Βγήκε το πόρισμα για την υπεξαίρεση στο Γ.Ν. Καλαμάτας- Αποφασισμένος ο διοικητής να πατάξει την διαφθορά

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όπως αναφέρει ο διοικητής του Γ.Ν. Καλαμάτας, Γ. Μπέζος, "ο σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ του κάθε Έλληνα πολίτη είναι αυτονόητος και επιβεβλημένος από όλους μας. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει αυτό, δεν έχουν θέση ανάμεσά μας...". Δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ».

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου-πορίσματος από κλιμάκιο Ειδικών Ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και αφορά τη λειτουργία του Ταμείου στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας κατά την 17ετία 1995-2012.

Ειδικότερα ο διοικητής αναφέρθηκε στα παραπτώματα της υπεξαιρέσεως απιστίας και παράβασης καθήκοντος στα οποία υπέπεσε ο τότε ταμίας Ι.Μ. με συνέπεια να «ζημιωθεί» το νοσηλευτικό ίδρυμα κατά 462.375,83 ευρώ κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Το ανωτέρω ποσό προέρχεται κατά 425.726 ευρώ από νοσήλια που απέδωσαν τα ασφαλιστικά Ταμεία (που αποτελούν «ΠΕΛΑΤΕΣ» για κάθε νοσοκομείο), εισπράχθησαν από τον ταμία, αλλά ποτέ δεν τα κατέθεσε στο ταμείο του νοσοκομείου και δεν εξέδωσε γραμμάτια είσπραξης.

Το δε υπόλοιπο ποσό των 36.589,41 ευρώ αφορά ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις υπαλλήλων από δικαστικές αποφάσεις που δικαιώθηκαν και που δεν απεδόθησαν όμως ποτέ από την πλευρά του Ταμία σ’ αυτά (ασφαλιστικά ταμεία).

Ο κ. Μπέζος τόνισε χαρακτηριστικά ότι το κουβάρι της υπεξαίρεσης άρχισε ουσιαστικά να ξετυλίγεται αρκετό καιρό πριν επιβάλλει στον ταμία το μέτρο της αναστολής της άσκησης καθηκόντων, όταν μαζί με τα στελέχη του λογιστηρίου μεθοδικά και συντονισμένα είχαν ξεκινήσει την διαδικασία συμφωνίας Πελατών-Ασφαλιστικών Ταμείων και νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και εφόσον είχαν διαφανεί και οι πρώτες αποχρώσες ενδείξεις ατασθαλιών εντάσσεται και η κίνηση της διοίκησης να ζητήσει από τον ταμία να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο:

«Δηλώνω ότι για κάθε επιταγή προς το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας που αφορούσε είσπραξη απαιτήσεων του Νοσοκομείου και παρέλαβα μέχρι 31/12/2013 στο διάστημα της θητείας μου ως Ταμίας, έχω εκδώσει και καταχωρήσει στα Λογιστικά Βιβλία του Ταμείου το αντίστοιχο Γραμμάτιο Είσπραξης».

Γεγονός που γίνεται και την υπογράφει αναντίρρητα στις 16/3/2014.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το διοικητή, όλα πήραν το δρόμο τους μιας και στις 5/5/2014 του παραδίδεται από το λογιστήριο, έκθεση συμφωνίας ελέγχου με το ασφαλιστικό ταμείο ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) στο οποίο αναφέρεται ότι για το χρονικό διάστημα 2007-2010 προέκυψαν επτά (7) περιπτώσεις στις οποίες για εισπραχθέντα ποσά δεν είχε εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης και δεν είχε καταχωρηθεί είσπραξη στο νοσοκομείο.

Αμέσως, την ίδια μέρα ως υπεύθυνη διοίκηση λαμβάνουν χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

1. Με την αριθμ. 380/5.5.2014 Πράξη (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ4690ΒΦ-ΗΘΗ) ο Διοικητής αποφάσισε τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τη Διοικητική Διευθύντρια κ. Λιακέα Γ., την Υποδιευθύντρια Διοικητικού κ. Πουλογιαννοπούλου Ε. και την Προϊσταμένη Οικονομικού κ. Κωνσταντοπούλου Β. με έργο τη διερεύνηση των αναφερομένων στην αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 36/5.5.2014 έκθεση καθώς και την σύνταξη πορίσματος για το ποσό του συνόλου της διαφοράς.
2. Η ανωτέρω επιτροπή και σε υλοποίηση της απόφασης του Διοικητή υπέβαλε το αριθμ. πρωτ. 7729/7.5.2014 Πόρισμα Ελέγχου στο οποίο επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενο του εγγράφου του Λογιστηρίου σχετικά με είσπραξη και μη έκδοση γραμματίων είσπραξη για επτά (7) περιπτώσεις πληρωμών του ΤΥΠΕΤ προς το Νοσοκομείο, συνολικού ποσού 53.139,29€.
3. O Διοικητής του Νοσοκομείου με την αριθμ. 381/5.5.2014 Πράξη του κάλεσε σε απολογία τον Ταμία για τα πειθαρχικά παραπτώματα που περιγράφονταν στο αριθμ. ΕΜΠ 36/5.5.2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας. Με το αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 38/5.5.2014 έγγραφο κλήθηκε ο ταμίας σε απολογία εντός 3 ημερών για τα παραπτώματα που περιγράφονταν στα ανωτέρω έγγραφα.
4. Με την αριθμ. 382/5.5.2014 Πράξη Διοικητή επιβλήθηκε στον ταμία το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του, μέχρις ότου αποφανθεί το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο για τη θέση αυτού σε δυνητική αργία.
5. Με το αριθμ. πρωτ. 37/5.5.2014 έγγραφο του Διοικητή της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας προς τον Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής περιφέρειας τους γνωστοποιούντο οι μέχρι εκείνη τη στιγμή διαπιστώσεις, σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου.
6. Με το αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 40/8.5.2014 έγγραφο του ο Διοικητής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας παρέχει ενημέρωση και προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) για τον υπηρεσιακό χειρισμό της υπόθεσης και ζητά ενημέρωση για τυχόν συμπληρωματικές ενέργειες.
7. Εν συνεχεία, με το αριθμ. πρωτ. 8310/16.5.2014 έγγραφο του Νοσοκομείου, κλήθηκε ο Ταμίας στη συνεδρίαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, στη συζήτηση του θέματος που αφορούσε τον πειθαρχικό του έλεγχο. Με την αριθμ. 10/22.5.2014 απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΒΙΥΗ4690ΒΦ-ΓΒΟ), μεταξύ άλλων, παραπέμφθηκε ο ταμίας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., διαβιβάσθηκε ο φάκελος στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας κλπ.
8. Με την αριθμ. 546/14.7.2014 Απόφαση του Διοικητή της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας επιβλήθηκε στον Ταμία το μέτρο θέσεως αυτού σε αυτοδίκαιη αργία από την άσκηση των καθηκόντων του, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της απόφασης και μέχρις ότου αποφανθεί σχετικώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
9. Στις 17/4/2015 με εντολή του Γ.Ε.Δ.Δ συγκροτείται μικτό κλιμάκιο ελέγχου και ένορκης διοικητικής εξέτασης με αποτέλεσμα σήμερα να έχει η Διοίκηση του Νοσοκομείου στα χέρια της το εν λόγω πόρισμα και ταυτόχρονα να το έχει ήδη αποστείλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Κλείνοντας ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Γεώργιος Μπέζος τόνισε:

« Έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου ότι δεσμεύομαι να υπηρετήσω το Ύψιστο Αγαθό της Υγείας μέσα από μια Διοίκηση που θα διαπνέεται από τις βασικές αρχές της Διαφάνειας, της Δικαιοσύνης, με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και μόνον αυτό. Ο σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ του κάθε Έλληνα Πολίτη είναι αυτονόητος και επιβεβλημένος.

Όσοι δεν το έχουν καταλάβει αυτό δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. Πολύ περισσότερο δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ.

Το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί μια μελανή σελίδα στην ιστορία του Νοσοκομείου μας και πολύ περισσότερο στην δημιουργική και συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται την τελευταία 5ετία.

Δεν πτοούμαστε όμως. Προχωράμε και προχωράμε ΔΥΝΑΤΑ.

Για αυτό και είμαστε ΕΔΩ για να διορθώνουμε τα τρωτά του παρελθόντος. Είμαστε ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ το Νοσοκομείο Καλαμάτας θα το φτάσουμε ψηλά. Το Υγειονομικό Κέντρο όλης της Περιφέρειας, το Νοσοκομείο ΌΛΩΝ των Πελοποννησίων».