Στον πρωθυπουργό απευθύνονται οι προμηθευτές Υγείας για τα «κόκκινα δάνεια»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με επιστολή τους στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απευθύνονται οι 4 Σύνδεσμοι προμηθευτών Υγείας - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού και Τραυματολογικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ), Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.) και Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού (ΠΑ.Σ.Π.Υ.ΤΕ.Ν.) - ώστε η κυβέρνηση να λάβει άμεσα νομοθετικά μέτρα για την ανακούφιση των εταιριών - μελών, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσής τους με τις τράπεζες για τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια», μέσα στον Σεπτέμβριο.

 

Οι προμηθευτές ζητούν τον συμψηφισμό των ποσών που αχρεώστητα κατέβαλαν ως τρέχουσες δικές τους υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όπως επισημαίνουν, οι εταιρείες τους είχαν καταφύγει αναγκαστικά σε δανεισμό προκειμένου να είναι δυνατή:

-η χρηματοδότηση των εργασιών τους,
-η μισθοδοσία του προσωπικού τους,
-η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Κράτος, αντίστοιχα και
-η πληρωμή των κατασκευαστικών οίκων που τις προμηθεύουν με προϊόντα, αφού το Ελληνικό Δημόσιο διαχρονικά, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντεύθεν, πληρώνει με καθυστερήσεις ετών και, πάντοτε, άτοκα ή, ακόμη, και με μειώσεις επί του οφειλομένου κεφαλαίου.

Στην επιστολή τους, οι προμηθευτές προσθέτουν ότι το κούρεμα των ομολόγων πληρωμής των εταιριών, κατά 53,5%, το 2012, που αφορούσε στο σύνολο των απαιτήσεών τους, για δύο έτη – 2008 και 2009 – δημιούργησε ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, ιδίως ως προς την αντιμετώπιση των δανείων τους που πρόκειται τώρα να αξιολογηθούν.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες υποχρεώθηκαν και κατέβαλαν:
1.       Φόρους Εισοδήματος,
2.       ΦΠΑ,
3.       Κρατήσεις επί των τιμολογίων τους (περίπου 9%), αλλά και
4.       Έκτακτες Εισφορές,
επί του 100% των παραπάνω ποσών,  χωρίς ωστόσο τελικά να τα εισπράξουν, αφού κουρεύτηκαν.

Χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν οι προμηθευτές ότι ο κλάδος, παρά τις αντιξοότητες, απασχολεί συνολικά  6.000 άτομα και στηρίζει με συνέπεια το σύστημα Υγείας, επιτελώντας τον ρόλο του απέναντι στον πολίτη, παρόλο που έχει απολέσει μέχρι στιγμής το 50% των επιχειρήσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία τους ελληνικές.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 143 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 5.000 εργαζομένους.
Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ ιδρύθηκε το 1994, εκπροσωπεί 41 επιχειρήσεις που απασχολούν 550 εργαζομένους. Παρέχουν στη Στερεωτική και Νησιωτική Ελλάδα κάθε είδους Ορθοπεδικό και Τραυματολογικό Υλικό, σε δημόσια, ιδιωτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία.
Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε ιδρύθηκε το 2004, εκπροσωπεί 55 αμιγώς ελληνικές, μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 700 εργαζόμενους. Αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία, στον κλάδο των αναλώσιμων ιατρικών υλικών, χαμηλής ονομαστικής αξίας, άμεσης ανάγκης (βελόνες, μάσκες, μπλούζες, συστήματα ορρών κ.α.).
Ο ΠΑ.Σ.Π.Υ.ΤΕ.Ν. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1992, με Μέλη του επιχειρήσεις που ασχολούνται με Υλικά Τεχνητού Νεφρού & Περιτοναϊκής Κάθαρσης, καθώς και μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού.

Διαβάστε την ανοιχτή επιστολή:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι εταιρίες-μέλη μας, προμηθευτές των δημοσίων Νοσοκομείων της Χώρας με προϊόντα Υγείας, θα βρεθούν μέσα στον Σεπτέμβρη αντιμέτωπες με τις Τράπεζες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των λεγόμενων «κόκκινων δανείων», με προοπτική άλλες μεν να κλείσουν και άλλες να περάσουν στα χέρια ξένων funds. Στη διαπραγμάτευση αυτή χρειάζεται έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Διευκρινίζουμε εκ προοιμίου ότι στον δανεισμό των Τραπεζών οι εταιρίες είχαν καταφύγει αναγκαστικά και όχι με τη θέλησή τους, προκειμένου να είναι δυνατή:

·         η χρηματοδότηση των εργασιών τους,
·         η μισθοδοσία του προσωπικού τους,
·         η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Κράτος, αντίστοιχα και
·         η πληρωμή των κατασκευαστικών οίκων που τις προμηθεύουν με προϊόντα,
μια που το Ελληνικό Δημόσιο διαχρονικά, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντεύθεν, τις πληρώνει με καθυστερήσεις ετών και, πάντοτε, άτοκα (ή, ακόμη, και με μειώσεις επί του οφειλομένου κεφαλαίου).

Όπως γνωρίζετε, το έτος 2012 το Ελληνικό Κράτος «κούρεψε» τα ομόλογα πληρωμής των εταιριών αυτών κατά ποσοστό 53,5%. Τα συγκεκριμένα ομόλογα πληρωμής αφορούσαν στο σύνολο των απαιτήσεών τους, οφειλές δύο ετών (2008 και 2009). Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανυπέρβλητων, για τις περισσότερες από τις εταιρίες αυτές, οικονομικών προβλημάτων, ιδίως ως προς την αντιμετώπιση των δανείων τους που πρόκειται τώρα να αξιολογηθούν.

Το κρίσιμο είναι ότι οι ίδιες αυτές εταιρίες υποχρεώθηκαν και κατέβαλαν:
1.       Φόρους Εισοδήματος,
2.       ΦΠΑ,
3.       Κρατήσεις επί των τιμολογίων τους (περίπου 9%), αλλά και
4.       Έκτακτες Εισφορές,
επί του 100% των παραπάνω ποσών,  χωρίς ωστόσο τελικά να τα εισπράξουν, αφού κουρεύτηκαν .

Για την κατάφωρη αυτή αδικία κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί ποτέ μέχρι σήμερα, παρά τις κατά καιρούς εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και υποσχέσεις διαφόρων Υπουργών (και της δικής σας Κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων).

Σήμερα, μια που  τα  χρονικά περιθώρια όχι απλώς στενεύουν, αλλά δεν υπάρχουν, απευθύνουμε δραματική ΕΚΚΛΗΣΗ σε Σας προσωπικά να λάβετε άμεσα νομοθετικά μέτρα για την ανακούφιση των εταιριών-μελών μας, με τρόπο λογικό και δίκαιο, δηλαδή με τον συμψηφισμό των παραπάνω ποσών που αχρεώστητα κατέβαλαν  ως  τρέχουσες δικές τους υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει για τον κλάδο μας, ο οποίος συνεχίζει να απασχολεί συνολικά  6.000 άτομα , στηρίζει με συνέπεια το σύστημα Υγείας υπό αντίξοες συνθήκες, ώστε να επιτελεί τον ρόλο του απέναντι στον πολίτη και, δυστυχώς, έχει απωλέσει μέχρι στιγμής, στα χρόνια της κρίσης, το 50% των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν σε αυτόν, στη συντριπτική πλειοψηφία τους Ελληνικές, εν όψει της επικείμενης «εκκαθάρισης των λογαριασμών» τους με τις Τράπεζες.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνουμε βορά των Τραπεζών με ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας, οπότε οι όποιες τυχόν εκφράσεις συμπάθειας θα περισσεύουν.

Εν αναμονή,

ΣΕΙΒ ΠΑΣΥΠΟΥ ΠΑΣΥΠΙΕ ΠΑΣΠΥΤΕΝ