Προτάσεις συνεργασίας των ιδιωτών βιοπαθόλων με την δημόσια ΠΦΥ

  • Iatropedia
"Ποτέ καμία πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν "μελέτησε" επιστημονικά και οικονομικά τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν στην περίθαλψη και την πρόληψη από την ορθή χρήση και αξιοποίηση ποιοτικών, αξιόπιστων υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια άποψη "οποιοδήποτε αποτέλεσμα, με την χαμηλότερη τιμή" μετακύλησε δυσανάλογο κόστος από την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην δευτεροβάθμια...". Τάδε έφη εκπρόσωποι βιοπαθολογικών εργαστηρίων προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Με την ανακοίνωση των αρμοδιοτήτων του νέου αναπληρωτή υπουργού Υγείας, οι βιοπαθολόγοι που ανήκουν σε γνωστό συνεταιρισμό απέστειλαν σκέψεις και προτάσεις για την συνεργασία του δημόσιου τομέα με τα εργαστήρια τους.

Αναλυτικά αναφέρουν στην επιστολή:

1. Ειδικά οι δαπάνες για τη ΠΦΥ στην Ελλάδα υπολείπονται του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ αλλά και ποσοστιαία υπολείπονται σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για την δευτεροβάθμια περίθαλψη ,όταν οι διακηρυγμένες θέσεις του υπουργείου είναι να στηρίξει την ΠΦΥ και τη πρόληψη στη υγεία των πολιτών.

2. Οι δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις απο τα ασφαλιστικά ταμεία, εκτοξεύτηκαν μετά από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην ΠΦΥ, και την είσοδο των επιχειρηματικών ομίλων ιατρών και μη ιατρών. Κατευθυνόμενη υπερσυνταγογράφηση, τεχνητή ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών, συναλλαγές νόμιμες η μη μεταξύ των εμπλεκομένων, πλήρης εμπορευματοποίηση της εργαστηριακής ιατρικής.

3. Η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ έγινε πρόχειρα και χωρίς οργάνωση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός, συνταγογράφηση από όλους τους γιατρούς συμβεβλημένους και μη, χωρίς επιστημονικά πρωτόκολλα όπως συμβαίνει σε όλα τα ασφαλιστικά συστήματα. Αποτέλεσμα όλων αυτών , αποτέλεσμα της απουσίας επαρκούς μηχανογραφικού συστήματος και αποτέλεσμα της αδυναμίας σύγκρουσης με συντεχνιακά συμφέροντα κλινικών γιατρών, υπήρξε η οικονομική «τιμωρία» του τελευταίου κρίκου της αλυσίδας, των εργαστηριακών γιατρών, με clow-back, παρότι δεν ήταν αυτοί που συνταγογραφούσαν.

4. Τα τελευταία χρόνια όλες οι αλλαγές που έγιναν από το υπουργείο στο χώρο της υγείας, απέβλεπαν στην συρρίκνωση της εργασίας των αυτοαπασχολούμενων γιατρών και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας. Θεσμικά είχαμε την πλήρη απελευθέρωση της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματος από οποιονδήποτε, με εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο η όχι, υπαγωγή στο υπουργείο εμπορίου και κατάργηση ακόμα και της υποχρέωσης του 51% από ιατρούς στην μετοχική σχέση.

5. Ποτέ μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε η πολιτική βούληση αλλά ούτε και το οργανωμένο πρόγραμμα και σχέδιο για την ΠΦΥ, και την εργαστηριακή ιατρική με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες που παρέχονται να μην ανταποκρίνονται στις δαπάνες που γίνονται. Ποτέ καμία πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν «μελέτησε» επιστημονικά και οικονομικά τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν στην περίθαλψη και την πρόληψη από την ορθή χρήση και αξιοποίηση ποιοτικών, αξιόπιστων υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια άποψη «οποιοδήποτε αποτέλεσμα, με την χαμηλότερη τιμή» μετακύλησε δυσανάλογο κόστος από την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην δευτεροβάθμια.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί είμαστε η προέκταση των δημόσιων υποδομών για τα ταμεία και τώρα του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους στα πλαίσια μιας υγιούς και συμπληρωματικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών ΠΦΥ στους πολίτες της χώρας με τιμές χαμηλότερες από το πραγματικό κόστος των δημόσιων υποδομών, αλλά και συγχρόνως με ξεκάθαρες διαφανείς σχέσεις με τους ασθενείς μας χωρίς κρυφές προκλητές υπερσυναγογραφήσεις.

Τα βιοπαθολογικά ιατρεία, με διασπορά σε ολόκληρη την επικράτεια, μπορούν να συμπληρώνουν ένα δημόσιο σύστημα υγείας παρέχοντας στους ασφαλισμένους – ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες που βοηθούν τον ασφαλισμένο σε κάθε γειτονιά αξιολογώντας τα αποτελέσματα, συμβουλεύοντας την διαχείριση των προβλημάτων των ασθενών, βοηθώντας στην πρόληψη και αγωγή υγείας,

Επιπρόσθετα μπορούν να προσφέρουν:

– χαμηλού κόστους ιατρικές υπηρεσίες, όπως έχει διαπιστωθεί από συγκριτικές οικονομικές μελέτες σε σχέση με γραφειοκρατικές και χαμηλής παραγωγικότητας δομές.

– εξοικονόμηση πόρων στο σύστημα υγείας με χρήσιμα αποτελέσματα, σωστή διαχείριση ασθενούς, συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτόκολλα πρόληψης. Η εξοικονόμηση προέρχεται από τους ορθούς χειρισμούς του ασθενούς που προκύπτουν από ένα χρήσιμο αξιόπιστο αποτέλεσμα με συνέπεια πιο γρήγορη διάγνωση, λιγότερες επισκέψεις σε κλινικό γιατρό, λιγότερα νοσήλια, σωστότερη θεραπεία και φαρμακευτική δαπάνη.

Σας παραθέτουμε κάποιες βασικές προτάσεις ,οι οποίες μπορούν να αναλυθούν περεταίρω σε δεύτερο εύλογο χρόνο:

Θεμελιώδες ζήτημα όχι μόνο για τον ΕΟΠΥΥ και για το Σύστημα Υγείας της χώρας μας, αλλά και για όλο το υγιές και μεγαλύτερο κομμάτι των Εργαστηρίων είναι ο πλήρης έλεγχος του κυκλώματος που εκμεταλλεύεται’’ μεγάλο κομμάτι της πίτας της ΠΦΥ, διαμέσου της Προκλητής – Κατευθηνόμενης Συνταγογράφησης τόσο σε παρακλινικές εξετάσεις , φάρμακα , ιατρικές πράξεις κ.α. Για να ελεγχθεί αυτό το κύκλωμα πρέπει να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ένα πλέγμα μέτρων. Η ηλεκτρονική Συνταγογράφηση από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αν δεν γίνει άμεση εισαγωγή κάποιων βασικών διαγνωστικών αλγόριθμων ιατρικών πρωτοκόλλων επιστημονικώς και διεθνώς αποδεκτά για παρακλινικές εξετάσεις, είναι ένας απλός τρόπος ελέγχου της δαπάνης Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας μπορεί να βοηθήσει στα παραπάνω.

Δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΜΟΝΟ από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κλινικούς γιατρούς. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι συνάδελφοι κλινικοί γιατροί μη συμβεβλημένοι μη φοβούμενοι διακοπή της σύμβασης, συχνά υπερβαίνουν τα λογική όρια των συνταγογραφούμενων διαγνωστικών εξετάσεων ..

Ουσιαστική εποπτεία των τοπικών ιατρικών συλλόγων σε συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΟΠΥΥ με κλειστή συνολική ετήσια δαπάνη μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις χωρίς να ταλαιπωρήσει και τους ασφαλισμένους αλλά και τους καλούς επαγγελματίες παρόχους υγείας.

– Οι δαπάνες των παρακλινικών εξετάσεων ανά ασφαλισμένων θα πρέπει το συντομότερο να φτάσουν στο ύψος του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ

Πρέπει να γίνει – διαχωρισμός των κωδικών δαπανών, ξεχωριστά για τους εργαστηριακούς γιατρούς και τις εταιρείες με αναδιανομή του πλαφόν

Πρέπει να θεσπιστεί κατάργηση των συμβάσεων των ιδιωτικών κλινικών για παρακλινικές εξετάσεις στην ΠΦΥ, δεδομένου ότι ουσιαστικά συνταγογραφών και εκτελών είναι η ίδια εταιρεία. Το δικαίωμα εδόθη επί υπουργίας Λοβέρδου και ανέβασε περισσότερο τη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ

Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών .. Ουσιαστική Εφαρμογή και έλεγχος του επιπέδου Ποιότητας στο σύνολο των συμβεβλημένων παρόχων ( ιδιωτικά εργαστήρια – ιατρεία , διαγνωστικά κέντρα ) όπως θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα στο Ν ..4025 εντός σύντομων χρονικών προθεσμιών. Ζητάμε να έχουν σύμβαση όλοι όσοι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια της νομοθεσίας αλλά εάν καταλήξετε σε συμβάσεις με λιγότερους παρόχους για τον οποιοδήποτε λόγο, πιστεύουμε και είναι εύλογη η απαίτηση μας να καθοριστούν διαφανή ουσιαστικά κριτήρια λαμβάνοντας υπ όψιν την υγεία του πολίτη και το δημόσιο συμφέρον και να μην υπαναχωρήσει η Πολιτεία στα συμφέροντα των ολίγων και των επιχειρηματιών της υγείας που είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι της σημερινής κατάντιας. Πρέπει να γίνει ουσιαστικός έλεγχος και εξονυχιστικός και εκείνων των μονάδων ΠΦΥ που παρέχουν υπηρεσίες (εκτελούν εξετάσεις ) για λογαριασμό άλλων παρόχων Υγείας ακόμα και απευθείας κλινικών ιατρών που κάνουν την αιμοληψία και που ούτε τυπικά δεν τηρούν τους κανόνες της απαιτούμενης διαπίστευσης και των κανόνων διασφάλισης ποιότητας.

Ανώτατο αριθμό εξεταζόμενων ανά πάροχο ΠΦΥ και ιατρό (πολύ απλά δεν μπορεί ένα διαγνωστικό κέντρο , μια μονάδα ΠΦΥ με ένα ιατρό να αξιολογεί ΄΄εκατοντάδες΄΄ ή και ΄΄χιλιάδες΄΄εξετάσεις ημερησίως με την ποιότητα που επιβάλλεται, αλλιώς γίνεται μια απλή ‘’μηχανή’’ χρέωσης των ταμείων.

Να είναι υποχρεωτική η παρουσία και η επιστημονική επίβλεψη ειδικευμένου εργαστηριακού βιοπαθολόγου στα παραρτήματα –υποκαταστήματα των Διαγνωστικών αλυσίδων. Τα υποκαταστήματα να είναι επαρκώς εξοπλισμένα για να εκτελούν τις βασικές εξετάσεις συμφώνα με επικαιροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας (το ΠΔ 84 ισχύει από το 2001όσον αφορά τον εξοπλισμό και είναι παρωχημένο)

Νέο – θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των δομών εργαστηριακής ιατρικής, λαμβάνοντας υπ'όψιν επιστημονική επάρκεια, εξοπλισμό, ιατρικό έλεγχο, συστήματα διασφάλισης ποιότητας κλπ.

Καθορισμός ορίου εξετάσεων που θα εκτελεί ανά μήνα με το ισχύοντα τιμοκατάλογο ο μεγάλος πάροχος πέραν του οποίου θα θεωρείται facon με ανάλογη τροποποίηση του τιμοκαταλόγου.

Επίσπευση του νέου τιμοκαταλόγου των παρακλινικών εξετάσεων ο οποίος να αποτυπώνει απόλυτα το πραγματικό κόστος και να αποδίδει δίκαια το ύψος της αποζημίωσης. Αυτό θα έφερνε μεσοσταθμική μείωση περίπου κατά 20% . Η εμπείρια μας και εδώ μπορεί να σας είναι χρήσιμη.

Να δοθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης και στους συμβεβλημένους ιατρούς Βιοπαθολόγους σε περιστατικά όπως η χορήγηση της κατάλληλης αντιβίωσης μαζί με την γνωμάτευση του κλινικού ιατρού, περιορίζοντας έτσι την άσκοπη χρήση και κατάχρηση αντιβιοτικών μειώνοντας την φάρμακο αντοχή και άλλα παράπλευρα κόστη αλλά και το άσκοπο πήγαινε-έλα των ασθενών.

Στο νέο υπό διαμόρφωση σύστημα ΠΦΥ που επενδύει και επιχορηγεί την μαζική πρόληψη, τα εργαστηριακά ιατρεία μπορούν να είναι η πρώτη στάση του εξεταζόμενου πολίτη όπου θα εκτελεί τα βασικά επιδοτούμενα από την Πολιτεία.

Σε περίπτωση παθολογικού ευρήματος και στην βάση καθιερωμένων, διαγνωστικών αλγόριθμων από τα ηλεκτρονικό σύστημα μπορούν να προχωρούν και να επιδοτούνται ανάλογα από επιπρόσθετες αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις. Δίνεται η αξιολόγηση ,ενημερώνεται ο φάκελος του ασθενούς και παραπέμπεται στον οικογενειακό του ιατρό. Επιτυγχάνεται ταχύτητα ,εξοικονόμηση από περιττές επισκέψεις και ποιότητα στην ιατρική υπηρεσία.

15.Στην διερεύνηση ευαισθησίας και αντοχής στα αντιβιοτικά ,ο εργαστηριακός ιατρός δύναται να προτείνει μέσω της εισαγωγής στο σύστημα φάκελος ηλεκτρονικός του ασθενούς του κατάλληλου αντιβιοτικού με την συμφωνία μέσα από ηλεκτρονικής υπογραφής του κλινικού και εάν δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και κλινική εξέταση.

O ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ MEDISYN

-Ο συνεταιρισμός εργαστηριακών γιατρών, έχει την δυνατότητα δώσει λύση για την μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων, αναλαμβάνοντας με χαμηλό αντίτιμο τις ειδικές σπάνιες εξετάσεις υψηλού κόστους που δεν συμφέρει η εκτέλεσή τους ανά νοσοκομείο καθώς απαιτούν ξεχωριστό εξοπλισμό και αναλώσιμα. Αυτό δεν σημαίνει κατάργηση των ιατρικών εργαστηρίων των νοσοκομείων, αντιθέτως σημαίνει αποσυμφόρησή τους σε επίπεδο προσωπικού και δαπανών.

Το εργαστήριο του συνεταιρισμού, είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, με τις περισσότερες διαπιστευμένες εξετάσεις, εκτελεί εξετάσεις με τις μεθόδους αναφοράς και είναι το κέντρο εκτέλεσης εξειδικευμένων εξετάσεων για τα ιατρεία των μελών αλλά και συνεργατών. Όλες οι ρυθμίσεις ποιότητας έχουν γίνει με δική μας πρωτοβουλία είτε αφορούν την μεταφορά των δειγμάτων είτε αφορά την εκτέλεση διαπιστευμένων εξετάσεων σε αντίθεση με ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτέλεσης εξετάσεων που λειτουργούν χωρίς κανένα έλεγχο από το υπουργείο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο συνεταιρισμός ως επιχείρηση που απασχολεί 120 άτομα, και τα 550 ιατρεία μέλη, είχαν την δυνατότητα να αναπτυχθούν σε πολλά επίπεδα αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας και επενδύοντας είτε σε δομές υγείας είτε σε καινοτομίες αλλά δυστυχώς είχαν αποκλειστεί από τα οποιαδήποτε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ)

Αιτούμαστε την συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση της ανανέωσης του εξοπλισμού ,των προγραμμάτων ποιότητας , την στήριξη τις δημιουργίας Δικτύων και συνενώσεων αλλά και των πληροφοριακών εργαλείων που απαιτούνται.

Επιπρόσθετα προτείνουμε μέσα στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων που προετοιμάζονται :

Να παρέχεται η δυνατότητα σε κοινοπραξίες – που λειτουργούν τοπικά ή και σε πανελλαδικό επίπεδο – ελεύθερων επαγγελματιών εργαστηριακών ιατρών οι οποίοι διαθέτουν ανεξάρτητες άδειες Π.Φ.Υ., να συνάπτουν σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω κεντρικής εταιρείας, η οποία θα ελέγχει και θα δεσμεύεται όσον αφορά την συμμόρφωσή τους σε διαδικασίες και υποδομές ποιότητας, και επιπλέον θα διαχειρίζεται κεντρικά τα παραπεμπτικά που αφορούν τις ανεξάρτητες μονάδες Π.Φ.Υ. και θα τις καταθέτει κεντρικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προτείνουμε να αξιολογείται με μεγαλύτερη βαρύτητα κάθε μονάδα ΠΦΥ με βάση την συνεχή παρουσία ειδικευμένου εργαστηριακού ιατρού και τις οργανωμένες εργαστηριακές υποδομές σε σχέση με καθαρά αιμοληπτικά κέντρα τα οποία είναι παραρτήματα-υποκαταστήματα Διαγνωστικών αλυσίδων και ιατρικών εταιριών και τα οποία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία συνάπτουν ξεχωριστή σύμβαση με το ΠΕΔΥ με το ίδιο ΑΦΜ της κεντρικής εταιρίας.

Η ποιότητά των μελών-ιατρείων μας, η γεωγραφική μας διασπορά, η εγγύτητα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και η δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην αφύπνιση του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά και αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες όπως διαμορφώνονται στο νέο χάρτη της Π.Φ.Υ. , καθώς και στην ουσιαστική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία . Διαθέτουμε όλα τα επιστημονικά προσόντα για να προσφέρουμε τις ιατρικές υπηρεσίες μας , χωρίς επιπλέων κόστος, είτε στην πολιτεία είτε στον απλό πολίτη ασφαλισμένο η όχι τόσο στην πρόληψη όσο και στην διάγνωση.

Καταλήγοντας καταθέτουμε και την εξής πρόταση που πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της υγείας των ανασφάλιστών συμπολιτών μας αλλά και να μην επιβαρύνουν σημαντικά το δημόσιο αυτή την περίοδο που υπάρχει έλλειψη πόρων και υπάρχει ανάγκη αλλά και πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην υγεία.

Με ένα δίκτυο των ιατρείων μας (500 περίπου) και με παρουσία μας σε όλη την Ελλάδα μπορούμε και θέλουμε αυτή την δύσκολη μεταβατική περίοδο που διανεύουμε να βοηθήσουμε στην παροχή ΠΦΥ στον ανασφάλιστο πληθυσμό της χώρας μας καλύπτοντας το κράτος μόνο το κόστος ..των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και αξιοποιώντας για αυτό το σκοπό τις υποδομές και την τεχνογνωσία του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν