3η Ετήσια Ημερίδα Εσωτερικών Ελεγκτών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου Ιατρικού, που παρουσιάστηκε από το Διευθυντή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου, κ. Ιωάννη Καλοφυσούδη, στην ομιλία του με τίτλο: «Healthcare Risk Management as a driver of Excellence and Transparency».

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1991, έχει πιστοποιηθεί για το σύνολο των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 υιοθετώντας λειτουργικό, διοικητικό και κλινικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας με κύριο άξονα το Risk management. Παράλληλα, έχει λάβει την επίσημη αναβάθμιση των διεθνών πιστοποιήσεων ποιότητας, στο επίπεδο “Excellence in Medical Tourism” (“Αριστεία στον Ιατρικό Τουρισμό”), από τον Οργανισμό Temos International. Αποτελεί, επίσης, τον πρώτο οργανισμό Υγείας στην Ελλάδα και από τους πρώτους διεθνώς, που υιοθέτησε τις οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) G4 για την αποτύπωση της υπεύθυνης λειτουργίας του. Τέλος, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος και o πιο αναγνωρίσιμος Όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας στη διοργάνωση των Corporate Superbrands Greece 2016.

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε σχετικά: «Η συνεχής εφαρμογή Πολιτικών Ποιότητας και Διαφάνειας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας και της στρατηγικής του Ομίλου, επισφραγίζοντας τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη λειτουργία και συνεχή άνοδο του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Διαρκής στόχος μας είναι η πλήρης ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών και των ασθενών για το σύνολο των δράσεών μας, που αναδεικνύουν τη σταθερή θέση μας να λειτουργούμε ως ένας υπεύθυνος οργανισμός και εταιρικός πολίτης. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα εξακολουθεί να εστιάζει στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στις επενδύσεις, αυξάνοντας παράλληλα το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά του, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή του να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά».