Παράταση στην αγωνία των επικουρικών νοσηλευτών με τροπολογία- Υπόσχονται προσλήψεις

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Κατά 3 μήνες παρατείνεται η θητεία των νοσηλευτών που υπηρετούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και οι οποίοι προσλήφθηκαν από τις λίστες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Με τροπολογία που έφερε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Η τροπολογία αφορά επικουρικούς εργαζόμενους, οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπερβεί τους 24 μήνες και τις έκρινε μη νόμιμες το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν στις θέσεις τους με απόφαση των διοικητών των νοσοκομείων με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου διοίκησης (συλλογικού ή μονομελούς) των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Αυτό θα γίνεται όχι κατά παράταση προηγούμενων σχέσεων εργασίας αλλά με νέες συμβάσεις με χρονικό όριο την ημερομηνία της κατάρτισης των προσωρινών πινάκων για το διοριστέο τακτικό προσωπικό και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019. Οι νέες συμβάσεις έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και καλύπτουν τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού.

Η τροπολογία δεν καλύπτει τους επικουρικούς γιατρούς.

Ο κ. Πολάκης είπε ότι παρατείνεται κατά 3 περίπου μήνες η θητεία τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων, με λίστα ανά Υγειονομική Περιφέρεια και βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ. Έτσι, κρίνει ότι δεν θα διαταραχθεί η λειτουργία των νοσοκομείων ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου οπότε κι αυξάνουν οι τουρίστες στα νησιά.

Η τροπολογία έχει ενταχθεί στο σχέδιο νόμου «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις».