Βασίλης Κικίλιας- Προγραμματικές δηλώσεις: ‘Ολες οι αλλαγές στην Υγεία

 • Γιάννα Σουλάκη
Υγεία
“Εχουμε ένα σύστημα υγείας που φέρει εμφανώς τα σημάδια του γήρατος” τόνισε στις προγραμματικές δηλώσεις του στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και εξήγγειλε ότι θα υπάρξουν “διαρθρωτικές αλλαγές και για δομικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις”.

Από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έδωσε το στίγμα του για τις αλλαγές που αναμένεται να εφαρμοστούν στον τομέα της Υγείας, με έμφαση στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την πρόληψη, την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος, τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για το σύνολο του πληθυσμού, αλλά και τις πιο αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και περίθαλψης για τους έλληνες ασθενείς.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να “ταράξει τα νερά” με ένα σχέδιο “αλλαγής κουλτούρας και νοοτροπιών, ώστε να υπηρετείται η δημόσια υγεία, ο άνθρωπος”, ενώ ζήτησε την ενεργό στήριξη όλης της κοινότητας που εμπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών Υγείας, αλλά και των πολιτών.

Ο Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε τους τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η νέα πολιτική της υγείας. Αυτοί είναι:

1ος ‘Αξονας της νέας πολιτικής στην Υγεία – «Πρόληψη»

Ο υπουργός Υγείας είπε τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο ίδιος επαγγέλλεται την “επανάσταση στην πρόληψη”, η οποία θα επιτευχθεί σταδιακά, με:

– την εφαρμογή του προγράμματος για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους. Οι πολίτες θα ενημερώνονται και θα παραπέμπονται σε κρατικές και ιδιωτικές δομές. Στους επόμενους μήνες θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες αυτού του προγράμματος, που θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ.

-την πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και

– με την εσαγωγή στοχευμένων παρεμβάσεων κατά της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας

2ος άξονας της νέας πολιτικής στην Υγεία – “Περίθαλψη με Αξιοπρέπεια”

Συστηματικά και σταδιακά θα περιοριστούν οι ουρές. Παντού! Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά σε σύντομο χρόνο.

3ος άξονας της νέας πολιτικής στην Υγεία – “Φροντίδα για τους πιο ευάλωτους”

 • εξασφάλιση ραντεβού με τους ιατρούς εντός 24ώρου,
 • διανομή  φαρμάκων για τους βαρέως πάσχοντες στο σπίτι και μια σειρά από μέτρα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

Ένας ακόμα άξονας του προγράμματος στην Υγεία θα είναι, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και η σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση του συστήματος Υγείας. “Δηλαδή, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του συστήματος υγείας, η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών της υγείας από τους ασθενείς, η μείωση του χρόνου που απαιτείται από την συνταγογράφηση μέχρι την λήψη της θεραπείας και η μείωση της ιδιωτικής δαπάνης σταδιακά, μέχρι να φτάσει το μέσο όρο των χωρών της Νότιας Ευρώπης”, τόνισε ο Υπουργός.

Οι Στρατηγικοί Πυλώνες της Υγείας

Οι πυλώνες του προγράμματος για την Υγεία, αλλά και ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διασφάλιση ποιοτικότερης δημόσιας υγείας για όλους του πολίτες, στηρίζονται στα εξής:

1.Ανάδειξη της δημόσιας υγείας ως απόλυτης προτεραιότητας της εθνικής πολιτικής υγείας.

2.Παροχή της κατάλληλης, ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

3.Διοικητική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων και επανασχεδιασμός του τρόπου παροχής των υπηρεσιών υγείας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών, την εξοικονόμηση πόρων και την αποτελεσματική και ασφαλή φροντίδα σε όλους τους πολίτες.

4.Ανάπτυξη δομών μετα-νοσοκομειακής φροντίδας για την ενίσχυση της συνέχειας της φροντίδας και την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων.

5.Παροχή ολιστικής φροντίδας στα άτομα με προβλήματα Ψυχικής Υγείας μέσω ενίσχυσης των παρεμβάσεων σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης

6.Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας προκειμένου να παρέχουμε τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

‘Αλλες αλλαγές στην Υγεία

 • Αξιοποίηση της ρομποτικής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των διαθέσιμων πόρων.
 • Αλλάζει το υπόδειγμα χρηματοδότησης του συστήματος ώστε να καταστεί βιώσιμο και να διασφαλίζεται η ορθολογική κατανομή και χρήση των πόρων.
 • Υλοποιείται εθνικό σχέδιο κατά των εξαρτήσεων, πρόγραμμα διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων, πρόγραμμα προώθησης του εθελοντισμού και επίσης, πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του πληθυσμού στους αναδυόμενους κινδύνους.

“Προωθούμε άμεσα τις συνέργειες και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζοντας σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα, κυρίως σε ότι αφορά την αντικατάσταση του βιοϊατρικού εξοπλισμού, και αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες, προκειμένου το σύστημα να μετατραπεί από νοσοκομειοκεντρικό σε ανθρωποκεντρικό”, τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Αλλες αλλαγές:

 • Παροχή κινήτρων, φορολογικών και ασφαλιστικών στα Φαρμακεία, για τη δημιουργία συνενώσεων, μέριμνα για τα φαρμακεία απομακρυσμένων περιοχών και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των φαρμακευτικών συλλόγων.
 • Επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών και ηλικιωμένων.
 • Πόλεμος ενάντια στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών.
 • Υλοποίηση προγράμματων προσυμπτωματικού ελέγχου και πρόληψης του καρκίνου για την έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της νόσου.
 • Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων με τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό, εισάγοντας σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα και συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα.

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών – ΕΚΑΒ και προσλήψεις

 • Ανασχεδιάζονται οι διαδικασίες ροής των ασθενών στα νοσοκομεία ώστε να γίνει αποδοτικότερη & αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός περιστατικού.
 • Στελεχώνονται οι ανεπτυγμένες κλίνες ΜΕΘ με το απαραίτητο προσωπικό.
 • Προχωρούν άμεσα οι προσλήψεις, κατά απόλυτη προτεραιότητα, όπως ανακοινώθηκε δια στόματος Πρωθυπουργού για νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Αναπτύσσονται τα αυτόνομα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα οποία σε διασύνδεση με το ΕΚΑΒ δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
 • Ενισχύεται το ΕΚΑΒ ώστε να ανταποκρίνεται ανεξάρτητα, ευέλικτα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του πληθυσμού.

“Προσφέρουμε με τον τρόπο αυτοαναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς ίδια επιβάρυνση”, είπε ο υπουργός Υγείας και συμπλήρωσε ότι: “Στέλνουμε μήνυμα σε όλους ότι η Ελλάδα είναι πλέον πόλος επενδύσεων και στον τομέα της υγείας”, κατάληξε ο Βασίλης Κικίλιας.

Νέα πολιτική στο Φάρμακο

 • Σχεδιάζεται η Φαρμακευτική Πολιτική και χρησιμοποιείται η Τεχνολογία Υγείας με σκοπό την αξιολόγηση της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού, του φαρμάκου, της θεραπείας, με προτεραιότητα το όφελος των ασθενών και την επίτευξη της πιο συμφέρουσας τιμής για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
 • Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πραγματικά καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες βελτιώνουν τη σχέση κόστους-οφέλους και είναι αποτελεσματικές.
 • Υπογράφεται τριετές σύμφωνο συνεργασίας με όλους τους φορείς της υγείας συνυπολογίζοντας τις προτάσεις τους.
 • Λαμβάνονται ουσιαστικά διαρθρωτικά μέτρα ώστε να συγκρατηθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς (rebate&clawback).
 • Αξιοποιούνται οι δυνατότητες του ιατρικού τουρισμού και δημιουργείται ένα φιλικό περιβάλλον για την προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων στον τομέα της τεχνολογίας υγείας.

“Για να δομήσουμε επιτέλους ένα σύστημα Υγείας του οποίου η δυναμικότητα και η μεγαλοσύνη δεν μετριέται σε τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων και κλίνες, αλλά σε παραγόμενες υπηρεσίες, σε ανάγκες που καλύπτονται, στο βαθμό διείσδυσης της νέας γνώσης και της τεχνολογίας και –πρωτίστως – στα επιτεύγματα της ελληνικής ιατρικής κοινότητας, στην οποία τρέφω θαυμασμό και απόλυτη εμπιστοσύνη”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν