Όλο το Σχέδιο «Ελευθερία»: Ποιες ομάδες προηγούνται στους εμβολιασμούς

  • Γιάννα Σουλάκη
εμβολιασμοί
Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Υγείας το Εθνικό  Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19, με την ονομασία επιχείρηση «Ελευθερία».
Στο σχέδιο αναφέρεται όλη η διαδικασία κατανομής και διανομής των εμβολίων, αλλά και η προτεραιοποίηση των εμβολισμών σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.
Στο Σχέδιο αναφέρεται πως θα γίνει η σταδιακή ενεργοποίηση των 480 εμβολιαστικών κέντρων, δηλαδή 1.018 γραμμών εμβολιασμού σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αλλά και από τις Κινητές Μονάδες. Οι εμβολιασμοί θα εστιάσουν  στις ομάδες με την υψηλότερη προτεραιότητα, όπως έχει προταθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. 

Σύμφωνα με το σχέδιο «Ελευθερία» ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα γίνει σε τρεις φάσεις: Στην αρχή στους υγειονομικούς και τους διαμένοντες σε δομές φροντίδας. Στη συνέχεια στους άνω των 70 και άτομα με συννοσηρότητες και τέλος στον ευρύ πληθυσμό, άνω των 18 ετών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης και δεύτερης φάσης των εμβολιασμών θα εμβολιαστεί παράλληλα και το προσωπικό προτεραιότητας για τις κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης.

Η Ελλάδα θα προμηθευτεί εμβόλια σταδιακά από έξι τουλάχιστον παραγωγούς, ξεκινώντας με την πρώτη παραλαβή το Δεκέμβριο 2020 από την Pfizer/ BioNTech. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει προβλέψει τη διασφάλιση της προστασίας των εμβολίων κατά τη μεταφορά τους εντός της χώρας από τους διανομείς των Παραγωγών Εταιρειών με την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα Κέντρα Αποθήκευσης θα λαμβάνουν γνώση για τις επικείμενες παραλαβές από τις Παραγωγούς Εταιρείες από το Κέντρο Συντονισμού του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και  Διαχείρισης Κρίσεων. Η ενημέρωση αυτή θα παρέχεται μέσω κεντρικής εφαρμογής, που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ειδικά για τους σκοπούς της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας του εμβολίου κατά του COVID-19.

Οι ομάδες των Κέντρων Αποθήκευσης θα απαρτίζονται από επαρκή αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ολοκληρωμένα στον έλεγχο και την τήρηση των προδιαγραφών διαχείρισης του εμβολίου κάθε Παραγωγού Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παραλαβής τους από αυτές.

Σημειώνεται ότι οι αυξημένες ανάγκες ειδικού εξοπλισμού, όπου θα χρειαστεί το προσωπικό για την παραλαβή, αποθήκευση, παρακολούθηση και μεταφορά των εμβολίων, αλλά και για την προστασία του προσωπικού, έχουν προβλεφθεί και συντονίζονται μέσω κεντρικών διαδικασιών προμηθειών.