Τεράστια κενά στην λειτουργία του ΕΦΚΑ καταγγέλλουν από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όταν υπάρχει παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση, αναγνώριση πλασματικών ετών ή ακόμα εργασία συνταξιούχου δεν μπορεί κάποιος να βγάλει... άκρη στον ΕΦΚΑ. Και οι γιατροί του Πειραιά το στηλιτεύουν.

Δείτε τι αναφέρουν από τον ιατρικό Σύλλογο Πειραιά:

Συντάξεις και παροχές
1. Αν και έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη βασικές εγκύκλιοι που αφορούν τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, την προαιρετική ασφάλιση, τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης -όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση-, την διαδοχική ασφάλιση, τις αναπηρικές συντάξεις κλπ.  Είναι χαρακτηριστικό πως όταν η θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί αναγνώριση πλασματικών, δεν εκδίδεται ούτε προσωρινή σύνταξη, αφού δεν υπάρχουν σχετικές οδηγίες.
2. Δεν υπάρχουν οδηγίες για την απασχόληση των συνταξιούχων και τις επιπτώσεις που επέρχονται στη σύνταξη, από τον δε ΕΦΚΑ δίδονται αντιφατικές απαντήσεις που δημιουργούν σύγχυση.
3. Από το άρθρο 11 του νόμου 4387/2016 προβλέπεται η θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τις αναπηρικές συντάξεις μέχρι 31-12-2016.  Παρ΄ ότι από σχετικές επιτροπές -εξ όσων γνωρίζουμε-, συντάχθηκε πόρισμα, η νομοθέτηση ενιαίων κανόνων δεν έχει γίνει.
4. Από το άρθρο 32 του ίδιου νόμου προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών ΕΦΚΑ, που θα αφορά τις παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα, που θα πρέπει να ρυθμισθούν με ενιαίο τρόπο.  Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Έσοδα -Ασφάλιση
Πολλές πτυχές αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τί ακριβώς ισχύει, ιδίως στα «μπλοκάκια», αλλά και τους τίτλους κτήσης (αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης).  Ειδικά για το δεύτερο, δεν έχει εκδοθεί ακόμη εγκύκλιος για το πώς θα καταβάλλονται εισφορές γι΄ αυτή την κατηγορία.

2. Στην ασφάλιση των μισθωτών παρά τις ενοποιήσεις και παρ΄ ότι υποτίθεται ότι πλέον θα έχουμε ενιαίους κανόνες, διατηρούνται οι εννιακόσιοι διαφορετικοί τρόποι και κατηγορίες ασφάλισης, στις οποίες προστίθενται περίπου 90 νέες κατηγορίες.  Έχουμε δηλαδή σύστημα πολυσχιδές, περιπεπλεγμένο, στο οποίο για να είναι συνεπής κάποιος θα πρέπει να έχει πολλαπλή και συνεχή ενημέρωση, κάτι που διογκώνει το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος.
3. Δεν υπάρχει πλήρης διευκρίνιση, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, ποιες ρυθμίσεις του παλιού ασφαλιστικού θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται συνδυαστικά με τις νέες διατάξεις.  Στα επί μέρους θέματα αυτά ρυθμίζονται με τις εκδιδόμενες εγκυκλίους, που οι εκδότες στους σε πολλές περιπτώσεις στην ουσία νομοθετούν.
4. Στον ΕΦΚΑ δεν υπάρχουν ενημερωμένες υπηρεσίες ούτε ιδιαίτερα τμήματα ενημέρωσης  ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα όσοι προστρέχουν να μην έχουν την απαιτούμενη και απαραίτητη ενημέρωση.  Ιδίως δεν έχει προβλεφθεί η λειτουργία ειδικών τμημάτων, στα οποία οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να απευθυνθούν για διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στα ενημερωτικά ειδοποιητήρια που τους έχουν αποσταλεί ή έχουν αναρτηθεί και τους αφορούν.  Είναι άλλωστε προφανές, ότι τους πρώτους μήνες υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλά προβλήματα και υπάρχει ανάγκη με ταχείες και απλές διαδικασίες να επιλύονται.
Αντί λοιπόν να ψάχνουν τρόπο να αυξήσουν τις εισφορές μας, ας διορθώσουν τουλάχιστον τις δυσλειτουργίες του εκτρώματος που έφτιαξαν !

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ