Πρωτοβουλία του ΠΙΣ για τους ειδικευόμενους ιατρούς

 • Ρούλα Τσουλέα
ΠΙΣ
Πρωτοβουλία με προτάσεις για την επαρκή εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ειδικευομένων ιατρών έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε.

Στην εκδήλωση, ο ΠΙΣ προσκάλεσε τους προέδρους Ιατρικών Συλλόγων, Ιατρικών Σχολών, Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών/Ιατρικών Επαγγελματικών Ενώσεων και ειδικευόμενους ιατρούς- μέλη της γενικής συνέλευσής του. Στόχος ήταν να αποτιμηθεί η κατάσταση που διαμορφώθηκε με την πανδημία και να συζητηθούν λύσεις.

Στην τηλεδιάσκεψη προτάθηκαν τα εξής:

 • Οι ειδικευόμενοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις  για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, για να διατηρήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούν, να έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τυχόν κενά στα νοσοκομεία όπου εκπαιδεύτηκαν, συνεχίζοντας ως επικουρικοί  υπεράριθμοι.
 • Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης ειδικότητας για όσους το επιθυμούν ή όσους δεν επιτύχουν στις εξετάσεις με το καθεστώς του παρατασιακού ειδικευόμενου για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες και ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο είτε κάνουν το μερικό, είτε το πλήρες κομμάτι της ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία που νοσηλεύουν COVID-19 περιστατικά. Θα πρέπει να τοποθετούνται σε τμήματα, ιατρεία και εργαστήρια που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στη διάρκεια της πανδημίας και να αναλαμβάνουν επεμβατικές πράξεις που απώλεσαν.
 • Υπηρεσία υπαίθρου: Να αποδεσμευτεί το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας από το προαπαιτούμενο της υπηρεσίας υπαίθρου. Να δοθεί το δικαίωμα να πραγματοποιηθεί η υπηρεσία υπαίθρου στο νοσοκομείο όπου ασκούνται για το υπόλοιπο της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου που απομένει στον καθένα. Ή να μειωθεί ο χρόνος υπηρεσίας. Δημιουργία προγράμματος διαδικτυακής υποστήριξης των ιατρών που υποχρεούνται υπηρεσίας υπαίθρου.

Αποδέσμευση από τον κορωνοϊό

Ο ΠΙΣ και οι άλλοι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη προτείνουν επίσης ενίσχυση των νοσοκομείων με το απαραίτητο προσωπικό του οποίου η έλλειψη επηρεάζει την εκπαίδευση, όπως:

 • Νοσηλευτές
 • Διοικητικό προσωπικό των οποίων καθήκοντα εκτελούν οι ειδικευόμενοι
 • Αναισθησιολόγοι από τους οποίους εξαρτάται ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων

Άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη του ΠΙΣ είναι οι εξής:

 • Ταχύτερη δυνατή επάνοδος σε κανονική λειτουργία των κλινικών και των τακτικών ιατρείων. Προτείνουν επίσης αποδέσμευση των κλινών που είναι απαραίτητες για θεραπεία.
 • Αποδέσμευση μεγάλων νοσοκομείων από αντιμετώπιση περιστατικών COVID και εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να αποδοθούν στους ασθενείς και στους εκπαιδευόμενους ιατρούς.
 • Άμεση απαλλαγή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τα καθήκοντά τους στα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτά μπορούν να λειτουργούν με προσλήψεις νέων ειδικών ιατρών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με ιδιώτες ιατρούς. Αποδέσμευση των ειδικευμένων από τις δειγματοληψίες για COVID test.
 • Ορθή τήρηση και έλεγχος ημερολογίου εκπαιδευτικής άσκησης (logbook) στις κλινικές. Δημιουργία ψηφιακού logbook πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και των εκπαιδευτών.
 • Ενίσχυση προπτυχιακής εκπαίδευσης – εφόσον οι τελειόφοιτοι έχουν έλλειψη στις κλινικές δεξιότητες και στην επαφή με τους ασθενείς, λόγω COVID-19.
 • Επιλογή αριθμού ειδικευομένων με βάση τις δυνατότητες εκπαίδευσης και όχι με βάση τις νοσηλευτικές ανάγκες. Σκοπός είναι να εκπαιδευτούν σωστά οι ειδικευόμενοι και όχι να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΣΥ μέσω αυτών. Επίσης, περιοδικός έλεγχος ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τον ΠΙΣ.

Νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες

Ο ΠΙΣ και οι λοιποί συμμετέχοντες προτείνουν επίσης τα κάτωθι:

 • Μονιμοποίηση της δυνατότητας διαδικτυακής παρακολούθησης για τους ειδικευόμενους, ως αντισταθμιστική αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών.
 • Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης – Τράπεζας γνώσεων στη σελίδα του Π.Ι.Σ. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργία «πύλης/πλατφόρμας» στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ. για θέματα εκπαίδευσης κορμού ή θέματα που θα προτείνονται από ιατρικές εταιρείες. Θα συνοδεύονται από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και θα εκδίδεται πιστοποιητικό που θα εντάσσεται στο εγχειρίδιο (logbook).
 • Αύξηση κλινικών που εκπαιδεύουν συγκεκριμένες ειδικότητες, σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα. Στον τομέα της Νευροχειρουργικής, λ.χ., η χώρα έχει 47 Νευροχειρουργικές Κλινικές, αλλά μόνο οι 35 από αυτές δίνουν ειδικότητα. 5.000 νευροχειρουργικά περιστατικά στην Ελλάδα.
 • Να υπάρχουν και να εφαρμόζονται ενιαία προγράμματα εκπαίδευσης (θεωρητικό – πρακτικό) για κάθε ειδικότητα, σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν