Ποσοστά αναπηρίας: Νέα δεδομένα, νέες προϋποθέσεις

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τα ποσοστά αναπηρίας για κάθε βλάβη σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή ασθένεια, καθορίζονται από τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γεωργίου Χουλιαράκη και του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιου Πετρόπουλου, δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και αλλάζει τα δεδομένα... Παρόλα αυτά, το βασικό που θα έπρεπε να αλλάξει στη χώρα, θα έπρεπε να είναι η ανάγκη επαναπιστοποίησης της αναπηρίας σε άτομα που δεν είναι δυνατόν να γίνουν καλά. Αν για παράδειγμα, ένα παιδί γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγεί κάποια στιγμή από το πρόβλημά του. Γιατί το ταλαιπωρούν λοιπόν κάθε λίγους μήνες;

Η αναθεώρηση/αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας έχει, μεταξύ άλλων, ως στόχο την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:

α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

 

Διαβάστε παρακάτω kya-pososta-anapirias2018 την σχετική ΚΥΑ.

Διαβάστε παρακάτω φεκ το σχετικό ΦΕΚ.