Θετικές οι αντιδράσεις από ΣΦΕΕ και ΠΕΦ για το σχέδιο δράσης αρκεί να υλοποιηθεί

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ενίσχυση της παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων για έρευνα, όχι μόνο είναι άμεσα εφικτές, αν υιοθετηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά θα μπορούσαν να αποδώσουν αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων στην ελληνική οικονομία και να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, θεωρεί ο ΣΦΕΕ. Ενώ εκ μέρους της ΠΕΦ ο πρόεδρός της Θ. Τρύφων δήλωσε ότι Το Ελληνικό Φάρμακο προσφέρει επενδύσεις, συμβάλλει στα κρατικά έσοδα, κατοχυρώνει τεχνογνωσία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης που, ωστόσο, κινδυνεύει άμεσα, γιατί δεν έχει άλλες αντοχές. Πλην όμως πρέπει "βραχυπρόθεσμα, να σταματήσει η καταστροφική πολιτική των τεράστιων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και των δυσβάσταχτων clawback", πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΦ.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΦΕΕ:

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, (ΣΦΕΕ), χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτείας να στηρίξει την Εγχώρια Φαρμακοβιομηχανία, η οποία είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική δύναμη της χώρας και απασχολεί υψηλής εκπαίδευσης προσωπικό. Η ενίσχυση της παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων για έρευνα, όχι μόνο είναι άμεσα εφικτές, αν υιοθετηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά θα μπορούσαν να αποδώσουν αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων στην ελληνική οικονομία και να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης σε δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, που σήμερα αναζητά την τύχη του στο εξωτερικό.

Ως Σύνδεσμος που εκπροσωπεί τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς εταιρίες, ο ΣΦΕΕ τάσσεται υπέρ της θέσπισης κινήτρων για την ενίσχυση της χρήσης των γενοσήμων, ώστε να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι που θα επιτρέψουν σε νέες καινοτόμες λύσεις να εισαχθούν στην αγορά και έτσι ο Έλληνας ασθενής να έχει γρήγορη πρόσβαση στα νέα φάρμακα. Ήδη αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται παγκοσμίως πάνω από 7.000 φάρμακα και το συναρπαστικό νέο κύμα καινοτομίας στον φαρμακευτικό τομέα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους ασθενείς και στα Συστήματα Υγείας.

Ταυτόχρονα, ο ΣΦΕΕ συντάσσεται με τη στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας διεθνών και ελληνικών εταιριών που θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής περισσότερων ξένων προϊόντων τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγή σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Η συνέργεια του τοπικού με το διεθνή επιχειρηματικό παράγοντα διαμορφώνει έναν ισχυρό ενιαίο φαρμακευτικό κλάδο με ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία τόσο στο πεδίο της Υγείας όσο και στο χώρο της Έρευνας και της Ανάπτυξης. Το γεγονός ότι  διεθνείς εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ παράγουν και συσκευάζουν μέχρι και το 40% των φαρμάκων τους, κατ’ όγκο, σε εγχώριες εταιρίες καταδεικνύει τις δυνατότητες επέκτασης των συνεργασιών, περιλαμβανομένης και της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Τέλος, ο ΣΦΕΕ καλωσορίζει και την απόφαση για ανάπτυξη των κλινικών μελετών, οι οποίες εκτός από σημαντικό μοχλό για την επιστημονική πρόοδο και την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, αποτελούν μία «μεγάλη επένδυση» για τη χώρα  που μπορεί να προσελκύει κεφάλαια, να εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, που σήμερα αναζητά εργασία στο εξωτερικό (brain drain), χωρίς καμία επιβάρυνση για την Ελληνική Πολιτεία. Με δεδομένη την αλματώδη αύξηση του αριθμού των κλινικών μελετών διεθνώς και την επικέντρωση των επενδύσεων στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής έρευνας είναι καιρός να διεκδικήσει και η Ελλάδα το μερίδιο που της αναλογεί στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εδώ και πολύ καιρό στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου, τόσο ελληνικών όσο και διεθνών εταιριών, μέσω των θεσμικών τους εκπροσώπων, είχαν καταθέσει προς την Ελληνική Κυβέρνηση ολοκληρωμένο πλάνο συγκεκριμένων δράσεων, που θα επιτρέψουν στην φαρμακευτική βιομηχανία να καταστεί βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας που θα βασίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι συνέκλιναν οι εκτιμήσεις τόσο των τοπικών όσο και των ξένων εταιριών αλλά και του Κράτους και καταρτίστηκε το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας, που εντοπίζει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου, αλλά και την τεράστια ευκαιρία για ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της ΠΕΦ:

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, κατά την παρέμβασή του στην παρουσίασης της Μελέτης για την Ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και στις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή του.

«Σε μια περίοδο που η οικονομική δραστηριότητα στη xώρα μας έχει μειωθεί δραματικά,  καλούμαστε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, να καταθέσουμε υπεύθυνα προτάσεις για τις αναγκαίες συνθήκες που θα κινήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας την επόμενη δεκαετία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κλάδο με σημαντική αναπτυξιακή διάσταση και προοπτικές, επενδύοντας σε σύγχρονη τεχνολογία, στην έρευνα, στην παραγωγική υποδομή και στο ανθρώπινο δυναμικό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΠΕΦ επισήμανε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία να ξεδιπλώσει τις δημιουργικές της δυνάμεις, οι οποίες είναι:

«Βραχυπρόθεσμα, να σταματήσει η καταστροφική πολιτική των τεράστιων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και των δυσβάσταχτων clawback, και να υλοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω του εξορθολογισμού της συνταγογράφησης και της φαρμακευτικής κατανάλωσης.

Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να υιοθετηθούν δράσεις όπως η βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, η διαμόρφωση ενός πλαισίου διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, η βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών. Οι δράσεις αυτές προσδίδουν ώθηση στην  αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και βαίνουν προς όφελος της εθνικής οικονομίας».

Ο κ. Τρύφων τόνισε ακόμη ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υλοποιεί την αναπτυξιακή της πολιτική  βασιζόμενη στους  άξονες της εξωστρέφειας, της εξειδίκευσης και των συνεργασιών.

«Θεωρούμε ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία και με τις φαρμακοβιομηχανίες του εξωτερικού μπορούν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια με σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα στους τομείς της παραγωγής και των κλινικών δοκιμών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός της αναλυτικής καταγραφής των απαιτούμενων δράσεων στο πλαίσιο της μελέτης της ΓΓΕΤ/ PLANET. Το ζητούμενο τώρα είναι να μην μείνουν οι προτάσεις για άλλη μια φορά σε κάποιο συρτάρι αλλά να υλοποιηθούν οι  δράσεις σε ορίζοντα 18 μηνών.

Το Ελληνικό Φάρμακο προσφέρει επενδύσεις, συμβάλλει στα κρατικά έσοδα, κατοχυρώνει τεχνογνωσία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης που, ωστόσο, κινδυνεύει άμεσα, γιατί δεν έχει άλλες αντοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν