ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: Δίπλα στους νοσηλευτές στο Θριάσιο που στοχοποιήθηκαν επειδή δεν…συνταγογραφούν

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ καταγγέλλει και καταδικάζει την "συνεχιζόμενη εργασιακή παρενόχληση διευθυντών Ιατρών του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» προς τους προϊσταμένους νοσηλευτές των τμημάτων που αρνήθηκαν να συνεχίσουν να ασκούν το αλλότριο και παράνομο έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης".

Διαβάστε τι επισημαίνουν από την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ:

Οι κύριοι διευθυντές που με περισσό θράσος αρνούνται να κατανοήσουν ότι το νοσοκομείο που εργάζονται ΔΕΝ είναι το ιδιωτικό τους ιατρείο και ότι οι Νοσηλευτές που διοικούν τα τμήματα στα οποία είναι διευθυντές οι ίδιοι, είναι απολύτως ανεξάρτητοι και ισότιμοι με αυτούς, έχουν υπερβεί την κόκκινη γραμμή της επαγγελματικής ευπρέπειας και της επιθυμητής εργασιακής ειρήνης. Οι εν λόγω κύριοι, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να υποδεικνύουν στη διοίκηση και στη Διεύθυνση της Ν.Υ. να μετακινήσει προϊσταμένους από το ένα τμήμα στο άλλο, σαν να επρόκειτο για δικούς τους υπαλλήλους.

Τέλος συγχαίρουμε την διοίκηση του νοσοκομείου, την Διευθύντρια της ΝΥ για την άψογη στάση τους και βέβαια όλους τους προϊστάμενους του Θριάσιου για την ανυποχώρητη βούλησή τους να εκτελούν μόνο αυτά που ο νόμος τους καθορίζει ως επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας           Γεώργιος Αβραμίδης