγχων, ούτε και την πεποίθησή μας ότι η εξαγορά αυτή αποτελεί το σωστό βήμα».

Την περασμένη χρονιά, σημαντική σε σχέση με την πρόταση εξαγοράς και τη διαδικασία συγχώνευσης με τη Monsanto, ήταν και η συμφωνία πώλησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του τομέα Επιστήμης Γεωργίας στη BASF.

«Έχουμε, επίσης, δεσμευτεί, στη δεδομένη στιγμή, να εκχωρήσουμε το σύνολο των εργασιών μας σχετικά με τους σπόρους κηπευτικών. Ορισμένες πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Bayer και της Monsanto ενδέχεται εξίσου να πωληθούν ή να μεταβιβασθούν», δήλωσε ο κ. Baumann. Με αυτό τον τρόπο η Bayer παίρνει συγκεκριμένα μέτρα συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις που εξέφρασαν ορισμένες Αρχές Προστασίας του Ανταγωνισμού. Οιεσδήποτε πωλήσεις και άδειες παραγωγής συνδέονται με την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της Monsanto, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα όσον αφορά τους τελικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι σχετικές κανονιστικές εγκρίσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Baumann, την περασμένη χρονιά η εταιρεία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς το στόχο της επίτευξης του πλήρους διαχωρισμού από την Covestro μεσοπρόθεσμα, μετά και την πώληση μεριδίου 36 %, περίπου, της συγκεκριμένης εταιρείας, έναντι 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Bayer εκχώρησε ουσιαστικά (de facto) τον έλεγχο της Covestro, διαχωρίζοντάς την από τον Όμιλο. Αυτή τη στιγμή, η άμεση συμμετοχή της Bayer στην Covestro ανέρχεται σε 14,2 %, ενώ ένα επιπλέον 8,9% ανήκει στο συνταξιοδοτικό ταμείο του Ομίλου (Bayer Pension Trust).

«Από πλευράς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 2017 ήταν μία χρονιά με θετικές και αρνητικές μεταπτώσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer.  Οι πωλήσεις του Ομίλου Bayer, μετά την προσαρμογή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο (Fx & portfolio adj.), εμφανίζονται αυξημένες κατά 1,5 % (πρόβλεψη: 0,2 τοις εκατό), στα 35,015 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς το συνυπολογισμό μη επαναλαμβανομένων κερδών, ανήλθαν στα 9,288 δισεκατομμύρια, παραμένοντας στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, παρά τις δυσμενείς διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ενισχύθηκαν κατά 2,9%, στα 5,903 δισεκατομμύρια ευρώ, μετά τις έκτακτες δαπάνες ύψους 1,227 δισεκατομμυρίων ευρώ (2016: 1.088 εκατομμύρια ευρώ), οι οποίες αφορούν κυρίως ζημιές από την  απομείωση της αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων, έξοδα σχετικά με την επικείμενη εξαγορά της Monsanto, προγράμματα βελτίωσης της αποδοτικότητας, καθώς και προβλέψεις έναντι νομικού κινδύνου και ενδεχόμενων δικαστικών διεκδικήσεων. Το EBIT, προ εκτάκτων μη επαναλαμβανομένων κερδών, αυξήθηκε κατά 4,5%, στα 7,130 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 61,9%, στα 7,336 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή από υπάρχουσες βασικές δραστηριότητες (core earnings per share) αυξήθηκαν κατά 1,0%, στα 6,74 ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από τις υπάρχουσες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,7%, στα 6,611 δισεκατομμύρια ευρώ. «Είμαστε ευχαριστημένοι από το ότι, το 2017, μπορέσαμε να μειώσουμε σημαντικά τις καθαρές μας υποχρεώσεις», δήλωσε ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, κ. Johannes Dietsch. Οι καθαρές οφειλές του Ομίλου Bayer υποχώρησαν κατά 69,5%, στα 3,595 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς υπήρξε ενίσχυση των ταμειακών εισροών, τόσο από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου, όσο και από την πώληση μετοχών της Covestro. «Ως εκ τούτου, είμαστε σε καλή θέση όσον αφορά τις εκκρεμείς οι οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την πρόταση εξαγοράς της Monsanto», σημείωσε ο κ. Dietsch.

Τομέας Φαρμάκων: αύξηση πωλήσεων και ακόμη πιο ισχυρή αύξηση κερδοφορίας

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Τομέας Φαρμάκων) αυξήθηκαν κατά 4,3% (Fx& portfolio adj.), στα 16,847 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. «Για μία ακόμη φορά η αύξηση των πωλήσεων σε ορισμένα βασικά προϊόντα αποτέλεσε οδηγό για την επιτυχή πορεία ολόκληρου του τομέα», ανέφερε ο κ. Baumann. Οι συνολικές πωλήσεις του αντιπηκτικού Xarelto™, του οφθαλμολογικού σκευάσματος Eylea™, των αντικαρκινικών φαρμάκων Stivarga™ και Xofigo™, καθώς και του φαρμάκου για τη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης, Adempas™, αυξήθηκαν κατά 16,3% (Fx adj.), στα 6,196 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα ενισχυμένες, κατά 25,6% (Fx adj.), εμφανίζονται οι πωλήσεις του Xofigo™, κυρίως λόγω της έναρξης διάθεσής του στην Αγορά της Ιαπωνίας  το 2016, αλλά και λόγω της αυξημένης ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κύκλος εργασιών του Xarelto™, προσαρμοσμένος ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (Fx adj.), εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 13,9%, κυρίως λόγω των αυξημένων πωλήσεων στις Αγορές Ευρώπης, Ιαπωνίας και Κίνας. Η Bayer κατέγραψε, επίσης, κέρδη στα έσοδα από άδειες προς τρίτους –τα οποία αναγνωρίζονται ως πωλήσεις – στις ΗΠΑ, όπου το Xarelto™ διατίθεται στην αγορά από μια θυγατρική της Johnson & Johnson. Οι πωλήσεις του Eylea™ κατέγραψαν άλμα 18,5% (Fx adj.), γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση πωλήσεων στις αγορές της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Μεταξύ των υπολοίπων φαρμακευτικών προϊόντων με ηγετική θέση στην Αγορά, αυξημένες κατά 9,2% (Fx adj.) εμφανίζονται οι πωλήσεις των ενδομήτριων σπειραμάτων που απελευθερώνουν ορμόνες (οικογένεια προϊόντων Mirena™), λόγω της αύξησης που καταγράφουν οι πωλήσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, της ενδομήτριας συσκευής Kyleena™, η οποία απελευθερώνει μικρότερη ποσότητα ορμονών. Άνοδος των πωλήσεων καταγράφεται επίσης για την Aspirin™ Cardio, κατά τη δευτερογενούς πρόληψης των εμφραγμάτων, (+10,5 %, Fx adj.) και το αντιδιαβητικό Glucobay™ (+ 13%, Fx adj.), λόγω κυρίως των συνεχιζόμενων καλών επιδόσεων στην αγορά της Κίνας. Οι πωλήσεις των συνθετικών παραγόντων πήξης Kogenate™/Kovaltry™ εμφανίζονται μειωμένες κατά 15,9% (Fx adj.), λόγω της υποχώρησης στο επίπεδο των παραγγελιών του δραστικού συστατικού από συγκεκριμένο συνεργαζόμενο διανομέα, πριν την προγραμματισμένη λήξη της σχετικής σύμβασης στα τέλη του έτους. Αν ληφθεί υπ’ όψη η συγκεκριμένη εξέλιξη, οι πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος εμφανίζονται να παραμένουν στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Στον Τομέα Φαρμάκων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), και χωρίς να συνυπολογίζονται τα όποια μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 8,8%, στα 5,711 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός το οποίο, κατά κύριο λόγο, αποδίδεται στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Αντιθέτως, δυσμενείς διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών κατά 98 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πωλήσεις και τα κέρδη του Τομέα Υγείας των Καταναλωτών κατέγραψαν μείωση

Οι πωλήσεις προϊόντων αυτοφροντίδας (Τομέας Υγείας των Καταναλωτών) μειώθηκαν κατά 1,7% (Fx and portfolio adj.) στα 5,862 δισεκατομμύρια ευρώ. «Η μείωση οφείλεται στη σταθερά αδύναμη επιχειρηματική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κ. Baumann. Επιπλέον, οι κινεζικές αρχές απροσδόκητα άλλαξαν το νομικό καθεστώς δύο προϊόντων μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων περιποίησης του δέρματος της Bayer από μη συνταγογραφούμενα σε συνταγογραφούμενα φάρμακα, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων στη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2017. Αντιθέτως, οι δραστηριότητες κατέγραψαν οριακή ανάπτυξη στην Ευρώπη,  Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ οι πωλήσεις στη Λατινική Αμερική διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (Fx adj.).

Οι δραστηριότητες των προϊόντων περιποίησης δέρματος  Bepanthen™ / Bepanthol™ αναπτύχθηκαν κατά 6,6% (Fx adj.), με ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων ιδιαίτερα στην Ευρώπη,  Μέση Ανατολή και Αφρική, και μάλιστα στη Γερμανία. Οι πωλήσεις των προϊόντων περιποίησης δέρματος και υγείας της ευαίσθητης περιοχής Canesten™ αυξήθηκαν κατά 3,5% (Fx adj.), μία εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις θετικές επιχειρηματικές επιδόσεις στην Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώθηκε σημαντική μείωση της τάξης του 7,9% (Fx adj.) στις πωλήσεις του αναλγητικού Aleve™, το οποίο είχε ωφεληθεί το 2016 από μια επέκταση της γραμμής προϊόντων και αντιμετώπισε έντονο ανταγωνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017.

Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα του Τομέα Υγείας των Καταναλωτών μειώθηκαν κατά 12,8% στα 1,231 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στον μειωμένο όγκο πωλήσεων, που προήλθε εν μέρει από την αντίστροφη αλλαγή στην Κίνα και τη σχετική επίπτωση στα κέρδη EBITDA, που διαμορφώνεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα επίσης υποχώρησαν λόγω του υψηλότερου κόστους των πωληθέντων αγαθών, κυρίως ως αποτέλεσμα της απομείωσης αποθεμάτων, καθώς και των συναλλαγματικών επιπτώσεων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και των υψηλότερων δαπανών πώλησης. Η θετική συνεισφορά προήλθε από εφάπαξ κέρδη, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 80 εκατομμυρίων ευρώ από την εκχώρηση μη βασικών προϊόντων.

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας υποχώρησε λόγω της κατάστασης στη Βραζιλία

Οι πωλήσεις του Τομέας Επιστήμης Γεωργίας υποχώρησαν κατά 2,2% (Fx & portfolio adj.) στα 9,577 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην κατάσταση για τα προϊόντα  φυτοπροστασίας στη Βραζιλία, όπου ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε λόγω των απρόσμενα υψηλών αποθεμάτων στην αγορά. «Έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Για παράδειγμα, ζητήσαμε πίσω τα προϊόντα φυτοπροστασίας από τους συνεργαζόμενους διανομείς και καταλήξαμε σε νέες συμφωνίες με αναθεωρημένους όρους», δήλωσε ο κ. Baumann. «Διαπιστώνουμε πλέον ότι αυτά τα μέτρα έχουν αρχίσει να λειτουργούν». Με εξαίρεση των δραστηριοτήτων στη Βραζιλία, οι πωλήσεις του τομέα Επιστήμης Γεωργίας αυξήθηκαν κατά 3,0% (Fx & portfolio adj.). Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 18,0% (Fx adj.) στη Λατινική Αμερική αλλά κατέγραψαν ισχυρή αύξηση, κατά 5,8% (Fx adj.), στη Βόρεια Αμερική, καθώς και στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού και στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Το τμήμα Σπόρων (σπόροι και βελτίωση χαρακτηριστικών) κατέγραψε θετική ανάπτυξη, με αύξηση των πωλήσεων κατά 9,1% (Fx & portfolio adj.). Το τμήμα Επιστήμης Περιβάλλοντος, ο τομέας με προϊόντα για μη γεωργικές εφαρμογές, σημείωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 14,0% (Fx & portfolio adj.). Ωστόσο, σημειώθηκε μείωση κατά 5,3% (Fx & portfolio adj.) στις πωλήσεις του τμήματος Φυτοπροστασίας. Τα Μυκητοκτόνα (Fx & portfolio adj.: μείον 9,9 %) και τα Εντομοκτόνα (Fx & portfolio adj.: μείον 6,1%) κατέγραψαν δυσανάλογες μειώσεις στις πωλήσεις – ωστόσο, στα Ζιζανιοκτόνα και τα προϊόντα επεξεργασίας σπόρων, οι μειώσεις υπήρξαν λιγότερο σημαντικές, της τάξης του 1,6 και 0,3% (Fx & portfolio adj.), αντίστοιχα.

Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας μειώθηκαν κατά 15,6 % αγγίζοντας τα 2,043 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην κατάσταση στη Βραζιλία, που οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές πώλησης και μειωμένο όγκο πωλήσεων. Οι δυσμενείς συναλλαγματικές επιπτώσεις ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ έπαιξαν πρόσθετο ρόλο.

Το Τμήμα Κτηνιατρικών καταγράφει άνοδο στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού και στη Βόρεια Αμερική

Οι πωλήσεις του τμήματος Κτηνιατρικών αυξήθηκαν κατά 2,0% (Fx and portfolio adj.) στα 1,571 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δραστηριότητες στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού ακολούθησαν θετική πορεία λόγω της αυξημένης ζήτησης και της αύξησης των τιμών. Οι πωλήσεις επίσης αυξήθηκαν στη Βόρεια Αμερική. Το Seresto™, περιλαίμιο κατά των ψύλλων και κροτώνων, κατέγραψε σταθερή ισχυρή αύξηση της τάξης του 25,1% (Fx adj.). Οι πωλήσεις της προϊοντικής οικογένειας Advantage™ για ψύλλους, κρότωνες και σκώληκες μειώθηκαν κατά 7,8% (Fx adj.) σε ετήσια βάση. Τα  κέρδη EBITDA εκτός των έκτακτων αυξήθηκαν κατά 9,2% στα 381 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των τιμών, η εξαγορά του Cydectin™ από την Bayer τον Ιανουάριο του 2017 και οι χαμηλότερες δαπάνες πώλησης είχαν θετικό αντίκτυπο στα κέρδη.

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017

Οι πωλήσεις του Ομίλου Bayer κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 2,7% (Fx & portfolio adj.), στα 8,596 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα μειώθηκαν κατά 1,3% στα 1,783 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα κέρδη EBIT αυξήθηκαν κατά 6,7% στα 625 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά έσοδα υποχώρησαν κατά 67,3% στα 148 εκατομμύρια ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται μια αρνητική έκτακτη επίπτωση, που διαμορφώθηκε στα 455 εκατομμύρια ευρώ και σχετίζεται με τη φορολογική μεταρρύθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, τα κέρδη ανά μετοχή από τις υπάρχουσες δραστηριότητες βελτιώθηκαν κατά 28,2% στα 1,41 ευρώ.

Οι πωλήσεις και τα κέρδη του 2018 αναμένονται να είναι στα επίπεδα του προηγούμενου έτους παρά τις συναλλαγματικές απώλειες

Με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της 31ης Δεκεμβρίου 2017, η Bayer αναμένει πωλήσεις περίπου 35 δισ. ευρώ για το 2018. Οι πωλήσεις, τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αναμένονται να είναι στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο, η Bayer εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα σημειώσουν μια χαμηλή έως μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση, ενώ τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες προβλέπονται ότι θα σημειώσουν μια μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση – κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη τις προσωρινές διακοπές διανομής λόγω μέτρων αποκατάστασης στην παραγωγή. Η Bayer αναμένει ότι ο αντίκτυπος στα διορθωμένα κέρδη EBITDA θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού σχετίζεται με τον Τομέα Φαρμάκων και ένα μικρό μέρος του Τομέα Υγείας των Καταναλωτών.

 

Στον Τομέα Φαρμάκων, η Bayer σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 16,5 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε μια χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση – κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Το τμήμα αποσκοπεί στην αύξηση των πωλήσεων των βασικών αναπτυξιακών προϊόντων  Xarelto™, Eylea™, Stivarga™, Xofigo™ και Adempas™ στα 7 δισ. ευρώ. Η Bayer εκτιμά ότι τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα θα σημειώσουν μια χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία μείωση (Fx adj: αύξηση με ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό) και αναμένεται ελαφρά μείωση του περιθωρίου των κερδών EBITDA χωρίς τα έκτακτα.

 

Στον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών, η Bayer αναμένει πωλήσεις άνω των 5,5 δισ. ευρώ, οι οποίες θα είναι στα επίπεδα του προηγούμενου έτους κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Η Bayer εκτιμά ότι τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα θα σημειώσουν μια χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία μείωση (Fx adj: αύξηση με ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό).

 

Στον Τομέα της Επιστήμης της Γεωργίας, η Bayer προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 9,5 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Η Bayer αναμένει να αυξήσει τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα κατά μια μεσαία έως υψηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση (Fx adj: μεσαία ποσοστιαία αύξηση).

 

Στην τμήμα των Κτηνιατρικών, η Bayer προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα καταγράψουν μια μικρή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα θα σημειώσουν μια μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία μείωση. (Fx adj: στο επίπεδο του προηγούμενου έτους). Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα επηρεάζονται αρνητικά από τα αναθεωρημένα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS 15).

Μέσω της αναμενόμενης εξαγοράς της Monsanto κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η Bayer αναμένει σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών EBITDA χωρίς τα έκτακτα. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τα μέτρα χρηματοδότησης που πρέπει να ληφθούν, η Bayer αναμένει μια μέτρια μείωση στα βασικά κέρδη ανά μετοχή. Για το πρώτο πλήρες έτος μετά την εξαγορά, η Bayer εξακολουθεί να αναμένει σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών EBITDA χωρίς τα έκτακτα και αύξηση των βασικών κερδών ανά μετοχή.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν