Πόνος στον θώρακα κατά την ανάπαυση

Χονδροπλευρίτιδα*

Τι είναι η νόσος   Η ύπαρξη φλεγμονής στις στερνοπλευρικές διαρθρώσεις ονομάζεται χονδροπλευριτιδα.     Πού οφείλεται η νόσος – Αίτια – Παράγοντες…