«Βραχνάς» έγινε για ΥΥΚΑ και ενδιαφερόμους η Ειδική Αγωγή

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Οι επιστήμονες του κλάδου διαμηνύουν ότι δεν συμφωνούν με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που προωθεί το υπουργείο Υγείας, και καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τους ίδιους, με τις κατηγορίες που τους θέλουν να δημιουργούν προκλητική ζήτηση υπηρεσιών και διαφωνούν με την απλοποίηση της παραπομπής...

Διαβάστε τις καταγγελίες τους:

Εμείς, οι σύλλογοι και  τα σωματεία Επαγγελματιών‐Επιστημόνων και νομικών προσώπων που  παρέχουμε  Ειδικές  Θεραπείες σε παιδιά, εφήβους καθώς και στους γονείς  τους, ύστερα  από  την  παρουσία  μας  στην  Ημερίδα του Υπουργείου  Υγείας  που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στις 7/5/2018 :

-ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ  την  προσπάθεια  του  Υπουργείου  Υγείας  να  νομιμοποιήσει  τo αναφερόμενο ως πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα Ειδικής Αγωγής και Θεραπείας,  το  οποίο  ουδείς  από  τους  εκπροσώπους  μας  που  ορίστηκαν  ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής υπέγραψε και το οποίο εξεδόθη κατά παράβαση των κανόνων που  διέπουν  τη  λειτουργία  της  Επιτροπής  (13‐15  Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας ).

Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε καν ψηφοφορία, ενώ ποτέ  δεν υπήρξε συναίνεση  όλων  των  μελών  επί  των  τεθέντων  ζητημάτων.  Επισημαίνουμε  ότι καταθέσαμε  επισήμως  έγγραφα  και  υπομνήματα  με  τις  διαφωνίες  μας  που αιτιολογούν  τη  μη  υπογραφή  του  πορίσματος,  τα  οποία  θα  πρέπει  να γνωστοποιηθούν  από  το  Υπουργείο  για  την  πληρότητα  της  ενημέρωσης  των πολιτών.

Πρωτόκολλα

–  Καταγγέλλουμε  την αυθαίρετη δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία δεν  βασίζονται  σε  καμία  έρευνα,  Διεθνή  ή  Ελληνική  αλλά  ούτε  σε  επιστημονικά δεδομένα  αλλά  αποτελούν    αυθαίρετο  δημιούργημα  μεμονωμένων  ατόμων  της συγκεκριμένης επιτροπής.

–  Καταγγέλουμε πως στο  έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση σύστασης της  επιστημονικής  επιτροπής  δεν  συμπεριλαμβανόταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα κλαδικά ζητήματα που αφορούν τις ψυχοθεραπείες.

– Αρνούμαστε πως οι θεραπευτές είναι υπεύθυνοι για την προκλητή ζήτηση στο χώρο των  ειδικών  θεραπειών  καθώς  η  συνταγογράφηση  μέχρι  και  σήμερα πραγματοποιείται  από  δημόσιες  δομές. Αρνούμαστε  πως  η  φερόμενη  από  τον υπουργό υπερδιάγνωση από δημόσιους φορείς θα παταχθεί μέσω της δυνατότητας
για συνταγογράφηση  από  ΙΔΙΩΤΕΣ  ΙΑΤΡΟΥΣ,  ΑΛΛΑ  απεναντίας  θα  την  ενισχύσει.

Χωρίς να αποδίδουμε μομφή στο πρόσωπο των ιδιωτών ιατρών, καταγγέλλουμε ότι η συνδρομή  στο ίδιο  πρόσωπο  τόσο  της  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  για  το  είδος  της  θεραπείας  όσο και της ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ χωρίς τον απαραίτητο μηχανισμό ελέγχου,δημιουργεί το πιθανό ενδεχόμενο προκλητής ζήτησης. Καταγγέλλουμε ότι συνεπώς η  συνταγογράφηση  από  ιδιώτες  γιατρούς  θα  ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ  τον  προϋπολογισμό  με
αποτέλεσμα  τη  μοιραία  ΣΤΕΡΗΣΗ  αναγκαίων  θεραπειών  από  τα  παιδιά  και  τους εφήβους  δεδομένης  της  ύπαρξης  κλειστού  προϋπολογισμού.  Η  αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ελέγξει δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος ούτε των ιδιωτών θεραπευτών ούτε κατά των δημοσίων δομών.

Παραπεμπτικό

– Καταγγέλλουμε  την  προσπάθεια  αντικατάστασης  της  Διεπιστημονικής Διαγνωστικής  διαδικασίας  που  ακολουθείτο μέχρι σήμερα με την έκδοση ενός απλού  παραπεμπτικού. Καταγγέλλουμε  την  παντελή  έλλειψη  αναφοράς  στις διεπιστημονικές  ομάδες    για  την  αξιολόγηση  και  διαφοροδιάγνωση  των  περιστατικών  γεγονός που οδηγεί στην επιστημονική παλινδρόμηση.

– Καταγγέλλουμε  την  ανύπαρκτη  επιχειρηματολογία  του  Υπουργού  Υγείας  στην προσπάθεια  του  να  χαρακτηρίσει  ως    ¨επιδημία¨  την  αύξηση  των  διαγνώσεων. Καταγγέλλουμε την ανακοίνωση του υπουργού για κλειστό προϋπολογισμό για την Ειδική  Αγωγή  ΧΩΡΙΣ  πρώτα  να  έχουν  γίνει  επιδημιολογικές  μελέτες  που  θα αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Oι  ανάγκες  θα  έπρεπε  να καθορίζουν  τον  προϋπολογισμό  του  κράτους,  για  θέματα  υγείας  και  όχι  το αντίστροφο.

– Καταγγέλλουμε  παραλλήλως  τη  διαφαινόμενη  αποδιοργάνωση  των  δομών  του Υπουργείου  Παιδείας  οι  οποίες  υποστηρίζουν  τους  μαθητές  με  Ειδικές Εκπαιδευτικές  Ανάγκες.  Θεωρούμε  απαραίτητη  την  ενίσχυση  και  στελέχωση  των δομών αυτών με μέλη του ΕΕΠ (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές κλπ).
Θεωρούμε  την  πρόβλεψη  για  στελέχωση  του  ΚΕΣΥ  (40  λογοθεραπευτές  και  30 εργοθεραπευτές για όλη την επικράτεια) ως ελλιπή.

Ως επιστήμονες ανησυχούμε  για την υποβάθμιση και την υπονόμευση των κλάδων μας αλλά και των υπηρεσιών μας  με άμεσο αντίκτυπο  στα παιδιά και στους εφήβους  που χρήζουν  θεραπευτικών  παρεμβάσεων,  όπως  συνεδρίες  Λογοθεραπείας,  Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Συμβουλευτικής.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ‐ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΛ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – (ΣΕΛΛΕ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ‐ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ‐ Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ‐ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΛΛΕ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΝΑ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ