Πόσα δίνει ο ΕΟΠΥΥ για εξωσωματικές που έγιναν στον ιδιωτικό τομέα;

  • Iatropedia
Τη δαπάνη για εξωσωματική γονιμοποίηση που έγινε και σε ιδιωτικούς φορείς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, αποφάσισε ο Οργανισμός να καλύπτει. Το ποσό δεν είναι μεγάλο και είναι μόνο όσα προβλέπονται από το κρατικό τιμολόγιο. Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας που τα υπογόνιμα ζευγάρια είναι χιλιάδες, ξοδεύουν ετησίως αμέτρητα ποσά για να αποκτήσουν ένα παιδί. Διαβάστε τι δίνει ο ΕΟΠΥΥ και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί.

Ο ΕΟΠΥΥ με απόφασή του ενέκρινε τηναναγνώριση της δαπάνης εξωσωματικής γονιμοποίησης που διενεργείται σε μησυμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς και την αποζημίωση των ασφαλισμένων

σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο ήτοι 352,16 €.

Προκειμένου να αποζημιωθούν οι ασφαλισμένοι για την εν λόγω δαπάνη θαπρέπει να υποβάλλουν στις κατά τόπους υπηρεσίες των εντασσόμενων στονΕ.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Απόφαση της Επιτροπής εξωσωματικής γονιμοποίησης για τη διενέργειααυτής. Για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτη για το μήνα Απρίλιο καιτους ασφαλισμένους του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. για το μήνα Μάιο απαιτείται έγκριση του αρμοδίου οργάνου που ενέκρινε την διενέργεια της εξωσωματικής

γονιμοποίησης μέχρι την ένταξή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2) Εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες φάσεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψία ή και εμβρυομεταφορά).

3) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι ηασφαλισμένη υπεβλήθη σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτήςπραγματοποιήθηκαν (ωοληψία ή και εμβρυομεταφορά), καθώς και τιςημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.

Τα Τμήματα Παροχών των εντασσομένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων ναπροβαίνουν σε έγγραφη μνεία επί του βιβλιαρίου ασθενείας για τη χορήγηση της εν λόγω παροχής, καθώς και των ημερομηνιών στις οποίες έλαβαν χώρα η ωοληψία και η εμβυομεταφορά. Επιπλέον να ενημερώνουν το αντίστοιχο Ηλεκτρονικό αρχείο που θα τους διαβιβαστεί προκειμένου να ενημερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία τουΕ.Ο.Π.Υ.Υ. για την χορήγηση της εν λόγω παροχής.

Σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης προσπάθειας (ήτοι μόνο ωοληψία ή μόνοεμβρυομεταφορά) θα αποδίδεται το ήμισυ του κρατικού τιμολογίου.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2012 σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση και οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικούν τα χρήματά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν