Πανιατρική Συγκέντρωση για τον ΕΟΠΥΥ

  • Iatropedia
Οι ιατροί απ’ όλη την Ελλάδα προσδιόρισαν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του υπέρτατου κοινωνικού αγαθού της υγείας και διακήρυξαν την ενότητα και την αγωνιστικότητα τους για τις αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας στον ΕΟΠΥΥ.

Πανελλαδική συγκέντρωση στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποιήθηκε στις 16/10/11 με σκοπό την εξέταση του κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Συμμετείχαν οι περισσότεροι Ιατρικοί Σύλλογοι της Ελλάδας ο ΠΟ.Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α, η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, η Ε.Ι.Ν.Α.Π, Η Ε.Ε.Λ.Ι.Α και πάνω από 25 κοινωνικοί φορείς από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής:

Καθολική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Ι.Κ.Α.

Πανιατρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 19.10.2011 έξω από το Υπουργείο Υγείας και αποχή όλων των ιατρών από τα καθήκοντά τους 19 και 20/10/2011

– Επιβεβαίωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ για την μη χορήγηση βεβαιώσεων από τους Ιατρικούς Συλλόγους για σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής με σκοπό το συντονισμό Πανελλαδικής δράσης σε όλα τα επίπεδα και για την ενημέρωση γιατρών και πολιτών σε συνεργασία με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

Εξώδικα για τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής των δεδουλευμένων από τον Ο.Π.Α.Δ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.

– Την 5/11/2011 πραγματοποίηση Ημερίδας του Ι.Σ.Α με τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ, παρόν και μέλλον για τους ασφαλισμένους και τους λειτουργούς της Υγείας» με συμμετοχή όλων των ιατρικών φορέων και κοινωνικών εταίρων και την ελεύθερη συμμετοχή του κοινού προς ενημέρωσή του.

    Είναι σημαντικό ότι εξετάζεται η αποχή των ιατρών από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης λόγω έλλειψης ασφαλείας του συστήματος με αποτέλεσμα να διακινδυνεύουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη συγκέντρωση εξουσιοδοτήσεων από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους πανελλαδικά για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

    Ως κόκκινη γραμμή ορίστηκε από όλους τους παρευρισκόμενους ιατρικούς συλλόγους η δυνατότητα συνταγογράφησης και παρακλινικών εξετάσεων από όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς και μη.