Παγκόσμιος μήνας Αλτσχάιμερ ο Σεπτέμβριος με στόχο μια κοινωνία φιλική προς την άνοια

  • Iatropedia
Αλτσχάιμερ
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2018 η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ανοίγει δρόµο για κοινότητες φιλικές προς την άνοια.

Συγκέντρωση στο Σύνταγµα στις 6:30 µ.µ. για µια συµβολική πορεία προς το Ζάππειο.

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία ένας στους πέντε ανθρώπους πάνω από τα 80 θα νοσήσει από κάποια µορφή άνοιας. Στη χώρα µας περίπου 200.000 άνθρωποι πάσχουν σήµερα από άνοια και ο αριθµός αναµένεται να αυξηθεί δραµατικά στο µέλλον. Η καθηµερινότητα για όλους αυτούς τους συµπολίτες µας είναι µια πορεία στο άγνωστο.

Κάθε άτομο που ζει με άνοια έχει:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση.
  • Το δικαίωμα σε προσωποκεντρική, συντονισμένη, ποιοτική φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου.
  • Το δικαίωμα να ζει σε κοινότητες φιλικές προς την άνοια.

Με βάση διεθνή στοιχεία, ένας στους δύο ανθρώπους µε κάποια µορφή άνοιας δε νιώθει πλέον µέρος της κοινότητας στην οποία ζει – πράγµα που δεν οφείλεται τόσο στα εµπόδια που βάζει η ασθένεια λόγω βιολογικών προβληµάτων, αλλά στο συνδυασµό µε εµπόδια που βάζει η κοινωνία: µη προσβάσιµοι χώροι, έλλειψη ενηµέρωσης υπαλλήλων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σχετικά µε τη νόσο και τη διαχείρισή της, απουσία κατάλληλων υποδοµών για τη διευκόλυνση των συµπολιτών µας στην άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωµάτων, κ.ο.κ.

Το 2017 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δηµοσίευσε το «Παγκόσµιο Σχέδιο Δράσης για την Άνοια», µε βασικούς στόχους τη βελτίωση της ζωής των ατόµων µε άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους και τη µείωση του αντίκτυπου του προβλήµατος στις κοινότητες. Το πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, η θέσπιση της άνοιας ως προτεραιότητας στη Δηµόσια Υγεία, έχει ήδη γίνει στην χώρα µας, µε την εκπόνηση και ψήφιση από την Βουλή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια.

Το επόµενο σηµαντικό βήµα αφορά στην ευαισθητοποίηση και στη συµµετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η δηµιουργία κοινότητων φιλικών προς την άνοια, που αποτελεί βασικό στόχο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και το θέµα στο οποίο αφιερώνει µια σειρά από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φετινού µήνα Alzheimer.

Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια είναι κοινότητες στις οποίες τα άτοµα µε άνοια έχουν καλή ποιότητα ζωής, ζουν όσον το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, αποτελούν ενεργά και χρήσιµα µέλη της κοινότητας, αντιµετωπίζονται από όλους µε σεβασµό και κατανόηση και έχουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη και έµπρακτη συµπαράσταση στις καθηµερινές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Η διασφάλιση ότι συµπολίτες µας µε άνοια έχουν ασφαλή και εύκολη πρόσβαση και σωστή αντιµετώπιση στη γειτονιά ή την περιοχή όπου ζουν, σε καταστήµατα εµπορικού χαρακτήρα, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε µέσα µαζικής µεταφοράς και χώρους αναψυχής, τους επιτρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τα δικαιώµατά τους ως ενεργοί πολίτες για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Η συµµετοχή κάθε ενός από εµάς ξεχωριστά σε αυτή την προσπάθεια που συµβάλλει παράλληλα στην επιτυχία ενός πρωτοποριακού τόσο για τα Ελληνικά όσο και για τα διεθνή δεδοµένα προγράµµατος, είναι ζωτικής σηµασίας. Γιατί κοινότητα σηµαίνει αρµονική συνύπαρξη, ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη.

Στις 23 Σεπτεµβρίου 2018 όλοι γινόµαστε µέρος της προσπάθειας, ενηµερωνόµαστε, παίρνουµε µέρος στην πορεία, κινητοποιούµε άλλους γύρω µας να συµµετέχουν.

Είµαστε όλοι µια κοινότητα. Ας γίνουµε µια κoινότητα φιλική προς την άνοια.

Περισσότερες πληροφορίες στο 210-7013271 & www.alzheimerathens.gr