Προσωπικός γιατρός: Από πότε θα ισχύσουν οι «ποινές» στους πολίτες που ακόμα δεν έχουν επιλέξει

  • Γιάννα Σουλάκη
ΙΣΑ
Κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας δίνει νέα παράταση στην εφαρμογή αντικινήτρων στη μη επιλογή προσωπικού γιατρού.

Η ισχύς της απόφασης για την εφαρμογή «ποινών» σε πολίτες που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό, έπρεπε να αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιούλιο, αλλά με νέα απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας θα ξεκινήσει στις αρχές του 2025, εάν δεν δοθεί και νέα αναβολή.

Η απόφαση προβλέπει παράταση στα κίνητρα και αντικίνητρα προς τους γιατρούς για μη τήρηση της διαδικασίας παραπομπών.

Στα αντικίνητρα προς τους πολίτες για μη επιλογή προσωπικού γιατρού περιλαμβάνονται:

  • η πρόσθετη συμμετοχή στα φάρμακα και σε διαγνωστικές εξετάσεις,
  • η πρόσθετη συμμετοχή (κατά 10% επιπλέον του καθορισμένου ποσοστού) σε νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Για τους μη εγγεγραμμένους σε «προσωπικό γιατρό» προβλέπεται η εξέταση σε νοσοκομεία μόνον των έκτακτων περιστατικών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, στον προσωπικό γιατρό έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα 5.022.691 πολίτες, ενώ υπάρχουν ακόμη 1.560.227 κενές θέσεις.

Οι γιατροί που έχουν εγγραφεί στο σύστημα είναι 3.528, εκ των οποίων οι 1.315 είναι ιδιώτες και οι 2.213 είναι γιατροί δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Πρόστιμα έως 30.00ο ευρώ στους γιατρούς για τη συνταγογράφηση

Στους γιατρούς προβλέπεται αξιολόγηση της συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της παράβασης, ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ επιβάλλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις:

  • Πρόστιμο κυμαινόμενο από 100 έως 30.000 ευρώ, αναλόγως με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.
  • Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης δύναται να επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ έως ένα έτος.

Κατά της απόφασης αυτής ο ιατρός δύναται να ασκήσει, μέσα σε 30 μέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή, ενώπιον του διοκητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.