Ουρολογική Εταιρεία: Δημιουργία του πρώτου ειδικού Γραφείου Ενημέρωσης Ασθενών

  • Ρούλα Τσουλέα
ΕΟΕ
Στόχος του Γραφείου Ασθενών είναι η σωστή ενημέρωση και υποστήριξη των πασχόντων από ουρολογικές παθήσεις

Το πρώτο ειδικό Γραφείο Ενημέρωσης Ασθενών σε επιστημονική εταιρεία δημιούργησε η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), αναγνωρίζοντας την ανάγκη της έγκυρης, έγκαιρης και αξιόπιστης υποστήριξης και ενημέρωσης των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΕ, στόχοι του Γραφείου Ασθενών (Patient Office) είναι:

  • Η υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και πρόληψης ουρολογικών παθήσεων που  απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό
  • Η συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο Ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, στο οποίο υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση
  • Η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με Συλλόγους Ασθενών που πάσχουν από ουρολογικά νοσήματα
  • Η προαγωγή της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής ενημέρωσης για ουρολογικές παθήσεις
  • Η προσπάθεια περιορισμού της διάχυσης ανακριβών επιστημονικών πληροφοριών μέσω internet

Ημερίδα της ΕΟΕ για το κοινό

Στο πλαίσιο σειράς δράσεων του Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ  που έχουν ήδη προγραμματιστεί σε όλη την Ελλάδα, θα διεξαχθεί ημερίδα για το ευρύ κοινό. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Δήμου της Αθήνας.

Το θέμα της είναι «Αντιμετωπίζουμε τον Ουρολογικό Καρκίνο» και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, 18.00-20.00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην ενημέρωση του ασθενούς την εποχή του διαδικτύου. Θα συζητούν επίσης οι ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις των ουρολογικών καρκίνων. Ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι της ΕΟΕ, άλλοι ιατροί και εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ασθενών Ε.Ο.Ε., στον τηλεφωνικό αριθμό 210 7223126. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το email patientsinfo@huanet.gr.

Σημειώνεται πως το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας:

  • Δεν προβαίνει σε προβολή/προώθηση συγκεκριμένων ιατρών/κλινικών/νοσοκομείων
  • Δεν απευθύνεται ατομικά σε ασθενείς
  • Δεν έρχεται σε επαφή ατομικά με ασθενείς