φαγούρα μέσα στον πόρο

Εξωτερική Ωτίτιδα*

Τι είναι η νόσος   Η φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου του ωτός (αυτιού) ονομάζεται εξωτερική ωτίτιδα. Ο έξω ακουστικός πόρος,…