ΠΦΣ: Παρανομίες στην διατύπωση σε ταμπέλες φαρμακείων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών για την παράνομη αναγραφή επί των επιγραφών, λέξεων και ονόματα μη αδειούχων φαρμακοποιών και άλλα ευτράπελα...

Όπως λέει ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Κώστας Λουράντος, τα φαινόμενα αυτά είναι παράνομα καθώς έρχονται σε αντιπαάθεση με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 5607/1932, το οποίο ορίζει ρητώς ότι «Απαγορεύεται ωσαύτως η αναγραφή επί της επιγραφής και των προθηκών των φαρμακείων, φαρμακεμπορείων και φαρμακαποθηκών πάσης ετέρας λέξεως πλην του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού, φαρμακεμπόρου ή φαρμακαποθηκαρίου και της λέξεως «φαρμακείον» δια τα φαρμακεία, «φαρμακεμπορείον» δια τα φαρμακεμπορεία και «φαρμακαποθήκη» δια τας φαρμακαποθήκας.»

Με έγγραφο του ο ΠΦΣ συστήνει ότι επιτρέπεται στις επιγραφές φαρμακείων μόνο η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού και της λέξεως «φαρμακείο». Και καλεί τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των ως άνω διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Και βέβαια ο ΠΦΣ πάει κι ένα βήμα πιο πέρα εφιστώντας την προσοχή σε κάθε… ενδιαφερόμενο, ότι ουδείς πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων δύναται να κάνει χρήση και εμπορική εκμετάλλευση αφενός της λέξεως «φαρμακείο» αφετέρου  του σταυρού πρασίνου χρώματος με φίδι στο κέντρο.