Προκήρυξη για τους διοικητές που δεν…βρέθηκαν

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος δεν κατάλαβε, ο τρίτος δεν ήθελε να μετακινηθεί κι έτσι αρκετά νοσοκομεία έμειναν χωρίς διοικητές και αναπληρωτές διοικητές. Και η νέα προκήρυξη ήταν αναμενόμενη καθώς πόσο να αντέξουν οι διευθυντές των Ιατρικών Υπηρεσιών να εκτελούν χρέη διοικητού χωρίς τα κατάλληλα προσόντα και εν μέσω κρίσης;

Η νέα προκήρυξη από το υπουργείο Υγείας ζητεί 23 στελέχη για αρκετά νοσοκομεία. Μεταξύ αυτών στα παρακάτω ζητείται διοικητής στα:

-«Σκυλίτσειο» Χίου,

-Νοσοκομείο Πέλλας

-Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας.

Αναπληρωτές διοικητές αναζητούνται για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, το ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», το ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», το Νοσοκομείο Νάουσας, το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το νοσοκομείο Λαμίας, το «Χατζηκώστα» Μεσολογγίου και το Νοσοκομείο Ληξουρίου.

Ζητούνται, επίσης, διοικητές και αναπληρωτές για μία σειρά νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των οποίων η θητεία των διοικήσεων λήγει έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για τους διοικητές των νοσοκομείων «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», «Αγία Σοφία – Αγλαΐα Κυριακού», Τζάνειο, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Μεσσηνίας, Φιλιατών και Λακωνίας και τους αναπληρωτές διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αχιλλειοπούλειο Βόλου, «Γ. Παπανικολάου» Κύμης – Χαλκίδας – Καρύστου – Κύμης, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και «Παναγία η Βοήθεια» Πάτρας.

Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες Υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων Υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

Συνεκτιμώνται, επίσης, εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες Υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες Υγείας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν είναι τα εξής:

-Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
-Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).
-Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).
-Δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν