Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την εγγραφή των πολιτών άνω των 16 ετών

  • Γιάννα Σουλάκη
προσωπικός γιατρός
Ανοίγει εντός της ημέρας, σήμερα Δευτέρα 1η Αυγούστου, η πλατφόρμα για την εγγραφή των πολιτών στον "προσωπικό γιατρό", στη διεύθυνση ehealth.gov.gr. Η διαδικασία εκκινεί σήμερα για τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Την ώρα που εκπνέει για τους γιατρούς η προθεσμία για τις εγγραφές και την ένταξή τους στο θεσμό του «προσωπικού γιατρού» στις 5 Αυγούστου, ξεκινά σήμερα Δευτέρα (1/8) η διαδικασία εγγραφής όλων των πολιτών, εκτός όσων είναι κάτω των 16 ετών και όσων διαμένουν στις δύο Π.Ε. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. 

Γι’ αυτούς η πλατφόρμα θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ενώ οι εγγραφές των γιατρών για τις δύο αυτές Π.Ε. θα παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν από σήμερα στην πλατφόρμα ehealth.gov.gr, 

Το σύστημα του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του επόμενου έτους.

Να σημειωθεί πως όλοι οι ενήλικοι πολίτες μπορούν να επιλέγουν γιατρό ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, ελεύθερα, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, μέσα από τους καταλόγους που θα αναρτώνται ηλεκτρονικά και θα επικαιροποιούνται, κάθε φορά που θα προστίθενται νέοι προσωπικοί γιατροί.

Δείτε επίσης: Υπουργείο Υγείας: Ξεκινούν 1η Αυγούστου οι εγγραφές στον προσωπικό γιατρό

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους προσωπικούς ιατρούς.

Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους ο πολίτης μπορεί να εγγραφεί:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό, στην οποία η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, προσκομίζοντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Ωστόσο, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά κάθε χρόνο. Ο χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία της εγγραφής, ενώ σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Δικαίωμα εγγραφής στον προσωπικό γιατρό έχουν και οι ανασφάλιστοι πολίτες, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές της άγονης γραμμής, δύνανται να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας κλπ) της περιοχής κατοικίας τους.

Προσωπικός γιατρός: Κίνητρα και ποινές για την εγγραφή ή μη εγγραφή

Όσοι εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό θα έχουν προτεραιότητα από 1/1/2023 στον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους .

Από την 1/1/2023 όλες οι προηγούμενες «ποινές» προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω συμμετοχής, φτάνοντας το ποσοστό του 20% επί του καθορισμένου ποσοστού συμμετοχής του.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει ο προσωπικός γιατρός

Στον προσωπικό γιατρό θα απευθύνεται ο πολίτης και αυτόν θα συμβουλεύεται όταν θα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση και παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση του στο Σύστημα Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο προσωπικός γιατρός παραπέμπει τον ασθενή στις επί μέρους ιατρικές ειδικότητες των Κέντρων Υγείας, των Νοσοκομείων και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών.

Δικαίωμα παραπομπής έχουν και οι ειδικοί ιατροί για τα θέματα της ειδικότητάς τους.

Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία δεν απαιτεί παραπομπή.

«Ο προσωπικός γιατρός θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Από την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού του φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., της έδρας των Τοπικών Ομάδων Υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον», επισημαίνεται από το Υπουργείο Υγείας.