Το παρασκήνιο του λουκέτου στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Την δική της απάντηση για το κλείσιμο της ψυχιατρικής κλινικής στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης έδωσε σήμερα η διοικήτρια του ιδρύματος η οποία όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που δίνει στην δημοσιότητα, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε να στελεχωθεί στοιχειωδώς η κλινική.

Διαβάστε την ανακοίνωση που απεστάλη από την διοικήτρια του νοσοκομείου:

Για την αποκατάσταση της αλήθειας όσο αφορά την λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής
σας γνωρίζουμε ότι:
Η ψυχιατρική κλινική του Βοστάνειου Νοσοκομείου λειτουργούσε με τρείς (3) ψυχιάτρους. δύο ιατρούς ΕΣΥ (Δ/ντρια και επιμελήτρια Β`) και με έναν στρατιωτικό γιατρό με δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη εφημεριακών αναγκών του οποίου η σύμβαση έληξε την 1/6/2016 και ο οποίος είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως το γεγονός της επικείμενης μετάθεσής του εκτός νησιού. Η Διοίκηση από την ανάληψη των καθηκόντων της (18/5/2016) προέβη σε μια σειρά από αποδεικνυόμενες ενέργειες για την διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της ψυχιατρικής κλινικής.

Ειδικότερα:
 Αυθημερόν από την ενημέρωση της αιφνίδιας παραίτησης της επιμελήτριας Β΄ ψυχιατρικής
(17-6-2016) απεστάλη έγγραφο στην Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για μετακίνηση ιατρού από οποιαδήποτε μονάδα αρμοδιότητάς της με παράλληλη πρόταση γνωστοποίησης του αιτήματος σε όλες τις ΥΠΕ προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες ικανοποίησής του.

 Άμεσα (24/5/2016), μετά από επτά (7) ολόκληρα χρόνια, προκηρύχθηκαν πέντε θέσεις ιατρών
ΕΣΥ μεταξύ αυτών και μία θέση ειδικότητας ψυχιατρικής βαθμού επιμελητή Β΄. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων έληξε 21/6/2016 ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο μοναδικός υποψήφιος έχει
Μυτιλήνη, 25/8/2016
Αριθ. πρωτ: 13845
Προς:
 Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
Κοιν.:
 Υπουργείο Υγείας
Γρ. Υπουργού
Αριστοτέλους 17, Αθήνα ΤΚ 10187
 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
Γρ. Διοίκησης
Θηβών 46-48, Πειραιάς ΤΚ 18543
Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη 48, Τ. Κ.: 81100 Τηλέφωνο: 2251024859, Fax:2251028829 Email:dir_bo@otenet.gr
δηλώσει το νοσοκομείο μας στις τελευταίες του προτιμήσεις. Η διαδικασία της επιλογής προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

 Ενημερώθηκε εγγράφως ο κύριος εισαγγελέας για την έλλειψη ιατρικού προσωπικού με αίτημα
άμεσης διακομιδής των ασθενών σε εφημερεύοντα νοσοκομεία των Αθηνών (6/7/2016) ενώ
συντάχθηκε και δεύτερο έγγραφο για τις ενέργειες για την πλήρωση της θέσης με συνημμένο
πακέτο όλων των συνοδευτικών εγγράφων (18/7/2016).

 Κατανοώντας την κόπωση της μοναδικής ιατρού και του αιτήματος της για χορήγηση άδειας πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με τους δύο ψυχιάτρους του διασυνδεόμενου νοσοκομείου της Λήμνου μετακίνησή τους για το διάστημα από 13/7/2016 έως 24/7/2016 .

Σε νέο αίτημα της ιατρού για χορήγηση κανονικής άδειας σε συνεννόηση με τον ψυχίατρο του
διασυνδεόμενου νοσοκομείου μας θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση για το διάστημα από 4/9/2016 έως 12/9/2016.

 Απεστάλη την 4/7/2016 στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΑΔ) της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου έγγραφο υπενθύμισης – ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης λόγω έλλειψης ιατρών με αίτημα προκήρυξης θέσης επικουρικού ψυχίατρου συνοδευόμενο από την απαραίτητη Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης. Μέχρι σήμερα κατόπιν ενημέρωσης δεν υπάρχει υποψήφιος στους πίνακες της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 Έχει αποσταλεί αίτημα προκήρυξης θέσης ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας ψυχιατρικής βαθμού επιμελητή Β΄ με σκοπό την κάλυψη της θέσης που προέκυψε από την πρόσφατη παραίτηση.

 Προκηρύχθηκε θέση ψυχίατρου με δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 10/8/2016) όπου δεν υπήρξε κανένας υποψήφιος. Εντός των επόμενων ημερών θα επαναληφθεί η διαδικασία ευελπιστώντας στην υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους ιατρούς. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη διαδικασία έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και η διαδικασία υλοποιείται κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Υγείας.

 Έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως η αποδοχή παραίτησης της παιδοψυχιάτρου και τίθεται σε άμεση προτεραιότητα η προκήρυξη της θέσης.

 Γίνονται προσπάθειες για την κάλυψη εφημεριών από στρατιωτικό ιατρό (πέραν του υπό μετάθεση στρατιωτικού ιατρού) αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό. Παρόλα αυτά προς αυτή την κατεύθυνση εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες.

 Στην περίπτωση της αναρρωτικής άδειας της μοναδικής ιατρού κατόπιν γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου και πρότασης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ψυχιατρικού τμήματος λόγω απουσίας (λήψη αναρρωτικής άδειας) της μοναδικής ιατρού (18-8-2016) η οποία διαβιβάστηκε στον κύριο Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη 48, Τ. Κ.: 81100 Τηλέφωνο: 2251024859, Fax:2251028829 Email:dir_bo@otenet.gr Εισαγγελέα, στον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου και στην 2
η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Ενημερώθηκε αμέσως και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Αναφέρεται ότι η γνωμοδότηση του Επιστημονικό Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα αναφέρει ότι “ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της προσωρινής παύσης λειτουργίας της Ψυχιατρικής κλινικής μέχρι να παρουσιαστεί δεύτερος ιατρός Ψυχιατρικής”. Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κατανοώντας το μέγεθος του προβλήματος απέστειλε αυθημερόν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του νοσοκομείου μας σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μια σειρά από ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί όπως…

α) η προκήρυξη θέσεων ιατρών ΕΣΥ (δύο νευροχειρουργών και ενός αναισθησιολόγου) η οποία είναι
υπό εξέλιξη

β) οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού περίπου 3.000.0000€ οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί και γ)η εξασφάλιση για πρώτη φορά άμεσα ίδιων πόρων ποσού περίπου 2.000.000 € (επιχορήγηση ΕΟΠΥΥ) για την μισθοδοσία του επικουρικού ιατρικού και λοιπού προσωπικού. Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό εξασφάλισε την απρόσκοπτη καταβολή της τρέχουσας μισθοδοσίας του προσωπικού και συνέβαλλε καταλυτικά στην αποφυγή φαινομένων του παρελθόντος. Το οικονομικό απόθεμα κατά την ανάληψη των καθηκόντων της Διοίκησης δεν επαρκούσε για διάστημα πέραν των δύο μηνών.

Για την στελέχωση τόσο της ψυχιατρικής κλινικής αλλά και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε λοιπό προσωπικό πέραν των μόνιμων θέσεων που καλύφθηκαν από τις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (4Κ και 5Κ) σύντομα θα καλυφθούν θέσεις και από επικουρικό λοιπό επικουρικό προσωπικό. Εκκρεμούν αιτήματα έγκρισης κάλυψης θέσεων μόνιμου προσωπικού (όπως τεχνικού, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού κλπ). Από την πλευρά της παρούσας Διοίκησης καταβάλλεται και θα συνεχίσει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης των χρόνιων αλλά και των καθημερινών -έκτακτων
προβλημάτων που προκύπτουν ιεραρχώντας τις πραγματικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα με
μοναδικό γνώμονα την διασφάλιση της λειτουργίας του νοσοκομείου μας και την απρόσκοπτη
παροχή υπηρεσιών στους πολίτες του ακριτικού μας νησιού.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ