Συμβάσεις δύο ταχυτήτων για όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ από τη μία τις κλινικές από την άλλη!

  • Iatropedia
Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου οι συμβάσεις των παρόχων του ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τις συμβάσεις των ιδιωτικών κλινικών οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι τις 15 Μαΐου.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, κέντρα αποθεραπείας, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, μονάδες τεχνητού νεφρού, ιδρύματα και κλινικές χρονίων παθήσεων ή φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και ιδρύματα ασυλικού τύπου και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ μέχρι 30 Ιουνίου 2015.

Εξαιρούνται οι μονάδες αιμοκάθαρσης και τεχνητού νεφρού οι οποίες έχουν υπογράψει το νέο σχέδιο σύμβασης του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο 4316 (ΦΕΚ 270 Α΄/24-12-2014), οι συμβάσεις των γιατρών και όσων εντάχθηκαν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ με τις διατάξεις του άρθρου 182 παράγραφος 6 του νόμου 4261/2014 (Α΄107) λήγουν στις 30 Ιουνίου 2015.