Πώς θα παραλαμβάνουν τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς από τον Μάρτιο – Όλη η λίστα

  • Γιάννα Σουλάκη
ΑΜΚΑ
Διευθετήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που φέρνουν τα ακριβά φάρμακα δίπλα στο σπίτι των ογκολογικών ασθενών και των ασθενών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Το σχέδιο της κυβέρνησης για οριστική κατάργηση των απάνθρωπων συνθηκών που επικρατούσαν μέχρι σήμερα στις ουρές τις ντροπής των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. Δείτε πως θα παραλαμβάνουν πλέον οι ασθενείς τα φάρμακά τους, από το φαρμακείο της περιοχής τους.

Με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ φαρμακοποιών και ΕΟΠΥΥ, αλλά και την Υπουργική Απόφαση που φέρει την υπογραφή του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, ολοκληρώνεται η πολύμηνη και ομολογουμένως πολύπλοκη προετοιμασία που απαιτήθηκε, ώστε 36 ακριβά φάρμακα (ΦΥΚ) που αντιστοιχούν σε 85 κωδικούς ΕΟΦ, να παρέχονται πλέον με απλούστερο τρόπο από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η Σύμβαση μεταξύ Φαρμακοποιών και ΕΟΠΥΥ για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά Φαρμακεία προβλέπει ρητά ότι δεν θα υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.

Πώς θα διατίθενται πλέον τα ΦΥΚ από τα ιδιωτικά Φαρμακεία της χώρας

Η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, στο πλαίσιο της υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος για την εξάλειψη της ταλαιπωρίας των βαρέως πασχόντων ασθενών, “Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο”, προβλέπει ότι στη διαδικασία εντάσσονται αποκλειστικώς τα φάρμακα που καταγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος στο ΦΕΚ (σ.σ. παρατίθενται στο τέλος του κειμένου) και τα οποία πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) από του στόματος χορηγούμενα,

β) συντηρούμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (25 οC), και

γ) δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.).

Πως θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για τη διαθεσιμότητα

Κατά την έκδοση συνταγής που περιέχει τα φάρμακα του Πίνακα του Παραρτήματος, ο δικαιούχος περίθαλψης θα ενημερώνεται για τη δυνατότητα διάθεσής τους από το ιδιωτικό φαρμακείο κατόπιν σχετικού μηνύματος της ΗΔΙΚΑ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  και θα εκτυπώνεται ταυτόχρονα με τη συνταγή του γιατρού.  Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεται ο ασθενής για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος, και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος θα γίνεται ενημέρωση μέσω του συστήματος στον δικαιούχο περίθαλψης με συνοπτική αιτιολογία.

Πως θα εκδίδονται οι συνταγές

Οι συνταγές θα πρέπει να αναγράφουν μόνο φάρμακα που επιτρέπεται να διατίθενται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας και με έναν κωδικό ΕΟΦ κάθε φορά.

Πώς ενεργοποιεί την υπηρεσία ο δικαιούχος

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της συγκεκριμένης διαδικασίας επιλέξει την παραλαβή του φαρμάκου του μέσω ιδιωτικού φαρμακείου, θα πρέπει να ενεργοποιήσει, με χρήση των κωδικών ταυτοποίησης taxisnet και τον αριθμό ΑΜΚΑ, την «Εφαρμογή διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)», του πέμπτου άρθρου του ν. 4655/2020 (Α’ 16). Στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται η δυνατότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης συνταγής σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή άλλο ιδιωτικό φαρμακείο. Η επιλογή του ιδιωτικού φαρμακείου θα αφορά κάθε μία συνταγή χωριστά.

Λίστα με όλα τα φαρμακεία

Για βοήθεια του ασφαλισμένου θα υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης του φαρμακείου με στοιχεία όπως όνομα φαρμακείου, περιοχή, πόλη, τηλέφωνο, κ.λπ.. Στην εφαρμογή θα υπάρχει αναλυτικός κατάλογος όλων των φαρμακείων που συμμετέχουν στη διαδικασία και είναι μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με τον οποίο έχει υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση για το αντικείμενο αυτό, εκτός των φαρμακοποιών που θα ζητήσουν την εξαίρεσή τους.

Παραλαβή του φαρμάκου από το ασθενή

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της συνταγής, τα φάρμακα θα επιστρέφονται στην φαρμακαποθήκη  ΕΟΠΥΥ διακίνησης, μετά την παρέλευση του 5νθημέρου μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ, με δαπάνη του τελευταίου.

Θα συμμετέχουν όλα τα ιδιωτικά φαρμακεία;

Να τονιστεί, ότι η Σύμβαση μεταξύ Ιδιωτικών Φαρμακείων και ΕΟΠΥΥ είναι συλλογική. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν όλοι οι φαρμακοποιοί της χώρας, εκτός από όσους δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία τους.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαφωνούντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από τη διαδικασία, εάν υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης, στους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, εντός διαστήματος 15 ημερών.

Δείτε στον Πίνακα Παραρτήματος της ΥΑ, ποια σκευάσματα περιλαμβάνονται στη διαδικασία χορήγησης ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία: