PIF: «Υπάρχει διαστρέβλωση της πραγματικότητας για τη φαρμακευτική δαπάνη»

  • Γιάννα Σουλάκη
ΣΦΕΕ
Παραμένει η αναστάτωση στην αγορά του φαρμάκου μετά τις εξαγγελθείσες από την κυβέρνηση αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ. Με ανακοίνωσή τους την Τετάρτη, οι εταιρείες που εκπροσωπούν την φαρμακευτική καινοτομία στην Ελλάδα - PhRMA INNOVATION FORUM (PIF) GREECE - τονίζουν πως "Διαστρεβλώνεται κατάφωρα η πραγματικότητα για τη φαρμακευτική δαπάνη".

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργού Υγείας την Τρίτη 04/10/22 για τη νέα κατάτμηση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, οι εταιρείες που παράγουν ακριβά καινοτόμα φάρμακα (PhRMA Innovation Forum – PIF) δηλώνουν «βαθιά απογοητευμένοι» όχι μόνο για το περιεχόμενο των αλλαγών που προαναγγέλθηκαν, αλλά και για το γεγονός ότι επαναλαμβάνονται μια σειρά από θέσεις που, όπως λένε οι εκπρόσωποι του κλάδου, «δεν απεικονίζουν ακριβώς την πραγματικότητα στο χώρο της φαρμακευτικής δαπάνης».

Υπάρχει προσθέτουν, «διαιώνιση των παρανοήσεων» η οποία τελικά «υπονομεύει την πρόσβαση των ασθενών στην Ελλάδα στις καλύτερες δυνατές θεραπευτικές λύσεις».

Συγκεκριμένα τονίζουν πως στη δήλωσή του ο κ. Υπουργός, αναφέρει ότι «Ο προϋπολογισμός της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης παραμένει ως έχει διαχωριστεί σε φάρμακα υψηλού κόστους και λοιπά φάρμακα. Ο διαχωρισμός αυτός είναι απολύτως λελογισμένος καθώς επιβαρύνει αναλογικά όσα φάρμακα συμβάλουν στην αύξηση της δαπάνης».

Ο PIF απαντά πως ο διαχωρισμός της δαπάνης όχι μόνο δεν είναι λελογισμένος, αλλά προκαλεί ανισότητα στην αντιμετώπιση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών φαρμάκων και κατ’ επέκταση μεταξύ ασθενειών και ασθενών όπως έχει ήδη επισημανθεί.

«Δεδομένου ότι η μεταφορά ποσού περί τα 60 εκ. ευρώ για τη δαπάνη των καινοτόμων και μοναδικών σκευασμάτων για σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή και σπάνιες παθήσεις οδηγεί σε συνολικές επιστροφές της τάξης του 64% στην κατηγορία αυτή, ουσιαστικά επιβάλλει στις εταιρίες μέλη μας να υποκαταστήσουν την κυβέρνηση στη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής περίθαλψης για 6 στα 10 φάρμακα».

Για μία ακόμα φορά, λένε  τα μέλη του PIF η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το διαχωρισμό του προϋπολογισμού και καμία αναφορά δεν γίνεται για το γεγονός πως ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για τις ανάγκες του πληθυσμού!

PIF: «Δεν ευθύνονται τα καινοτόμα φάρμακα για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης»

Όσον αφορά τον μύθο ότι τα καινοτόμα φάρμακα ευθύνονται για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ είναι απολύτως διαφωτιστικά, προσθέτουν.

Σύμφωνα με αυτά, κατά την περίοδο 2018-2021, ενώ ο όγκος των προστατευόμενων από πατέντα φαρμάκων που χορηγήθηκαν μειώθηκε κατά 1%, το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων για αυτά τα φάρμακα αυξήθηκε μέσα στην τετραετία κατά μόλις 1%. Αντίθετα, ο όγκος των εκτός πατέντας, των γενόσημων και των υπόλοιπων φαρμάκων που χορηγήθηκαν αυξήθηκε αισθητά μεταξύ 2018-2021 (+5%, +16% και +79% αντίστοιχα), η δε αποζημιούμενη δαπάνη για αυτά πολλαπλασιάστηκε: +27% για τα εκτός πατέντας φάρμακα, +34% για τα γενόσημα και +143% για τα υπόλοιπα.

Σε άλλο σημείο της δήλωσής του ο κ. Υπουργός αναφέρει πως: «Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θιγούν την καινοτομία αλλά την υπερκατανάλωση σε ακριβά φάρμακα».

Η υπερκατανάλωση στη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων ωστόσο δεν τεκμηριώνεται από καμιά πηγή, σημειώνουν οι εκπρόσωποι του PIF και προσθέτουν:

«Αντίθετα, είναι τέτοιο το πλαίσιο που ουσιαστικά την αποκλείει. Τα νέα, καινοτόμα και μοναδικά σκευάσματα για σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή και σπάνιες παθήσεις χορηγούνται στη συντριπτική πλειοψηφία τους μετά από έγκριση κάθε συνταγής ξεχωριστά, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης, από 3 επιπλέον γιατρούς πέραν εκείνου που συνταγογράφησε το σκεύασμα, μετά από έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων και των κλινικών δεδομένων του ασθενούς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την υπό έλεγχο συνταγή και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. Κάθε ασθενής ελέγχεται ξεχωριστά, συνεπώς δεν υφίσταται καμία υπερκατανάλωση!»

«Γίνεται σαφές ότι τα αφηγήματα πάνω στα οποία στηρίζεται η άνιση και στρεβλή κατάτμηση του ανεπαρκούς προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, στην οποία επιμένει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δεν αντέχουν σε λεπτομερή εξέταση», τονίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου των εταιρειών καινοτομίας.

Το PhRMA Innovation Forum Ελλάδος (PIF Greece) καταλήγει πως, επιμένει στην ανάγκη για ισότιμη μεταχείριση εταιρειών και ασθενών με τη θέσπιση ενιαίου προϋπολογισμού για το φάρμακο, την εφαρμογή κοινού ανώτατου ορίου επιστροφών για όλα τα φάρμακα και αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής των καινοτόμων φαρμάκων στην επίτευξη των στόχων της δημόσιας υγείας, με κύριο και πρωταρχικό σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα

«Η τρέχουσα πολιτική όχι μόνο δεν εξυπηρετεί αυτόν το στόχο, αλλά τον θέτει σε σοβαρό και απόλυτα ρεαλιστικό κίνδυνο», καταλήγει η ανακοίνωση.