Προϋπολογισμός 2017: Νέες περικοπές στην Υγεία με στόχο πάντα την εξυγίανση…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017 αναφέρονται μια μία σειρά από μέτρα μέσω των οποίων θα περιοριστούν εκ νέου οι δαπάνες. Τέτοια μέτρα είναι -για παράδειγμα- το νεοεισαχθέν νοσοκομειακό clawback!

Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τον ΕΟΠΥΥ οι συντάκτες του προϋπολογισμού επισημαίνουν ότι υπάρχει απόκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό, λόγω αύξησης των υποχρεώσεών του και βέβαια την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών… Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, διαπιστώνεται ότι έχει ήδη υπάρξει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του ποσοστού της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη των φορέων κύριας ασφάλισης από 4% σε 6% επί των κύριων συντάξεων και στη θέσπιση εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις με εκτιμώμενη απόδοση ύψους 717 εκατ. ευρώ για το 2016.

Για το έτος 2017 η πρόβλεψη για τα έσοδα του Οργανισμού υπολείπεται κατά 234 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2016 ως απόρροια της μειούμενης κρατικής επιχορήγησης (μείον 200 εκατ. ευρώ).

Όπως και να έχει, ο ΕΟΠΥΥ στο τέλος του 2017, προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 333 εκατ. ευρώ!

Μέχρι τότε όμως, ο Οργανισμός θα υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην περιστολή των δαπανών τόσο στη φαρμακευτική δαπάνη, όσο στις υπόλοιπες παροχές ασθένειας αλλά και στην έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων επιστροφών από rebate και clawback.

Έτσι στην εξυγίανσή του θα συντελέσουν η ηλεκτρονική εκκαθάριση, από την 1η Ιανουαρίου 2016, του συνόλου των δαπανών για τους παρόχους Υγείας, πλην φαρμακοποιών, με τη μέθοδο της δειγματοληψίας και ο μηνιαίος υπολογισμός και η αυτόματη είσπραξη του rebate.

Εφημερίες και υπερωριακή εργασία προσωπικού των νοσοκομείων

Με κονδύλια από τον τακτικό προϋπολογισμό θα γίνεται η καταβολή των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού και των λοιπών παροχών του νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4316/2014.

Η εμφανιζόμενη σώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων θα αντιμετωπιστεί από την ειδική χρηματοδότηση του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και αναμένεται να εξαλειφθεί πλήρως μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους…

Τα έσοδα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2017 των δημόσιων νοσοκομείων και του ΠΕΔΥ  θα είναι ίδια με του 2016. Ωστόσο, στο σκέλος των εξόδων η πρόβλεψη υψηλότερων πληρωμών αποσκοπεί στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Ψυχική Υγεία
Για το 2017 το υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την μεταρρύθμιση του τομέα της ψυχικής υγείας, για την εγκαθίδρυση και λειτουργία κεντρικοποιημένου συστήματος προμηθειών που θα αναφέρεται στο σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ωνάσειο
Για πρώτη φορά στα χρονικά, συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων τα οικονομικά στοιχεία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, το οποίο περιλαμβάνεται πλέον στο μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνιστικής Στατιστικής Αρχής.

Νοσοκομειακό clawback
To clawback στη φαρμακευτική δαπάνη θα εφαρμόζεται στο εξής και στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα θα επιχειρηθεί γενικά βελτίωση του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, όπως επίσης και αποδοτικότερη διαχείριση των νοσοκομείων… Και σε αυτήν την φιλοσοφία θα συνεχιστεί η προσπάθεια διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων και στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, η αύξηση του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία, η συνέχιση της διαδικασίας για την αναμόρφωση του ενιαίου συστήματος προμηθειών, καθώς επίσης και η εισαγωγή συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) ή άλλης διεθνώς τυποποιημένης διαδικασίας κοστολόγησης των δραστηριοτήτων των νοσοκομείων.

Δράσεις
Οι δράσεις για τη διετία 2016 – 2017 είναι οι εξής:

-Διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων και στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς σε ποσοστό 50% το 2016 και έως 60% τον Ιούνιο του 2017.
-Αύξηση του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα δύο τρίτα επί του συνόλου έως το Δεκέμβριο του 2016 και στα τρία τέταρτα επί του συνόλου έως το Δεκέμβριο του 2017.
-Περαιτέρω αύξηση του ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται κεντρικά σε ποσοστό 60% έως το Δεκέμβριο του 2016.
-Λήψη περαιτέρω διαρθρωτικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκτιμώμενη διαφορά (gap) μεταξύ του ύψους της δαπάνης για το 2017 και της οροφής του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) βαίνει μειούμενη κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση προς το προηγούμενο έτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν