Τρεις χιλιάδες εξετάσεις ετησίως διενεργεί ένας γιατρός στο παθολογοανατομικό του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

  • Iatropedia
Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο! Οι γιατροί να στέλνουν εξώδικο στον διοικητή του νοσοκομείου επειδή δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν την υποστελέχωση. Κι αυτό να μην συμβαίνει σε ένα μικρό, υποβαθμισμένο νοσοκομείο της ...βασανισμένης περιφέρειας αλλά να αφορά ένα μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πρωτεύουσας, με κύρος και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Εξώδικη διαμαρτυρία απέστειλαν οι ειδικευμένοι γιατροί του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Αθήνας προς την διοικήτρια του ιδρύματος, Μ. Καρά σχετικά με το θέμα της υποστελέχωσης του τμήματός τους.

Όπως αναφέρουν, οι 7 οργανικές θέσεις που προβλέπονταν μέχρι το 2012 για το τμήμα τους, το 2012 μειώθηκαν σε 6 και σήμερα είναι καλυμένες μόλις οι 4 και ο ένας εξ αυτών είναι επικουρικός γιατρός που σύντομα αποχωρεί! Εξάλλου, από τους 4 ειδικευόμενους που προβλέπονται, στην κλινική υπηρετούν μόλις 2. Το αποτέλεσμα είναι να αναλογούν ετησίως σε κάθε γιατρό 3000 εξετάσεις!!!

Διαβάστε εδώ το εξώδικο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

1. ΚΑΦΙΡΗ Γεωργίας, Συντονίστριας Διευθύντριας Ε.Σ.Υ.

2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου, Διευθυντή Ε.Σ.Υ.

3. ΔΙΚΟΓΛΟΥ Χριστίνας, Διευθύντριας Ε.Σ.Υ.

4. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Χριστίνας, Επιμελήτριας Α’ Ε.Σ.Υ.,

απάντων υπηρετούντων στο Παθολογοανατομικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».

ΠΡΟΣ

Την κ. ΚΑΡΑ Μαρία, ατομικώς και με την ιδιότητα της Διοικήτριας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»», κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας της, Αθηνών (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα).

Κοινοποιούμενη προς: 1) Τον κ. Ρεμπελάκο Απόστολο, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

2) Τον κ. Αλεξανδρόπουλο Νικόλαο, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3) Τον κ. Παπαδόπουλο Άγγελο, Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (οδός Ζαχά-ρωφ, αριθ. 3, Αθήνα).

4) Τον κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη, Υπουργό Υγείας (οδός Αριστοτέλους, αριθ. 17, Αθήνα).

5) Τον κ. Ξανθό Ανδρέα, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας (οδός Αριστοτέλους, αριθ. 17, Αθήνα).

6) Τον κ. Βαρνάβα Δημήτριο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), οδός Λαμίας, αριθ. 2, Αθήνα.

7) Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

——————– ¨ ——————-

1. Όπως γνωρίζετε, το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας, σύμφωνα με τον Οργανισμό του, είχε επτά (7) θέσεις μονίμων ειδικευμένων Ιατρών Παθολογοανατόμων, από τις οποίες αφαιρέθηκε μία (1) θέση το έτος 2012, χωρίς αιτιολογημένο ιατρικό σκεπτικό, παρά την διαφωνία μας και χωρίς κοινοποίηση σχετικού εγγράφου, από δε τις υπόλοιπες έξι (6) θέσεις μόνο οι τέσσερις (4) είναι καλυμμένες. Επιπλέον, ο μοναδικός Επικουρικός Ιατρός, που υπηρετούσε από ολίγων μηνών (από τον Ιούλιο του 2014) με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αποχωρεί σύντομα, γιατί επιλέχθηκε για να καταλάβει με διορισμό θέση Επιμελητή Β’ σε άλλο Νοσοκομείο από παλαιότερη Προκήρυξη. Επίσης, προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις ειδικευομένων Ιατρών, από τις οποίες οι δύο (2) είναι καλυμμένες. Περαιτέρω, οι διενεργούμενες εξετάσεις ανέρχονται σε 10.000 περίπου ετησίως (το μεγαλύτερο μέρος από αυτές είναι μεγάλα και περίπλοκα παρασκευάσματα με χρονοβόρα ενασχόληση), με συνέπεια να αναλογούν περίπου 2.500 εξετάσεις ανά Ιατρό και σε περιόδους αδειών έως και 3.000 περίπου, όταν μάλιστα σε έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ), με διεθνή βιβλιογραφική τεκμηρίωση και με τίτλο: «Πρόταση Προϋποθέσεων Καλής Λειτουργίας Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων», αναφέρεται ο αριθμός 1.000 δειγμάτων ετησίως ανά ειδικευμένο Ιατρό, δηλαδή πολλαπλάσια διαγνωστική εργασία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Υπενθυμίζουμε, ότι μόλις το έτος 2009, υπήρχαν στο Τμήμα μας επτά (7) καλυμμένες θέσεις μονίμων ειδικευμένων Ιατρών, ενώ αντίστοιχα ο φόρτος εργασίας του Τμήματος ήταν μικρότερος. Μέσα στα λίγα προηγούμενα χρόνια, με κανονικές ή πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και χωρίς την πρόσληψη νέων συναδέλφων για την αναπλήρωση των κενών, ο αριθμός των ειδικευμένων Ιατρών μειώθηκε δραματικά σε μόλις τέσσερις (4), ήτοι την Συντονίστρια Διευθύντρια (πρώτη από εμάς), και τρεις (3) μονίμους Ιατρούς (ο δεύτερος, η τρίτη και η τέταρτη από εμάς), ενώ, αντίθετα, ο αριθμός αποστελλομένων παρασκευασμάτων και των ιστο-λογικών εξετάσεων του Τμήματος αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς. Υπογραμμίζουμε, ότι προ διετίας, καταργήθηκε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου (αριθ. Υ4α/11974/21-01-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β’ 299/14-02-2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ4α/37773/ 13/20-05-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β’ 1289/28-05-2013) και συγκεκριμένα στο οργανόγραμμα του Τμήματος η μία (1) από τις επτά (7) θέσεις, που τώρα είναι, πλέον, έξι (6) και μάλιστα χωρίς αιτιολογημένο επιστημονικό σκεπτικό.

Στο Παθολογοανατομικό Τμήμα, βάσει του λογισμικού Ιατρικού Παθολο-γοανατομικού Προγράμματος, μόνο κατά το έτος 2013, αναλάβαμε προς διεκπεραίωση, καθένας από τους δεύτερο, τρίτη και τέταρτη από εμάς περίπου από 2.000 έως 2.500 διαγνώσεις περιστατικών, δηλαδή 2 έως 2,5 φορές περισσότερη εργασία έκαστος, από τον ανωτέρω αναφερόμενο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την εργασία αυτή διεκπεραιώνουμε αξιόπιστα, με επιστημονική πληρότητα και ευσυνειδησία και με ανάλωση σχεδόν όλου του ελεύθερου χρόνου μας (πέραν της πρωϊνής τακτικής εργασίας ή της εργασίας κατά την διάρκεια των εφημεριών). Μάλιστα δε, σε περιόδους περαιτέρω μείωσης του δυναμικού του Τμήματος, λόγω θερινών αδειών, αναρρωτικών αδειών ή για διαφόρους οικογενειακούς λόγους, ο ρυθμός εργασίας για τους ελάχιστους εναπομένοντες Ιατρούς πολλαπλα-σιάζεται γεωμετρικά.

Επιπλέον δε, εντός του έτους 2014, οι εργασίες του Τμήματος εκτινά-χθηκαν στη κυριολεξία προς τα άνω σχεδόν κατά 800 περιστατικά μόνο μέσα σε ένα έτος (συγκεκριμένα από 8.998 του έτους 2013, σε 9.760 το έτος 2014) (!!!).

Θεωρούμε, συνεπώς, ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διεκπεραιώνεται πολλαπλάσιος φόρτος επιστημονικής εργασίας χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα ορισμένοι από τους ασθενείς ή οι αντίστοιχοι θεράποντες Ιατροί, απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και μειωμένο χρόνο διεκπεραίωσης, ωσάν να επρόκειτο για εργασία αυτοματοποιημένης βιομηχανικής παραγωγής και όχι για λεπτή, υπεύθυνη και αξιόπιστη διαγνωστική μελέτη (!!!)

Περαιτέρω προσθέτουμε, ότι έχουμε την γνώμη και επιθυμούμε να μη διαφεύγουν βιοπτικά υλικά εκτός Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα την απαξίωση, τη διαφυγή πόρων και την λιγότερο ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και του Ε.Σ.Υ. γενικότερα και ότι η μοναδική αξιόπιστη επίλυση των προβλημάτων αυτών είναι η κατεπείγουσα και χωρίς άλλη χρονοτριβή στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό του Τμήματος.

2. Στη παρούσα Εξώδικο θίγουμε με τον πλέον κατηγορηματικό, επιτακτικό και επείγοντα τρόπο το κρίσιμο και νευραλγικό ζήτημα της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Παθολογοανατομικού Τμήματος, η λειτουργία του οποίου, αν και πολύ λιγότερο δαπανηρή σε σύγκριση με πολλά άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου, έχει κομβικό ρόλο στη θεμελίωση της διάγνωσης πλήθους νόσων, στη διευκόλυνση του έργου Ιατρών πολλών άλλων ειδικοτήτων (παθολογικών, χειρουργικών, ογκολογικών) και στην εξέλιξη της υγείας πολυάριθμων ασθενών. Πιστεύουμε, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει, εδώ και πολύ καιρό πριν, αποδεκτό το αίτημά μας για άμεση και πλήρη στελέχωση του Τμήματός μας με μονίμους ειδικευμένους Ιατρούς και η επαναφορά και πλήρωση της θέσης που καταργήθηκε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, η οποία υφίστατο ως οργανική από το έτος 1990. Επιπλέον, οι κενές θέσεις των ειδικευομένων Ιατρών (που επίσης προσφέρουν πολύτιμη εργασία) θα πρέπει να καλυφθούν από Επικουρικούς Ιατρούς, ώστε να μην αναγκαζόμαστε να εγκαταλείπουμε τις διαγνωστικές μας εργασίες, προκειμένου να εκτελούμε έργο ειδικευο-μένου Ιατρού (!!!)

Είναι αληθές, όπως προαναφέραμε, ότι οι απαιτήσεις των θεραπόντων Ιατρών είναι αυξημένες ως προς τον χρόνο των απαντήσεων των ιστολογικών εξετάσεων, κάτι το οποίο είναι θεμιτό για την βελτιστο-ποίηση της θεραπείας των ασθενών, πλην, όμως, λόγω της τραγικής μείωσης του ιατρικού προσωπικού, αυτό καθίσταται δυσχερές (απαντήσεις πέραν του μήνα).

Λόγω των ανωτέρω και επειδή η υγεία των ασθενών είναι πρωταρχικό μέλημα του Ιατρού, εφόσον οι εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα μας είναι καθοριστικές για την πορεία της νόσου και θα πρέπει να δίνονται με κάθε λεπτομέρεια και χωρίς τον κίνδυνο ιατρικού λάθους, ο Ιατρός πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολική πίεση, γεγονός το οποίο επαρκώς αιτιολογεί την άμεση ανάγκη στελέχωσης του Τμήματός μας με ειδικευ-μένο μόνιμο ιατρικό προσωπικό.

3. Με την παρούσα Εξώδικο απευθυνόμαστε σε εσάς, για πολλοστή φορά, προκειμένου να ενεργοποιήσετε το αίτημά μας, ως οφείλετε, για την άμεση στελέχωση του Τμήματός μας με επαρκή αριθμό ειδικευμένων (μόνιμων και επικουρικών) Παθολογοανατόμων Ιατρών.

Όπως γνωρίζετε, έχουμε απευθύνει προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου πληθώρα εγγράφων (όπως τα με αριθ. πρωτ. 13149/2013, 12489/09-07-2014, 13071/18-07-2014, 18242/10-10-2014, 21680/03-12-2014, 4906/30-03-2015, 5000/31-03-2015 έγγραφα), εκ των οποίων τα τελευταία έχουν κοινοποιηθεί στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και στο Υπουργείο Υγείας. Έκπληξη, όμως, μας προκαλεί το γεγονός, ότι ενώ η άμεση ανάγκη στελέχωσης του Παθολογοανατομικού Τμήματος συνδέεται άρρηκτα με την εύρυθμη και κυρίως ασφαλή λειτουργία του, εφόσον εξυπηρετεί όλο το Νοσοκομείο και με δεδομένο ότι οι ασθενείς ανεξαρτήτως νοσήματος δικαιούνται όσο το δυνατόν πιό έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση για περαιτέρω θεραπεία και αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων, εσείς έχετε περιορισθεί στην απλή διαβίβαση των επειγόντων αιτημάτων μας προς την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, χωρίς να αναλαμβάνετε, ως εκ της ιδιότητάς σας, την πρωτοβουλία επίλυσης των οξύτατων προβλημάτων.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το με αριθ. πρωτ. 5729/15-04-2015 έγγραφό σας προς την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, το οποίο αποστείλατε στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και όχι στον Διοικητή ή την Υποδιοικήτρια της εν λόγω Υγειονομικής Περιφέρειας, διαβιβάζοντας το με αριθ. πρωτ. 5000/31-03-2015 έγγραφο της πρώτης από εμάς όπως και το με αριθ. πρωτ. 4906/30-03-2015 έγγραφο των δεύτερου, τρίτης και τέταρτης από εμάς, σχετικά με τις άμεσες ανάγκες σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του Τμήματος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών και την ασφαλή λειτουργία του, περιοριζόμενη σε ένα απλό ευχολόγιο, με τη φράση: «Παρακαλούμε για την με οποιονδήποτε τρόπο κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του Παθολογοανατομικού Τμήματος» (!!!)

Επίσης, έκπληξη προκαλεί το γεγονός, ότι έχετε αποφύγει να απευθυνθείτε εσείς προσωπικά στον Υπουργό Υγείας αλλά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και να τους θέσετε το υπαρκτό ως άνω πρόβλημα και να ζητήσετε τα αυτονόητα, μεταξύ των οποίων και την δυνατότητα προκήρυξης για την πλήρωση πρωτίστως των δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του Τμήματος καθώς και την επίλυση των υπόλοιπων ανωτέρω αναφερθέντων αιτημάτων μας.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. Υ10α/75105/28-08-2014 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το οποίο «αίρεται από τη λήψη του παρόντος η αναστολή λειτουργίας των εκλεκτο-ρικών σωμάτων που ορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3754/ 2009, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η διαδικασία κρίσης προς πλήρωση θέσεων ιατρών ΕΣΥ κατόπιν προκήρυξης και συγκεκριμένα των Συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις και των Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών», υπογραμμίζεται με έμφαση, ότι οι Διοικητές των Νοσοκομείων, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, οφείλουν να λάβουν υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και την ύπαρξη των συγκεκριμένων θέσεων στον Οργανισμό των Νοσοκο-μείων αρμοδιότητάς τους.

Ενόψει, συνεπώς, της ως άνω περιγραφόμενης αδιέξοδης κατάστασης, αναγκαστήκαμε και απευθύναμε στον Πρόεδρο και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, του κατ’ εξοχήν γνωμο-δοτικού οργάνου, σύμφωνα με τον Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81), το με αριθ. πρωτ. 7452/14-05-2015 κατεπείγον έγγραφό μας, με θέμα: «Συζήτηση και λήψη Απόφασης για Επαρκή Στελέχωση του Παθολογοανατομικού Τμήμα-τος του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο»».

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρουμε, επί λέξει, τα εξής:

«Οι υπογράφοντες Ιατροί του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» επανερχόμεθα στο γνωστό θέμα της ανάγκης κατεπείγουσας επαρκούς στελέχωσης του Τμήματός μας που αναλύουμε διεξοδικά στα σχετικά έγγραφα με Αρ. Πρωτοκόλλου 5000/31-3-15 και 4906/30-3-2015 καθώς και σε προηγούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Συνοπτικά, ζητούμε από το Επιστημονικό Συμβούλιο:

1) Πλήρωση των κενών θέσεων των ειδικευμένων ιατρών με νέους μόνιμους ειδικευμένους Ιατρούς Παθολογοανατόμους.

2) Μέχρι την πρόσληψη των μόνιμων ειδικευμένων Ιατρών, πλήρωση των κενών θέσεων με επικουρικούς ειδικευμένους Ιατρούς.

3) Επίσης, πλήρωση των κενών θέσεων των ειδικευομένων Ιατρών με επικουρικούς ειδικευμένους Ιατρούς.

4) Επαναφορά της 7ης θέσεως ειδικευμένου Ιατρού Παθολογοανατόμου, που αφαιρέθηκε από το οργανόγραμμα του Τμήματός μας, χωρίς αιτιολο-γημένο επιστημονικό-ιατρικό σκεπτικό.

Όσον αφορά την αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση των αιτημάτων, παραπέμπουμε σε προσεκτική ανάγνωση των αναφερόμενων και επισυνα-πτόμενων εγγράφων.

Τα ανωτέρω πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του δυναμικού του τμήματος, ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος των ιστολο-γικών εξετάσεων και να μη προκύπτουν καθυστερήσεις».

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε, σε μια ύστατη προσπάθεια άμεσης επίλυσης των οξύτατων προβλημάτων του Τμήματός μας, τα οποία, ατυχέστατα, έχουν προσλάβει χαρακτήρα ανησυχητικής μονιμότητας, ενώ θίγεται ευθέως η αξιοπρέπειά μας και η ανθρώπινη και επιστημονική μας οντότητα. Έτι περαιτέρω, με την ακολουθούμενη τακτική της υποτίμησης και απαξίωσής μας, μετά βεβαιότητας θα καταστεί ανέφικτη η διατήρηση της αξιούμενης απόλυτα αξιόπιστης και ακέραιας επιστημονικής λειτουργίας του Τμήματος. Είμαστε δε, επιπλέον, υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε, για μία ακόμη φορά, τις επικρατούσες απαράδεκτες συνθήκες εργασίας μας, σε χώρο που δεν πληροί τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες προδιαγραφές που έχουν ορισθεί διεθνώς, μη παραλείποντας να αναφερθούμε στην υπ’ αριθ. 89/391/ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία της 12-06-1989, σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία, η οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο με το Π.Δ. 17/1995 (ΦΕΚ Α’ 11), σε συμμόρφωση με την ως άνω Οδηγία, η οποία, στο πεδίο εφαρμογής της, καταλαμβάνει και όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένου και του Τομέα Δημόσιας Υγείας.

Επειδή με τον σημερινό αριθμό των ειδικευμένων Ιατρών του Παθολογο-ανατομικού Τμήματος υπάρχει δυσχέρεια ανταπόκρισης μπροστά στο γεωμετρικά αυξανόμενο ρυθμό των εργασιών του.

Επειδή το διαγνωστικό μας έργο έχει νευραλγική σημασία για την ολοκλήρωση του διαγνωστικού και θεραπευτικού έργου Ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την τελική έκβαση της υγείας των ασθενών.

Επειδή υπό τις παρούσες απαράδεκτες συνθήκες εργασίας διακυβεύεται η αποστολή και το έργο του Τμήματος.

Επειδή παρά την έλλειψη ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, για την οποία ουδεμία ευθύνη έχουμε, με αμείωτο μόχθο, παρά τις περικοπές σε μισθούς, αποζημιώσεις εφημεριών και τεχνική υποστήριξη, απαραίτητη για την λειτουργία του Τμήματος, ανταποκρινόμαστε οριακά με πλήρη επιστημονική επάρκεια και με υπερεργασία πολύ πέραν του ωραρίου μας, αντιλαμβανό-μενοι την κρισιμότητα του έργου μας, πρωτίστως απέναντι στους ασθενείς και στους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου μας.

Επειδή αποτελεί αδήριτη ανάγκη όχι μόνο η πρόβλεψη στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και 7ης θέσης ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, η οποία προβλεπόταν στο προηγούμενο Οργανισμό, όχι μόνο η Προκήρυξη των δύο (2) κενών οργανικών θέσεων αλλά και η άμεση πρόσληψη Επικουρικών Ιατρών ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες και να επιτευχθεί η εύρυθμη, ασφαλής, επαρκής και πλήρης επιστημονική λειτουργία του Τμήματος.

Επειδή με αφορμή την ως άνω περιγραφόμενη αναμφισβήτητη κατάσταση, δεν έχετε αναλάβει τις πρωτοβουλίες εκείνες για την άμεση και αποτε-λεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που παίζουν κρίσιμο ρόλο για την ολοκλήρωση και μάλιστα χωρίς χρονική καθυστέρηση των επιστημονικών εργασιών μας, ενώ, απεναντίας, διαδραματίζετε τον ρόλο του τυπικού διαβι-βαστή των εύλογων και αυτονόητων αιτημάτων μας προς την Προϊσταμένη Αρχή, με ενδεικτικό παράδειγμα το με αριθ. πρωτ. 5729/15-04-2015 έγγραφό σας προς την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και όλως δικαιολογημένα για την ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας, δηλωτική της ολιγωρίας και της παρελ-κυστικής τακτικής σας, η οποία ευθέως μας προσβάλλει και μας θίγει ως Ανθρώπους, Επιστήμονες, Εργαζόμενους και Δημόσιους Λειτουργούς.

Καταγγέλλουμε ανεπιφύλακτα την ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας, η οποία εκ των πραγμάτων έχει ήδη οδηγήσει σε δυσλειτουργία το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Νοσοκομείου, εφόσον δεν ικανοποιούνται, έστω και κατ’ ελάχιστον, οι πολλαπλώς δηλωμένες άμεσες ανάγκες σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων και την ασφαλή λειτουργία του.

Σας Καλούμε, όπως, άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση, επιμεληθείτε προσωπικά της επίλυσης των γνωστών σε εσάς πολύμηνων προβλημάτων και μην επιχειρείτε, με ενέργειες ή/και παραλείψεις σας, να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν, άλλως,

Σας Δηλώνουμε απερίφραστα και άνευ ετέρου, ότι, για την προστασία του εννόμου συμφέροντός μας, το οποίο είναι άμεσο, προσωπικό, ιδιαίτερο και σπουδαίο, θα υποχρεωθούμε να προσφύγουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής και Δημόσιας Ελεγκτικής Αρχής.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς την κ. ΚΑΡΑ Μαρία, ατομικώς και με την ιδιότητα της Διοικήτριας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»», κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας της, Αθηνών (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στη συνταχθησόμενη Έκθεση Επίδοσης.

Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α., αξίας 1,15 Ευρώ.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν