Θ. Τζάκρη: Η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας εξυπηρετεί κρίσιμης σημασίας εθνικούς στόχους

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
φαρμακοβιομηχανία
Η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας εξυπηρετεί δύο εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας εθνικούς στόχους: την περιστολή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και την ανάσχεση του brain drain, επεσήμανε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδίου δράσης για τη φαρμακοβιομηχανία.

 

Η περιστολή της δαπάνης θα επιτευχθεί από την αύξηση του μεριδίου των γενοσήμων φαρμάκων (που αποτελούν και τα βασικά προϊόντα της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας) στην ελληνική αγορά έναντι των πρωτοτύπων. Το μερίδιο των γενοσήμων σήμερα είναι 28%, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να προσφέρει απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης, άμεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις ή έμμεσα σε ερευνητικούς φορείς, περιορίζοντας έτσι τη μετανάστευση επιστημόνων.

Η υφυπουργός τόνισε ότι το σχέδιο δράσης έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Στην κατεύθυνση αυτή με απόφαση του Πρωθυπουργού συστήθηκε Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και την εφαρμογή του στην οποία συμμετέχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού, η Υφυπουργός για θέματα Βιομηχανίας, ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας ενώ έχουν παράλληλα συγκροτηθεί οι έξι Ομάδες Εργασίας, μία ανά άξονα του Σχεδίου Δράσης.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, όπως σημείωσε η κα Τζάκρη, πέραν του Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος αναγνωρίζει τη φαρμακοβιομηχανία ως έναν από τους στρατηγικής προτεραιότητας κλάδους της μεταποίησης, στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν οι πρώτες δράσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της έρευνας και καινοτομίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοβιομηχανιών, ενώ σειρά άλλων προγραμμάτων ενίσχυσης της μεταποίησης βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, ώστε να προκηρυχθούν εντός του 2016.

Επίσης, έχουν ήδη προκηρυχθεί δράσεις ενίσχυσης των δημόσιων ερευνητικών υποδομών καθώς και δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων των εργαζομένων στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η φαρμακοβιομηχανία.

Η Υφυπουργός σημείωσε τέλος ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι ο μόνος κλάδος στον οποίο κατά την περίοδο της κρίσης οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν κατά 3.681. Επίσης ο κλάδος κατάφερε να διατηρήσει 15.000 συνδεδεμένες θέσεις εργασίας, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του και στην ανάσχεση του brain drain.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ