Προσλήψεις γιατρών στον ΕΟΔΥ – Θα απασχοληθούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων

  • Γιάννα Σουλάκη
ΕΟΔΥ
Γιατρούς με μπλοκάκι αναζητά ο ΕΟΔΥ για να να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει ο ΕΟΔΥ με σκοπό την πρόσληψη 26 γιατρών με σύμβαση έργου, οι οποίοι θα καλύψουν βασικές ανάγκες σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνάψουν συμβάσεις έργου, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το νομό Έβρου.

ΕΟΔΥ: Υποχρεωτικά Προσόντα

Τα Υποχρεωτικά Προσόντα είναι:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.

δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.

ε) Βεβαίωση εγγραφής μέλους Ιατρικού συλλόγου.

Ο συνολικός αριθμός των ιατρών που θα κάνει σύμβαση είναι 26, ενώ η θητεία θα είναι διάρκειας 6 μηνών