Πολιτιστικές Ιδιαιτερότητες των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και η Διαχείριση τους από τους Επαγγελματίες Υγείας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο υλοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στο Γ.Ν.Α "Γ. Γεννηματάς" Ημερίδα με θέμα "Πολιτιστικές Ιδιαιτερότητες των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και η Διαχείριση τους από τους Επαγγελματίες Υγείας".

Τα θέματα διαχείρισης αναγκών υγείας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολυπολιτιστικό κοινωνικό ιστό είναι θέματα που οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν και να αντιμετωπίσουν αλλά και να εκπαιδευτούν προκειμένου να παρέχουν άρτιες υπηρεσίες υγείας.

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική αυτή ανάγκη το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» με πρωτοβουλία της Αναπληρώτριας Διοικήτριας , Κας  Μάινα Άννας, ανέλαβε τη διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας, προκειμένου επαγγελματίες με εμπειρία και γνώση στα θέματα διαχείρισης της υγείας ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς να συζητήσουν και να επικοινωνήσουν γνώσεις δεξιότητες και προβληματισμούς και να ευαισθητοποιήσουν τους επαγγελματίες υγείας των Νοσοκομείων της Αττικής στα θέματα αυτά.

Στήριξη

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας στήριξε επιστημονικά η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας , το ΚΕΕΛΠΝΟ, η ΜΚΟ ΑΛΜΑΣΑΡ, το Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ καθώς και το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 300 σε ένα διαρκώς κατάμεστο αμφιθέατρο. Την ημερίδα παρακολούθησαν  συμμετέχοντες από 16 Νοσοκομεία και ΚΥ της Αττικής, από το Υπουργείο Υγείας, την 1η Υ.Πε Αττικής, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας της Αττικής, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΠΥΥ, ΚΕΘΕΑ  συμμετέχοντες από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αττικής και μεγάλος αριθμός εργαζόμενων του Νοσοκομείου. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του κοινού ήταν εντυπωσιακή και συνοδεύτηκε από πολλές ερωτήσεις , παρατηρήσεις και τοποθετήσεις επί των θεμάτων που ανέπτυξαν οι ομιλητές της ημερίδας κατά τις εισηγήσεις τους.

Χαιρετισμοί

Την έναρξη της Ημερίδας έκανε η Αν. Διοικήτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μάινα ενώ τη ημερίδα χαιρέτησε και παρακολούθησε για όσο διάστημα του επέτρεψε το απαιτητικό πρόγραμμα του ο Γ.Γ Υπουργείου Υγείας για τη Δημόσια Υγεία κ. Μπασκόζος.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν η Πρόεδρος του  Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Παγώνη, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Τσούτσος, η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Νταβώνη, η Διοικητική Διευθύντρια κ. Παπαχρήστου, Εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Χρηστών Υπηρεσιών Υγείας κ. Μπουρνουσούζης  και ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Κεκερής.

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» με την Ημερίδα αυτή εγκαινίασε το σχεδιασμό του για την υλοποίηση συστηματικών εκπαιδευτικών συναντήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας του Νοσοκομείου για τους επαγγελματίες υγείας.