Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός! Όλες οι οδηγίες από το υπουργείο Υγείας

  • Iatropedia
Ξεκίνησε ο αντιγριππικός εμβολιασμός για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης η οποία ενσκήπτει στην χώρα μας τους επόμενους μήνες. Όσοι ανήκετε στις ομάδες υψηλού κινδύνου σπεύσατε!

Ειδικότερα το υπουργείο Υγείας δίνει όλες τις οδηγίες για το ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν για την εποχική γρίπη.

Ι. Πληροφορίες για τον Γενικό Πληθυσμό

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της εποχικής γρίππης, είναι ο εμβολιασμός, που καλύπτει σε ποσοστό περίπου 80% τους εμβολιασθέντες, συμβάλλει στην αποφυγή εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών σε περίπτωση νόσησης, στην αποφυγή της αποδιοργάνωσης της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, και στην αποφυγή υπερκατανάλωσης φαρμάκων, νοσηλειών και ιατρικών επισκέψεων.

Ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, που αναφέρονται στη συνέχεια, ο εμβολιασμός είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ :

1. σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών

2. σε παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως:

– άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

– ανοσοκαταστολή λόγω κληρονομικότητας ή επίκτητου νοσήματος ή θεραπείας

– σε μεταμοσχευμένους

-σε κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κλπ)

– σε χρόνιους νεφροπαθείς

– σε σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

– σε νευρομυϊκά χρόνια νοσήματα

3. σε έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κυήσεως, λεχωείδες και θηλάζουσες

4. σε παχύσαρκα άτομα με δείκτη Μάζας Σώματος > 40kg/m2

5. σε παιδιά με μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας κλπ χρόνιων νοσημάτων (πχ kawasaki)

6. σε άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, ή ηλικιωμένα άτομα ή νοσούντες

7. σε “κλειστούς πληθυσμούς” πχ προσωπικό ιδρυμάτων με εσωτερικούς τροφίμους, σε σχολές, ειδικά σχολεία, κλπ.

8. στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους άλλους εργαζόμενους όλων των χώρων παροχής υπηρεσιών Υγείας, όπως και στο προσωπικό παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, που επισκέπτεται συχνά αυτούς τους χώρους

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη, ότι η κάλυψη (ανοσολογική απάντηση), επιτυγχάνεται περίπου σε δύο (2) εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.

Σε ότι αφορά την ασφάλεια του εμβολίου, επισημαίνεται ότι δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό, σε αντίθεση με τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν σε περίπτωση νόσησης, ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Όλα τα εμβόλια που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και απολύτως ασφαλή, εφ’ όσον τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης, φύλαξης και διάθεσης (ψυχρή αλυσίδα και ημερομηνία λήξης).

ΙI. Χορήγηση – συνταγογράφηση εμβολίων και χώρο εμβολιασμού

Τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, είναι γνωστό ότι έχουν μηδενική συμμετοχή, δηλαδή χορηγούνται δωρεάν στους πολίτες από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, εφ’ όσον έχουν συνταγογραφηθεί.

Οι Γιατροί, τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού τομέα, όλων των Ιατρικών ειδικοτήτων (πλην των εργαστηριακών) έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης αντιγριππικού εμβολίου, στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο ΕΟΠΥΥ, καλύπτει επομένως το κόστος των αντιγριππικών εμβολίων για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές προτάθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και εγκρίθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Για τον υπόλοιπο πληθυσμό που επιθυμεί να εμβολιασθεί, χωρίς να ανήκει σε μία από τις προαναφερόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου το κόστος του εμβολίου δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Με δεδομένο, όμως το χαμηλό κόστος των εμβολίων που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά, (περίπου 6 ευρώ κατά μέσο όρο), προτρέπεται ο πληθυσμός να εμβολιασθεί, ακόμα και εάν δεν ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου και ιδιαίτερα τα άτομα που λόγω επαγγελματικών ή άλλων κοινωνικών υποχρεώσεων βρίσκονται συχνά σε κλειστούς χώρους μαζικών εκδηλώσεων ή χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι εμβολιασμός μπορεί να διεξαχθεί από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε Νοσοκομεία, Μονάδες ΠΕΔΥ, Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Ιδιωτικά Ιατρεία. Ο ΕΟΦ έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία μεγάλες ποσότητες αντιγριππικών εμβολίων, ενώ η συνολική ποσότητα θα ανέλθει περίπου σε 2,4 εκατ. εμβόλια έως το τέλος Οκτωβρίου. Το Υπουργείο Υγείας θα διαθέσει περίπου 25.000 εμβόλια για ανασφάλιστους και άπορους των ομάδων υψηλού κινδύνου.

ΙΙI. Εμβολιασμός Υγειονομικού προσωπικού

Το Υγειονομικό προσωπικό (ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό κλπ) θα πρέπει να εμβολιάζεται καθολικά, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι τεκμηριωμένων αντενδείξεων, για την αποφυγή ενδονοσοκομειακής διασποράς του ιού.

Ο εμβολιασμός συνιστά ηθική υποχρέωση του προσωπικού απέναντι στο θεμελιώδες δικαίωμα ασφάλειας των ασθενών. Η καταγραφή του ποσοστού εμβολιασθέντων ανά Νοσοκομειακή ή άλλη Μονάδα αποτελεί δείκτη της επιτήρησης συμμόρφωσης των Επαγγελματιών υγείας στα μέτρα ελέγχου της διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και παράμετρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των Διοικήσεων.

Το ποσοστό των εμβολιασθέντων θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με την πρόσφατη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την επίτευξη ικανοποιητικής συλλογικής ανοσίας, απαιτείται εμβολιασμός του 75% τουλάχιστον των ατόμων μιας ομάδας υψηλού κινδύνου.

ΙV.Επιδημιολογική Επιτήρηση

Το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ο αρμόδιος φορέας της επιτήρησης του επιπέδου συλλογικής ανοσίας που επιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού του ποσοστού εμβολιασθέντων, όπως και την γενικότερη επιδημιολογική επιτήρηση της εποχικής γρίππης (καταγραφή νοσηλευθέντων περιστατικών, επιπλοκών, θανάτων κλπ)

Την Παρασκευή 17.10.2014 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη των Διοικήσεων των ΥΠΕ, του ΕΟΠΥΥ, των Γεν. Δ/ντών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περ/κών Αυτοδιοικήσεων και των υπευθύνων των Επιτροπών Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων για πληρέστερη ενημέρωση και καθορισμό όλων των περαιτέρω διαδικαστικών λεπτομερειών της εμβολιαστικής στρατηγικής μας για την εποχική γρίππη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ξεκινά η άσκηση ετοιμότητας για τον Έμπολα! Όλες οι λεπτομέρειες

Τα μάζεψαν άρον άρον με το άσυλο ανιάτων! Διεκόπησαν οι κατασχέσεις

Κάλπες με παρατράγουδα! Όλο το παρασκήνιο των εκλογών στον ΙΣΑ

Παγκόσμια ανησυχία για τον ιό Έμπολα! Δείτε όλα τα συμπτώματα