Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών: Ο προέδρος του ΣΦΕΕ επισημαίνει την ανάγκη για ταχύτητα και ανταγωνιστικότητα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όπως επισημαίνει μιλώντας στο Iatropedia ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, οι κλινικές μελέτες δίνουν στους ασθενείς τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες, βελτίωση της έκβασης διαφόρων παθήσεων, αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Ταυτόχρονα, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, καθώς συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα,, στην αύξηση της παραγωγικότητας, και στην αύξηση των επενδύσεων σε δομές υγείας.

Τα παραπάνω μεταφράζονται σε νέες θέσεις εργασίας, στη διατήρηση των νέων επιστημόνων εντός των συνόρων της χώρας, στον εκσυγχρονισμό υποδομών σε δημόσια νοσοκομεία, σε έσοδα για το σύστημα υγείας καθώς και στην εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού σε νεότερες ερευνητικές μεθοδολογίες,  και στην ανάδειξη του κύρους της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας. Δυστυχώς αυτή η μεγάλη ευκαιρία παραμένει ανεκμετάλλευτη  για τη χώρα μας αφού σήμερα επενδύονται λιγότερα από €100 εκατ. ετησίως στην κλινική έρευνα. Και αυτό την ώρα που η Ευρώπη δίνει μεγάλο βάρος στην καινοτομία και επενδύει ετησίως €35 δις. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να επενδύουν το 3% του ΑΕΠ τους στην Ε&Α μέχρι το 2020 (1% δημόσια χρηματοδότηση, 2% επενδύσεις ιδιωτικού τομέα).

Η Ελλάδα πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει τις επενδύσεις που της αναλογούν σε κλινική έρευνα και να τις τριπλασιάσει σε βάθος τριετίας, φτάνοντας μέχρι και τα 250 εκατ. ευρώ το χρόνο. Προϋπόθεση όμως για όλα τα παραπάνω είναι ο εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου, και η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Η συγκυρία

Η συγκυρία για να τολμήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρετική, καθώς μελέτες του ΙΟΒΕ έχουν καταδείξει ότι, για κάθε επιπλέον επένδυση 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα υπάρχει συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 22 εκατ. ευρώ, επιπλέον αύξηση κατά 5,18 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Κράτους από φόρους και εισφορές και δημιουργία 436 νέων θέσεων εργασίας.

Αν λοιπόν προσπαθήσουμε να αυξήσουμε κατά 100 εκατ. ευρώ τα ποσά που επενδύονται στη χώρα μας κάθε χρόνο για νέες κλινικές μελέτες, ένας στόχος απολύτως ρεαλιστικός για την Ελλάδα, τα άμεσα οφέλη θα είναι 220 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ και 4.360 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις για να προσελκύσουμε περισσότερες κλινικές μελέτες ή θα τις αφήσουμε να αποτελούν άλλη μια χαμένη ευκαιρία στο πολύπαθο δρόμο προς την ανάπτυξη;