Σεξουαλική παρενόχληση και εκφοβισμό στον χώρο εργασίας δηλώνουν οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη

  • Γιάννα Σουλάκη
παρενόχληση
Διακρίσεις φύλου, εκφοβισμό στον χώρο εργασίας και λεκτική βία δηλώνουν ότι έχουν υποστεί δεκάδες εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα, με τις γυναίκες να εμφανίζουν τριπλάσια ποσοστά.

Σε ελληνική μελέτη αποδείχθηκε ότι στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και τα δύο φύλα υποφέρουν από διάφορες μορφές καταχρηστικής συμπεριφοράς.

Η μελέτη που διεξήχθη ανάμεσα σε 1.349 συμμετέχοντες – στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες- αποδείχθηκε ότι οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη υφίστανται:

  • 1 στους 2 λεκτική κακοποίηση
  • 4 στους 10 απειλητική συμπεριφορά
  • 2 στους 10 σεξουαλική παρενόχληση

Οι γυναίκες, μάλιστα, αντιμετωπίζουν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης (34% έναντι 9% οι άνδρες).

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό Journal of Surgical Education, από τα 1.349 άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, με ποσοστό απόκρισης 48%, το 45% ήταν γυναίκες.

Διακρίσεις στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες

Ίσες ευκαιρίες στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αναφέρθηκε από το 55% των συμμετεχόντων. Οι γυναίκες γιατροί, ωστόσο, στην ιατρική και την χειρουργική ειδικότητα ανέφεραν διακρίσεις φύλου, σε ποσοστό 15% και 30%, αντίστοιχα.

Περισσότερες από τις 9 στις 10 γυναίκες δήλωσαν, επίσης, ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν τροχοπέδη στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, ενώ οι 6 στις 10 θεωρούν εμπόδιο στην επαγγελματική τους ζωή την έλλειψη οικογενειακής υποστήριξης.

Από τους συμμετέχοντες, τέλος, υποστήριξη στο πρόβλημά του δήλωσε ότι βρήκε μόνο το 15%, ενώ το 47,17% των περιπτώσεων είχε ως μοναδικό μηχανισμό υποστήριξης τους, τους φίλους και τους συναδέλφους.