Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων στο ΠΕΔΥ νησιωτικών άγονων περιοχών

  • Iatropedia
Να πληρωθούν μερικές από τις πολλές κενές θέσεις γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των νησιών μας ενόψει καλοκαιρινών διακοπών προσπαθεί η ηγεσία του ΥΥΚΑ. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι τις 23 Ιουνίου και αφορά γιατρούς που θα κάνουν το αγροτικό τους (υπηρεσία υπαίθρου).

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Γιατρούς για το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας των νησιών αναζητά το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ με προκήρυξη που εκδόθηκε χθες και αφορά κυρίως νέους γιατρούς ειδικευμένους και ειδικευόμενους.

Πρόκειται για την ανάρτηση των κενών θέσεων σε Γ.Ν-Κέντρα Υγείας, Π.Ε.∆.Υ-Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.∆.Υ-Περιφερειακά Ιατρεία στις άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την προκήρυξη της 9ης Μαρτίου 2015 για την κάλυψή τους από: α. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε την ιδιότητα θητεία – β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Διαβάστε ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ

ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΟΥ.

2. Ειδικευόµενοι ιατροί, που κατέχουν θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους.

3. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις –προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2011 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).

4. Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία.

5. Σας γνωρίζουµε ότι σε περίπτωση που σε πτυχίο προερχόµενο από κράτος µέλος της Ε.Ε. δεν αναγράφεται ούτε χαρακτηρισµός, ούτε βαθµός και δεν προκύπτει από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, θεωρείται από την υπηρεσία µας ότι ο βαθµός είναι το 5 και ο βαθµολογικός χαρακτηρισµός καλώς. Επίσης εάν προκύπτει βαθµολογία η αντιστοίχισή της µε της ηµεδαπής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παραγρ. 8 Α της αριθµ. Α2γ/Γ.Π οικ. 26519/6-4-2015 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 736 Β).

6. Για τις κατηγορίες των κοινοτικών υπηκόων που αναφέρονται στην παρ.Β.1. της αρ.πρωτ.Α2γ/ΓΠοικ.265192/9-04-15 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 736 Β) πλην των Ελλήνων και όσων εµπίπτουν στις περιπτώσεις α, β και γ της ίδιας παραγράφου, απαραίτητη προϋπόθεση διορισµού τους είναι η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας και ιατρικής ορολογίας η οποία βεβαιώνεται από το Κ.Ε.Σ.Υ.

7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το σύστηµα µηχανογράφησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν