Πρωτοβάθμια Υγεία με Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, προχώρησε στη συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σταμάτης Βαρδαρός, και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) Ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, αγωγής υγείας, δημόσιας υγείας, διάγνωσης και θεραπείας που υλοποιούνται από τις μονάδες Π.Φ.Υ.

β) η παρακολούθηση εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων

γ) η κατάθεση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Υγείας, καθώς και προς τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών

δ) η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων και η υποβολή τους στον Υπουργό Υγείας.

Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι :

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, αρμόδιος για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ως πρόεδρος

2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας

4. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Ιατρός – Υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης,

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ, Νοσηλευτής –Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής

6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης,

7. ΑΡΕΤΗ ΛΑΓΙΟΥ, Επισκέπτρια Υγείας – Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Πρόληψης του καρκίνου του μαστού στο ΤΕΙ Αθηνών,

8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κοινωνική Λειτουργός – Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

9. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΒΙΛΑΚΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Μαιευτικής στο Τμήμα Μαιευτικής στο ΤΕΙ Αθηνών και Πρόεδρο του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών και Μαιευτών Αθήνας.